Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статут акціонерного товариства «М – С». Дослідження права на виконання транспортно-експедиційних послуг

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Завдання 1
2. Статут акціонерного товариства
Список використаних джерел
 
1. Договором про сумісну діяльність між морським торговельним портом і акціонерним товариством «М – С» останньому було надано виключне право на виконання транспортно-експедиційних послуг
 
За умовами цього договору інші експедитори вимушені були укладати угоди з «М – С» по забезпеченню транспортно-експедиційних послуг у морському торговельному порту, а також сплачувати «М – С» винагороду за надані послуги у розмірі трьох відсотків від акордної ставки порту за кожну тонну переробленого вантажу.
Кваліфікувати дії морського торговельного порту і «М – С».
Згідно положень Господарського та Цивільного кодексів України, Наказу Міністерства транспорту України 03. 02. 2003 № 74 «Про удосконалення сумісної діяльності у морських торговельних портах України» дії АТ «М-С» і морського торговельного порту слід кваліфікувати як незаконні, оскільки, відповідно до Кодексу про морську торгівлю, Закону про транспорт та інших документів портова діяльність повинна забезпечувати рівний доступ до послуг, що надаються, за винятком адекватного реагування на дискримінаційні заходи стосовно України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною.
На території порту можуть діяти підприємства та організації всіх форм власності, метою діяльності яких є обслуговування суден, пасажирів і вантажів. Державна адміністрація порту не має права перешкоджати або втручатися в діяльність цих суб’єктів господарювання (за винятком випадків, передбачених законом), а також встановлювати для них такі умови діяльності на території порту, що погіршують їх становище порівняно з державною адміністрацією порту та будь-якими іншими суб’єктами господарювання або порушують їх права та законні інтереси.
Отже, виключне право у такому випадку надаватися не може.
Взаємовідносини державної адміністрації порту з іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність у порту, врегульовуються на підставі договорів відповідно до законодавства.
Відносини державної адміністрації порту, власників морських терміналів, портових операторів з перевізниками і вантажовласниками визначаються законодавством та договорами (вузловими угодами).
Портова діяльність здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
У порту забезпечується:
обслуговування суден у порядку черговості відповідно до своду звичаїв порту, крім суден, що знаходяться в аварійному стані та суден із небезпечними вантажами;
проведення вантажно-розвантажувальних робіт, у тому числі перевантаження вантажів з інших видів транспорту на судно і у зворотному порядку, складські операції з вантажами;
обслуговування пасажирів морського транспорту, перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти;
допоміжні операції, необхідні для забезпечення життєдіяльності порту;
соціально-побутове обслуговування моряків;
утримання суб’єктами господарювання інфраструктури порту відповідно до вимог законодавства;
інші види діяльності, що здійснюються в порту.
Крім того, у випадку, який передбачається договором, всі транспортно-експедиційні послуги у морському торговельному порту здійснюються за рахунок АТ «М-С», а оплата проводиться як порту, так і вказаному АТ, тобто виявляється факт подвійної оплати одних і тих же послуг.
Згідно Наказу Міністерства транспорту України 03. 02. 2003 № 74 «Про удосконалення сумісної діяльності у морських торговельних портах України» є роз’яснення, що за подібним договором прибуток від здійсненої діяльності ділиться пропорційно до вкладу учасників в майбутню діяльність. Оплата послуг повинна здійснюватися або власне порту, або АТ «М-С», а вже вони повинні розподіляти кошти між собою, не створюючи незаконної повторної оплати послуг.
 
2. Скласти статут акціонерного товариства
 
Зареєстровано Стаття 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. 1. Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз” (надалі – Товариство) засноване відповідно до Договору засновників від 18 жовтня 1996 року.
1. 2. Статут Товариства “Міжрегіональний фондовий союз” розроблено відповідно до законів України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів”, «Про господарські товариства», «Про підприємства в Україні», «Про цінні папери і фондову біржу», Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995 року та інших актів законодавства.
 
Стаття 2
НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА
 
2. 1. Повна офіційна назва Товариства:
2. 1. 1. Українською мовою – “Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”.
2. 1. 2. Англійською мовою – «Interregional Securities Union» Joint Stock Company (IRSU).
2. 1. 3. Російською мовою – “Открытое акционерное общество “Межрегиональный фондовый союз”.
2. 2. Скорочена офіційна назва Товариства:
2. 2. 1. Українською мовою – “ВАТ “МФС”.
2. 2. 2. Англійською мовою – “IRSU JSC”.
2. 2. 3. Російською мовою – “ОАО “МФС”.
2. 3. Місцезнаходження товариства: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-Б.
 
Стаття 3
МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
 
3. 1. Товариство створюється з метою здійснення зберігання, обліку, клірингу і розрахунків за угодами з цінними паперами та провадження інших депозитарних операцій для власників рахунків у цінних паперах.
3. 2. Предметом діяльності Товариства є:
3. 2. 1. Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
3. 2. 2. Відповідальне зберігання цінних паперів у документарній та бездокументарній формі.
3. 2. 3. Обслуговування обігу цінних паперів у бездокументарній формі.
3. 2. 4. Знерухомлення цінних
Фото Капча