Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тема 5. Методи тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ст. 5 Конвенції викладені в наступній редакції:

"2. Toute personne arretee doit etre informee, dans le plus court delai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portee contre elle. 
3. Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1.c du present article, doit etre aussitot traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'etre jugee dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure. La mise en liberte peut etre subordonnee a une garantie assurant la comparution de l'interesse a l'audience". 
[8] European Court of Human Rights, Brogan and Others v. the United Kingdom judgment of 29 November 1988 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[9] European Court of Human Rights, Engel and Others v. the Netherlands judgment of 8 June 1976 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[10] Див.: Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України): Дис… канд. юрид. наук. – Львів, 2002. – С. 62. 
[11] Скажімо, у № 1 за 1999 рік "Вісника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" було опубліковано переклад Конвенції українською мовою, де статті, в яких визначено права та свободи, починаються зі слів "кожна людина", що вказують на носія цих прав. Однак ані англійський ("everyone"), ані французький ("toute personne") оригінали не містять слова "людина", оскільки носіями гарантованих Конвенцією прав можуть бути також неурядова організація та група осіб. Крім того, у п. 1 ст. 6 Конвенції, що визначає право на справедливий судовий розгляд, одну з підстав на користування цим правом у згаданому перекладі викладено як "…визначення … громадянських прав і обов’язків", у той час як ідеться про все коло правовідносин цивільно-правового характеру. Тому у цій статті повинен вживатися термін "цивільні права та обов’язки". Див.: Обережно: юридична помилка. Звернення до посадових осіб органів державної влади та практиків права – передовсім до суддів і адвокатів // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 3. – С. 203-204. 
[12] Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика: Монография. – Х.: Факт, 2001. – С. 154.
[13] Частина перша ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції передбачає: "Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права". 
[14] Див.: European Court of Human Rights, James and Others v. the United Kingdom judgment of 21 February 1986 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[15] European Court of Human Rights, Marсkx v. Belgium judgment of 13 June 1979 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[16] Див.: European Court of Human Rights, ‘Young, James and Webster v. the United Kingdom’ judgment of 21 February 1986 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[17] Див. детальніше: § 2 розділу 4, § 3 розділу 5, розділ 7 цього посібника.
[18] European Court of Human Rights, Pakelli v. Germany judgment of 25 April 1983// European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>. 
[19] Див. детальніше: § 3 розділу 5 цього посібника.
[20] Спасов Б. Закон и его толкование. – М.: Юрид. лит., 1986. – С. 200; цит. за: Михайлович Д.М. Толкование закона: Монография. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 93 с.
[21] Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. – Казань, 1988. – С. 33.
[22] Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України): Дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. – Львів, 2002. – С. 95. 
[23] Див.: European Court of Human Rights, Artico v. Italy judgment of 13 May 1980 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>; European Court of Human Rights, Airey v. Ireland judgment of 9 October 1979 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int> тощо.
[24] Див.: § 2 розділу 4 посібника.
[25] European Court of Human Rights, Wemhoff v. Germany judgment of 27 June 1968 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>; цит. за: Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України): Дис… канд. юрид. наук. – Львів, 2002. – С. 63.
[26] European Court of Human Rights, Young, James and Webster v. the United Kingdom judgment of 13 August 1981 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>; див., також: Рісний М.Б. Розсуд при застосуванні норм Конвенції про захист прав та основних свобод // Право України. – 2000. – № 11. – С. 40-42.
[27] European Court of Human Rights, Pakelli v. Germany judgment of 25 April 1983 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[28] Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика: Монография. – Х.: Факт, 2001. – С. 39.
[29] European Court of Human Rights, The Sunday Times v. United Kingdom judgment of 26 April 1979 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[30] Див.: § 6 розділу 4 цього посібника.
[31] European Court of Human Rights, Van der Mussele v. Belgium judgment of 23 November 1983 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[32] European Court of Human Rights, G.B. v. Bulgaria judgment of 11 March 2004 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[33] European Court of Human Rights, Soering v. United Kingdom judgment of 7 July 1989 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[34] Див.: European Court of Human Rights, Van der Mussele v. Belgium judgment of 23 November 1983 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[35] Див.: European Court of Human Rights, G.B. v. Bulgaria judgment of 11 March 2004 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[36] European Court of Human Rights, Soering v. United Kingdom judgment of 7 July 1989 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.  
[37] Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика: Монография. – Х.: Факт, 2001. – С. 132. 
[38] European Court of Human Rights, Lingens v. Austria judgment of 8 July 1986 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>.   
[39] European Court of Human Rights, Tammer v. Estonia judgment of 6 February 2001 // European Court of Human Rights Portal <http://www.echr.coe.int>; див., також: § 3 і § 4 розділу 4 посібника.
Фото Капча