Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти кадрової політики на ТЕС ВАТ “Донбасенерго”

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

удосконалення соціальної і демографічної структури персоналу;

•ефективне використання всіх форм матеріального й морального стимулювання працівників відповідно до їх трудової діяльності й соціальної активності.
В даний час основними напрямками діяльності кадрових служб є:
•забезпечення комплексного вирішення завдань якісного формування й ефективного використання кадрового потенціалу на основі управління всіма компонентами людського фактора: від трудової підготовки і профорієнтації молоді до піклування про ветеранів праці;
•широке впровадження активних методів пошуку і цілеспрямованої підготовки потрібних підприємству і галузі працівників. Основною формою залучення працівників повинні стати договори з навчальними закладами. Актуальною є випереджаюча підготовка робітників і спеціалістів для освоєння нової техніки і технології в галузях народного господарства, що вимагає від кадрових служб удосконалення планування підготовки кадрів;
•планомірна робота з управлінським персоналом, з резервом для заміщення, висунення, яке повинно ґрунтуватися на таких організаційних формах, як планування ділової кар’єри, підготовка кандидатів на заміщення посад за індивідуальними планами, ротацій переміщення керівників і спеціалістів, навчання на спеціальних курсах і стажування на відповідних посадах;
•активізація діяльності по стабілізації трудових колективів, підвищення трудової і соціальної активності працівників на основі удосконалення соціально-культурних і морально-психологічних стимулів;
•забезпечення соціальних гарантій у сфері зайнятості, що вимагає від працівників кадрової служби дотримання порядку працевлаштування і перенавчання працівників, які вивільняються, надання їм встановлених пільг і компенсацій;
•перехід від адміністративно-командних методів управління кадрами до демократичних форм оцінки, підбору та їх розміщення, широкої гласності в кадровій роботі.
•освоєння науково-методичного забезпечення кадрової роботи і матеріально-технічної та інформаційної бази. Доцільно використовувати типову програму „АСУ – кадри”. [13, с.52-55].
Об’єктом кадрової роботи є персонал як такий, а її суб’єктом – працівники, посадові особи й організаційні структури , які відповідають за роботу з кадрами і повинні забезпечити:
•максимальне використання потенціалу досвідчених спеціалістів, навчання і висунення для їх заміни тільки тих молодих працівників, які уже здатні високопрофесійне працювати в ринкових умовах;
•виявлення тих, які гальмують розвиток підприємства;
•висунення на керівні посади власних працівників, а не зі сторони;
•розвиток здібностей працівників;
•задоволення потреб колективу;
•піклування про своїх працівників.
Ставка на професіоналізм і компетентність завжди перспективна, бо кадри – це капітал. 
Реалізація кадрової політики та виконання основних функцій кадрової роботи вимагає висококваліфікованих, професійно здібних працівників кадрових служб. До працівника по кадрам пред'являються високі морально-психологічні вимоги, оскільки він покликаний виконувати морального еталона, зразка для наслідування в дотриманні соціальних й етичних норм трудового колективу.
У кваліфікаційних характеристиках посад керівників, фахівців і службовців приводяться посадові обов'язки й професійно-кваліфікаційні вимоги до різних управлінських працівників, у тому числі до співробітників кадрових служб. [16, с.112-113].
 
2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ТЕС ВАТ “ДОНБАСЕНЕРГО”
 
2.1 Стисла характеристика підприємства
 
ВАТ “Донбасенерго” засновано відповідно до Указу Президента від 4 квітня 1995 року №82/95 “Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України” та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 7 лютого 1996 року №26 шляхом перетворення Державного підприємства “Донбасенерго” у Державну акціонерну енергетичну компанію “Донбасенерго” у формі акціонерного товариства.
Повна назва товариства – Відкрите Акціонерне товариство “Донбасенерго”.
Товариство знаходиться: Україна, 84601, м. Горлівка Донецької області, пр.Леніна,11.
Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Воно має свій самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банках, товарний знак та печатку зі своєю назвою. 
ВАТ “Донбасенерго” складається із структурних одиниць : Зуєвська ТЕС, Кураховська ТЕС, Слов’янська ТЕС, Старобішевська ТЕС, Електроремонт, Донбасенергоспецремонт, Донбасенергоналадка, Підприємство автомобільного транспорту “Донбасенерго”, Енерготорг, Теплоелектропроект, Кураховскомунеенерго, Луганськкомуненерго та Слов’янськкомуненерго. Всі ці структурні одиниці знаходяться у містах Донбасу, вони не є юридичними особами і діють на підставі положень про них. Товариство делегує як Слов’янській ТЕС так і іншим структурним одиницям права та повноваження, необхідні для їх участі в цивільно-правових відносинах. Товариство здійснює контроль за діяльністю Слов’янської ТЕС, дотриманням чинного законодавства, збереженням наданого їм майна та використання фінансових коштів.
Головною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для розвитку Товариства та забезпечення інтересів його акціонерів в умовах функціонування єдиної енергосистеми України шляхом ефективного виробництва електричної та теплової енергії, задоволенняння потреб споживачів енергії, згідно з відповідними ліцензіями, виробництва іншої продукції, надання послуг, передбачених Статутом.
Інші види діяльності з метою отримання прибутку можуть здійснюватися, якщо вони сприяють досягненню головної мети.
Предметом діяльності товариства є:
•Виробництво, передача та теплопостачання електричної та теплової енергії.
•Постачання електричної енергії по нерегульованому тарифу.
•Експлуатація електроенергетичних об’єктів, споруд, устаткування та іншого обладнання, згідно з нормативно-технічними документами.
•Контроль за станом експлуатації основного та допоміжного тепломеханічного та електричного обладнання.
•Паливне та матеріально-технічне забезпечення виробництва процесу.
•Надання послуг, які пов’язані з процесом виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної та теплової енергії.
•Надання послуг або виробництво продукції, непов’язаних безпосередньо з процесом енерговиробництва.
•Зовнішньоекономічна діяльність по всім напрямкам діяльності Товариства відповідно до діючого законодавства, в тому числі експорт та імпорт електроенергії, послуг, устаткування, приладів, обладнання.
•Участь у сфері банківської діяльності та кредитно-фінансових відносин.
•Соціальна діяльність.
•Проектна та будівельна діяльність.
•Здійснення
Фото Капча