Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти кадрової політики на ТЕС ВАТ “Донбасенерго”

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">•Забезпечення виробничих відносин між власником та робітниками. Власник зобов’язаний організувати виробничу та господарську діяльність, що співпадає цілям і задачам.

Основними напрямками розвитку підприємства в 2005 році, забезпечення виконання планів за виробництво електроенергії та теплової енергії, забезпечення формування стратегії та прогнозування розвитку підприємства, своєчасно забезпечувати робітників Слов’янської ТЕС матеріально-технічними ресурсами та зобов’язується реалізовувати систему морального та матеріального стимулювання та інше.
Робітники у свою чергу зобов’язувані виконувати свої обов’язки, забезпечувати цілісність обладнання, інструментів, матеріалів, виконувати правила нормативних документів по охороні праці, підвищувати культуру виробництва, продуктивність та інше.
•Забезпечення зайнятості. З одного боку зобов’язання з цього питання дає адміністрація, а з іншого профком. Адміністрація аналізує та прогнозує використання трудових ресурсів. У випадку планування звільнення робітників зобов’язана своєчасно, не пізніше трьох місяців до намічених звільнень надати первинній профспілковій організації інформацію про причини звільнення, кількості робітників та категорії робітників. Також проводе консультації з профспілкою по розробці заходів, які попереджують звільнення та можливого працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки.
Профком зі свого боку вносить пропозиції щодо утворення нових робочих місць, забезпечує реалізацію програми зайнятості та соціальної підтримки робітників.
•Забезпечення трудових відносин, режим праці та відпочинку. Зобов’язання з одного боку має адміністрація, а з іншого робітники.
•Забезпечення оплати праці та нормування праці в таких сферах як:
1.У сфері тарифної системи мінімальної заробітної плати.
2.У сфері доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових складів.
3.У сфері матеріального винагородження за результатами праці.
4.У сфері строків виплати заробітної плати.
5.У сфері нормування праці.
Зобов’язання несуть робітники та профсоюзна сторона.
•Забезпечення підготовки кадрів між власником та робітниками.
•Забезпеченя адміністрацією відпусток для працівників Слов’янської ТЕС.
•Забезпечення адміністрацією Слов’янської ТЕС та профкомом охорони праці.
•Забезпечення гарантії діяльності профкому між адміністрацією та профкомом.
•Забезпечення контролю за виконанням договору.
Положення колективного договору поширюється на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника, так і для працівників Слов’янської ТЕС.
Підписання колективного договору дуже важливе і підтверджується такими факторами
Цей документ забезпечує стійкі відносини на підприємстві між колективом працівників і власником, чітко визначає обов’язки сторін.
Наймані працівники можуть задовольнити свої інтереси в більшому обсязі, якщо вони діють колективно.
При діючих правилах партнерських відносин наймані працівники мають більше можливостей одержувати інформацію про фінансовий стан підприємства, про його позиції на ринку, що дозволяє визначитись у своїх вимогах роботодавця, в першу чергу, відносно оплати, умов і охорони праці
У будь якому випадку працівники мають можливість брати участь у прийнятті рішень, що послаблює абсолютну владу роботодавця. [2, с.1-6].
Отже, були розглянуті основні методи кадрової політики .Слов’янської ТЕС. Це - тип влади на підприємстві, стиль управління, правила внутрішнього трудового розпорядку і колективний договір. У висновку можна сказати, що тип влади і стиль управління на підприємстві – демократичні. Це позитивно впливає на розвиток Слов’янської ТЕС, адже дозволяє використовувати внутрішній потенціал людини, існують методи переконань замість методів примусу, в управлінні використовуються професійні менеджери, керівник обирається членами трудового колективу відкрито на зборах, встановлює і виражає інтереси колективу.
Філософія підприємства також є важливим елементом кадрової політики Слов’янської ТЕС. Їй варто більше приділяти уваги, а саме, діловим, моральним якостям персоналу, умовам праці, робочим місцям, оплаті та оцінці праці, соціальним цінностям та соціальним гарантіям. Надання більшої уваги до цих факторів надасть робітникам стимулу до більш продуктивної та якісної праці.
Правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників, службовців та ІТП Слов’янської ТЕС також є дуже важливим нормативним документом, бо він регламентує правила та порядки встановлені на Слов’янській ТЕС для всіх робітників та обов’язки адміністрації. Кожний робітник повинен бути ознайомлений і знати ці типові правила.
Що стосується колективного договору, то це також дуже важливий концептуальний документ. Без цього нормативного акту не можливо встановити соціально трудові-відносини між найманими працівниками та роботодавцем.
Саме в цьому документі вони встановлюють взаємні зобов’язання щодо регулювання трудових, соціально-економічних відносин.
Останнім елементом кадрової політики нашого підприємства е статут підприємства.Цей документ затверджений Загальними Зборами Акціонерів ВАТ ”Донбасенерго”. Він складаеться з таких основних пунктів:
1.Мета та предмет діяльності товариства,де головною метою е одержання прибутку, а предметом - виробництво, передача та постачання електричної та теплової енергії.
2.Юридичний статус товариства.Тут йдеться про те, що товариство е юридичною особою, мае самостійний баланс, поточні, валютні та ін. рахунки в банках, товарний знак, печатку зі своею назвою. 
 
2.4 Оцінка організації кадрової роботи на підприємстві
 
Вирішення завдань кадрової політики в практичній діяльності підприємства складає сутність кадрової роботи. Сюди входить діяльність по плануванню, підбору, підготовці, розстановці, перепідготовці, оцінці, виконанню та раціональному використанню кадрів. Кадрова робота, таким чином, являє собою засіб реалізації кадрової політики. Інструментом же кадрової політики, який виконує кадрову роботу на Слов’янській ТЕС являється відділ кадрів.
Чисельний склад відділу кадрів та перелік видів основних робіт залежить від чисельності працівників на підприємстві. [9, ст.1-2].
Організація кадрової роботи починається з організації відділу кадрів. Ця організація складається зі складання положення
Фото Капча