Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність маркетингової сегментації

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Теоретична частина
1.1 Сутність маркетингової сегментації
2. Загальна характеристика підприємства
2.1 Структура підприємства
2.2 Вид діяльності, галузева приналежність підприємства
2.3 Рівень конкурентоспроможності вашого підприємства
2.4 Сильні сторони підприємства
2.5 Слабкі сторони підприємства
3. Характеристика ринку на якому діє підприємство
3.1 Тип конкуренції на ринку
3.2 Кон’юнктура ринку
3.3 Динаміка основних ринкових показників
3.4 Структура виробників та визначення лідерів на ринку
3.5 Основні конкуренти підприємства
3.6 Ступінь розвитку ринкової інфраструктури
4. Потенційні споживачі
4.1 Основні сегменти на яких діє підприємство
4.2 Потреби споживачів
4.3 Товари, що випускаються відповідно до вимог споживачів
5. Розробка комплексу маркетингу
5.1 Товар і товарна політика
5.1.1 Етап життєвого циклу на якому знаходиться ваш товар
5.1.2 Задачі маркетингу на даному етапі
5.1.3 Асортимент і номенклатуру підприємства
5.1.4 Ширина та глибина асортименту
5.1.5 Вимоги до якості товару
5.1.6 Охарактеризуйте вимоги до упаковки товару
5.1.7 Особливості сервісної політики підприємства
5.2 Цінова політика
5.2.1 Можливість цінової конкуренції на даному ринку
5.2.2 Основні методи ціноутворення на даному ринку
5.2.3 Особливості цінової стратегії вашого підприємства
5.2.4 Можливість та цілі застосування знижок з ціни
5.3 Збутова політика
5.3.1 Основні канали розповсюдження продукції
5.3.2 Ринкові посередники що використовуються вашим підприємством
5.3.3 Можливість розвитку власної мережі розподілу
5.3.4 Можливості вдосконалення стратегії розподілу
5.4 Маркетингова комунікаційна політика
5.4.1 Мотивацію споживачів
5.4.2 Макет рекламної компанії підприємства
5.4.3 Основні носії комунікацій
5.4.4 Основні засоби стимулювання збуту
5.4.5 Види комунікацій та рівень їх ефективності
5.4.6 Можливості зворотного зв’язку зі споживачами
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Маркетинг базується не на затверджених згори планових завданнях, а передусім на глибокому знанні об’єктивної інформації про ринок, про реальні вимоги споживачів та ініціативі. Мета маркетингової діяльності підприємства – забезпечення рентабельності, тобто визначеної прибутковості у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів, а також – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя. Маркетинг займає важливе місце тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси підприємства обмежені. Кожен суб'єкт має свої потреби, задовольнити які не завжди якісно вдається. До кожного необхідний свій індивідуальний підхід. Для реалізації цих підходів потрібні не тільки підготовлені фахівці, а певні зусилля по створенню управлінських структур, в завдання яких входить планування, організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
Сьогодні маркетинг найчастіше ототожнюється з масовим маркетингом (збутом). Більшість напрацьованих теоретичних матеріалів і методик, що існують нині у світі, спрямовані саме на масові ринки (зокрема, на ринок товарів широкого вжитку). На відміну від масового, промисловий маркетинг часто потребує специфічних підходів, для яких не завжди можна дати універсальні поради або інструменти. Кожний окремий промисловий ринок потребує персонального підходу до формування та використання набору маркетингових інструментів. Особливу специфіку має маркетинг послуг, який ґрунтується на високому професіоналізмі працівників сервісної сфери. Стрімкий розвиток цієї сфери зумовлюватиме пошук особливих прийомів маркетингу для забезпечення стійких конкурентних позицій цих підприємств.
Найбільш точно відповідає даним вимогам маркетинг. Саме він передбачає гнучкість організаційних форм управління, активну заповзятливість, постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживача.
 
1. Теоретична частина
 
1.1 Сутність маркетингової сегментації
 
Сегментація ринку – це розподіл ринку на чіткі групи покупців, для кожної з яких потрібні свої особливі окремі товари чи комплекси маркетингу.
Вибір цільових сегментів ринку – це оцінка і вибір одного чи декількох сегментів ринку для виходу на них зі своїми товарами. Процес прийняття рішення показано на рис. 1.
 
Рис. 1.1 Процес прийняття рішення про вибір цільових сегментів ринку
 
Позиціонування товару – це забезпечення товару конкурентного положення на ринку і розробка детального комплексу маркетингу.
Сегментацію ринку можна трактувати як специфічну діяльність з класифікації потенційних споживачів товарів відповідно до якісних особливостей їх попиту. Тобто, здійснюючи сегментацію, підприємство поділяє ринок на окремі сегменти, які найімовірніше будуть характеризуватись подібною або однаковою реакцією на стимули маркетингу.
Головною метою здійснення сегментації ринку є забезпечення адресності впроваджуваних, виготовлених і реалізованих товарів.
Практика застосування маркетингу свідчить, що ринкова сегментація:
o дозволяє максимально задовольнити потреби покупців у різних за асортиментом товарах;
o забезпечує раціоналізацію і оптимізацію затрат підприємства на розробку, виготовлення і реалізацію товарів;
o допомагає опрацювати ефективну маркетингову стратегію, яка базується на аналізі і розумінні поведінки потенційних покупців;
o сприяє встановленню реальних цілей фірми:
o забезпечує підвищення конкурентоспроможності товарів; дозволяє ухилятись і знижувати рівень конкурентної боротьби через перехід на неосвоєний сегмент ринку;
o передбачає зв'язок науково-технічної політики фірми із запитами чітко встановлених конкретних споживачів.
Сегмент – це об'єднана, попередньо виявлена кількість споріднених споживачів товару чи послуги за
Фото Капча