Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Складові демографічної ситуації України та їх використання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 

 

ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ НАУКИ
1.1 Дослідження населення України
1.2 Демографічні особливості населення
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. СКЛАДОВІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
2.1 Вплив населення на розвиток і розміщення продуктивних сил
2.2 Міське та сільське населення
2.3 Статево-вікова структура населення 
2.4 Національний склад населення та його територіальні особливості
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
3.1 Демографічний потенціал України
3.2 Сучасні демографічні проблеми
Висновки до розділу 3
Висновки
Додатки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми На вересень 2011 р. на території України проживало 46, 870 млн. осіб. За цим показником наша країна перебуває на 5-му місці в Європі після Німеччині, Великобританії, Італії та Франції. Середня густота населення близько 84 осіб на 1 км². Основними чинниками сучасного розміщення населення по території держави є економічний, природний та історичний. Кількість населення в різних областях України неоднакова і, крім наведених вище чинників, залежить від їхньої площі. Найбільше його в Донецькій, Київській (разом з Києвом), Дніпропетровській та Харківській областях.
За густотою населення окремі території України також істотно відрізняються. Найгустіше заселена Донецька область, найменше – Чернігівська. Досить низька густота населення в поліських і степових областях України. Дуже нерівномірно розміщене населення на територіях таких областей, як Луганська, Запорізька, Закарпатська, Чернівецька, а також Автономної Республіки Крим.
На кількість і розміщення населення України мало вплив і організоване владою переміщення населення з менш економічно розвинених областей у великі промислові центри і райони, а також повернення на батьківщину репресованих комуністичним режимом народів, зокрема кримських татар у Крим.
Мета даної курсової роботи полягає в дослідженні сучасного стану демографічних процесів в Україні.
Для реалізації мети були поставленні наступні завдання:
дати загальну характеристику населеню України;
проаналізувати демографічні процеси, які характерні для України;
встановити проблеми пов’язані з відтворенням населення України та шляхи їх вирішення.
Об’єктом є населення України, а предметом дослідження є висвітлення існуючих проблем і перспектив демографічної ситуації в Україні.
Методи досліджень. В процесі виконання даної роботи були використані наступні методи: порівняльний, описовий, картографічний, системний підхід, аналіз наукових, краєзнавчих та літературних джерел, статистичний та ін.
Практичне значення: полягає у поглибленню знань з курсу економічної географії та можливість використати даного матеріалу у подальшій навчальній діяльності.
Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Містить 45 сторінок.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ НАУКИ
 
1.1 Дослідження населення України
 
Населення або народонаселення – це сукупність людей, що проживають у межах відповідних територій (світ, материки, країни, міста, села та ін.). Народонаселення разом з природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Чисельність населення окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку, і насамперед соціально-економічних та демографічних. Закономірності розвитку економіки значною мірою визначають характер демографічних процесів. Тенденції демографічного розвитку є неодмінним фактором, який обумовлює економічну і соціальну політику держави. Вивчення процесів відтворення населення, особливо динаміки його чисельності, має практичне значення для встановлення механізму взаємодії економічних і демографічних процесів. Чисельність населення держави чи окремих її регіонів не є величиною стабільною. Вона змінюється відповідно до дії усієї сукупності різноманітних факторів. Знання чисельності населення на певну дату чи період дозволяє оптимально збалансувати розвиток народного господарства і напрями демографічної політики.
На території України проживає 45. 8 млн. осіб (0. 8% населення світу, на 1. 01. 2012 р.). За чисельністю населення Україна займає п’яте місце серед європейських держав (після Німеччини, Італії, Великобританії і Франції) та 44 місце серед країн світу [ 5 ].
Найбільші зміни в чисельності населення України відбулися у XX ст. На його початку в сучасних межах України (вона була поділена між Австро-Угорщиною, Польщею, Румунією та Росією) проживало 35. 2 млн. осіб (в 1913 р.). Значні втрати населення понесло під час Першої світової і громадянської воєн. В 1922 р. його чисельність становила 26 млн. осіб.
Внаслідок сталінської політики колективізації було визнано куркульськими понад 200 тисяч селянських господарств, а їх власників із родинами вислано в Сибір та в північні райони Росії (понад 1 млн. осіб). Багато з них, особливо діти та старші люди, не витримували холоду, голоду, поневірянь і вмирали по дорозі до нових поселень або в них.
Дуже великі втрати населення в Україні були у 30-40 роки. Штучний голодомор 1932-1933 рр. забрав життя у багатьох мільйонів людей. Цілі села у східній і центральній (найбільш хліборобських) частинах України вимирали, втрати людей за різними даними становили від 6 до 15 млн. осіб. Точнішу цифру могли б дати дані перепису населення 1937 р., але вони були засекречені, а люди, які його проводили, репресовані або знищені. Зараз встановити цю кількість дуже важко, бо працівники сільрад багатьох померлих не реєстрували. У цей же період населення понесло великі
Фото Капча