Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти кадрової політики на ТЕС ВАТ “Донбасенерго”

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

про відділ кадрів Слов’янської ТЕС. В ньому перераховані загальні положення, задачі, функції, облік відповідальності, права, організація управління та взаємовідношення з іншими структурними підрозділами підприємства.

У розділі “ Загальні положення” закріплюється підпорядкованість відділа помічнику директора з кадрів. 
Розділ “Задачі” утримує чітко сформульовані напрямки діяльності відділу кадрів, найважнішими з яких являється перетворення у життя рішень органів влади по питанням роботи з кадрами, виконання рішень та наказів Міненерго України, ПЕО “Донбасенерго”, керівництво електростанції по питанням забезпечення підбору, розстановки, використанню робочих, службовців та інженерно-технічних працівників, формування стабільного працюючого колективу, кадрового резерву для висування на керівні та інженерно-технічні посади, організація системи обліку кадрів.
В розділі “Функції” розглядаються функціональні обов’язки в області кадрової роботи:
1.Розробка планів комплектування кадрів.
2.Оформлення прийому, переводу, звільнення, робітників з узгодженням трудового законодавства.
3.Облік особового складу підприємства.
4.Зберігання та заповнення трудових книжок, ведення документації.
5.Контроль за виконанням керівниками підрозділів наказів, розпоряджень.
6.Вивчення руху кадрів, аналіз текучості кадрів, розробка заходів по її припиненню.
7.Аналіз складу ділових якостей спеціалістів підприємства з ціллю їх раціонального використання.
8.Створення умов для підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня спеціалістів.
9.Робота по створенню резерва на висунення.
10.Підготовка пропозицій щодо покращення розтановки та використання робітників Слов’янської ТЕС.
11.Підготовка матеріалів для представлення робітників, спеціалістів та службовців до винагородження.
12.Підготовка та систематизація матеріалів для атестаційної комісії.
13.Прийняття заходів по працевлаштуванню звільняємих робітників.
14.Проведення контролю та інструктажу робітників відділу кадрів.
15.Організація контролю за станом трудової дисципліни та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
16.Ведення всього обліку по кадровим питанням.
Взаємовідносини з іншими підрозділами підприємства складає перелік документів, вступаючих у відділ кадрів, та документів, які направляються з відділу кадрів в інші підрозділи Слов’янської ТЕС.
Від виробничих цехів відділ кадрів отримує заявки на прийом робітників та службовців, представлення до нагороди, графіки відпусток, списки резерва на підвищення по службі, списки кандидатур в закордонні відрядження, доповідні записки про переводи та переміщення робітників в цехах Слов’янської ТЕС, документи про проведення атестації керівників та ІТР.
З відділу кадрів у виробничі цеха направляють відомості про порушників трудової дисципліни, копії наказів про прийом, перемішення в середині підприємства, звільненні робочих та службовців, зміни правил внутрішнього трудового розпорядку, відомості, що відносяться до питань трудової дисципліни.
Від бухгалтерії відділ отримує штатний розклад, розрахунки потреб в робітниках, довідки про заробітню платню при оформленні пенсій та інвалідності.
В бухгалтерію відділ кадрів надає відомості про чисельність робітників, прогулах, плинності кадрів, табель обліку робочого часу, проекти наказів про прийом, переміщення, звільнення матеріально відповідальних осіб, листи тимчасової непрацездатності робітників підприємства.
В юридичний відділ з відділу кадрів направляються накази по особовому складу.
З відділом організації праці та заробітної плати відділ кадрів оформлює переводи на іншу роботу всередині підприємства, перевіряє правильність використання молодих спеціалістів, проводить роботу по зниженню плинності кадрів, укріпленню трудової дисципліни, відбору та направленню персоналу на навчання, проводять роботу по спеціальним відрядженням працівників та інше.
Організація управління відділом визначає керівника відділу кадрів, його заступника. Також тут йдеться про те, що персонал відділу кадрів виконує свою діяльність строго за посадовими інструкціями, керівник відділа розподіляє роботу між виконавцями, встановлює строки її виконання.
Права відображують основні повноваження, якими наділений відділ кадрів, зокрема права:
•приймати робітників підприємства стосовно питань прийому, переміщенню та звільненню;
•підтримувати зв’язок з іншими організаціями стосовно підбору кадрів;
•вимагати від всіх підрозділів підприємства необхідних матеріалів для повноцінної роботи відділу кадрів;
•вимагати від інших підрозділів обов’язкового виконання тих наказів, про які йшла мова в положенні про відділ кадрів;
В розділі “Відповідальність” описано повна відповідальність помічника директора по кадрам за виконання покладених на відділ функцій та відповідальність працівників відділу, яка встановлена їх посадовими інструкціями.[6, с.1-22].
Кадрова робота на Слов’янській ТЕС здійснюється відділом кадрів за такими напрямками,які наведені нижче.
Перший напрямок-прогнозування та розробка планів комплектування кадрів з урахуванням впровадження нових технологій та розвитку підприємства.
Процес планування персоналу, як і планування взагалі, грунтується на таких принципах – науковість, економічність, безперервність, гнучкість, узгодження, масовість, повнота та точність.
Результати кадрового планування на підприємстві знаходять своє вираження в комплексі конкретних заходів для підтримку балансу робочої сили при звільнені працівників і забезпечення найму потрібних спеціалістів, організації навчання молодих працівників і підвищення кваліфікації штатних співробітників.
Планування потреб у персоналі відділ кадрів Слов’янської ТЕС здійснює у такій послідовності:
1.Проводиться оцінка наявного персоналу підприємства і робочих місць.
2.Проводиться робота по плануванню потреб у персоналі на перспективу.
3.Оцінюються перспективні потреби в персоналі.
4.Розробляється проект задоволення перспективних потреб у персоналі.
На інформаційному етапі відділом кадрів проводиться збір інформації та статистичних даних відносно персоналу, здійснюється їх обробка й аналіз кадрової ситуації і можливих варіантів її розвитку в майбутньому. Це дає можливість розробляти альтернативні варіанти, тому на етапі розробки кадрового плану вивчають альтернативні проекти, їх вплив на досягнення планово-економічних цілей Слов’янської ТЕС. Це найбільш трудомісткий етап в роботі відділу кадрів, який вимагає від його працівників високого професіоналізму.
Слідом йде етап прийняття рішень, на ньому
Фото Капча