Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти кадрової політики на ТЕС ВАТ “Донбасенерго”

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

інших видів діяльності.

Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності та акції Товариства з додержанням чинного законодавства.
Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів, голосувати з усіх питань порядку денного безпосередньо або через довірену особу.
Статутний фонд товариства становить 236443010 грн. .Товариство випускає акції на весь розмір статусного фонду та проводить їх реєстрацію відповідно до чинного законодавства.
Управління товариством здійснюють:
1.Загальні збори акціонерів – Вищий орган товариства.
2.Спостережна рада Товариства – орган контролю за діяльністю Правління.
3.Правління Товариства – виконавчо-розпорядчий орган Товариства.[8,с.2-8].
 
2.2 Аналіз і оцінка менеджменту підприємства
 
Слов’янська ТЕС ВАТ “Донбасенерго” являється відкритим акціонерним товариством. Знаходиться підприємство в м. Миколаївка Донецької області. Займається виробництвом, передачею та теплопостачанням електричної та теплової енергії.
Відносини у колективі дуже дружні, кожний робітник відповідальний за свою роботу.
Вступаючи у взаємодію з підприємством, робітник цікавиться різними аспектами цієї взаємодії, що стосується того, чим він повинен жертвувати для інтересів підприємства, що, коли, та у яких обсягах він повинен робити в організації, у яких умовах функціонувати в організації, з ким і скільки часу взаємодіяти, що буде давати йому організація й т.п. Установлення органічного сполучення двох цих сторін взаємодії людини й організації є однієї з найважливіших завдань менеджменту, тому що воно забезпечує основу ефективного управління організацією.
Кожний робітник становить основу підприємства, її сутність й її основне багатство. Однак з позицій управління не можна говорити про людину взагалі, тому що всі люди різні. Люди поводяться по-різному, у них різні здатності, різне відношення до своєї справи, до організації, до своїх обов'язків; люди мають різні потреби, їхні мотиви до діяльності можуть істотно відрізнятися. Нарешті, люди по-різному сприймають дійсність навколишніх людей і самих себе в цьому оточенні. Все це говорить про те, що управління людиною в організації винятково складне, але в той же час винятково відповідальне й важливе для долі організації. Менеджер повинен дуже багато знати про робітників, з якими він працює, для того щоб намагатися успішно управляти ними.
Але проблема управління людиною в організації не зводиться тільки до взаємодії працівника й менеджера. У будь-якій організації людина працює в оточенні колег, товаришів по роботі. Вона є членом формальних і неформальних груп. І це робить на неї винятково великий вплив, або, допомагаючи більш повно розкриватися її потенціалу, або придушуючи її здатність й бажання працювати продуктивно, з повною віддачею.
Контролює та направляє фінансову діяльність на підприємстві спостережна рада, економіст, бугалтер.
Зовнішнє середовище може бути визначене в такий спосіб: сукупність умов, що виникають поза залежністю від діяльності конкретного підприємства. Аналіз зовнішнього середовища дає підприємству час для прогнозування, складання плану можливостей і плану на випадок непередбачених обставин, для запобігання загроз. Загрози й можливості можна виділити такі: політичні, економічні, технологічні, соціальні, конкурентні, міжнародні. Деякі фактори в економічному навколишньому середовищі підприємством постійно діагнозується й оцінюється. Серед них рівень зайнятості, темпи інфляції, стабільність долара США, податкова ставка. Наприклад, підвищення курсу долара приведе до підвищення цін, що позначиться на купівельній спроможності клієнтів, але в той же час ріст безробіття послужить залученню працівників на підприємстві.
Вплив соціокультурних факторів дуже добре простежується в роботі підприємства Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго”. У ринкових факторах, що безпосередньо впливають на ефективність функціонування організації, виділяють: постачальників та споживачів.
Залежність між підприємством й постачальниками - один із самих яскравих прикладів прямого впливу середовища на успішність діяльності організації. Постачальником є саме підприємство Слов’янська ТЕС ВАТ “Донбасенерго”. Значення споживачів для бізнесу очевидно. Виживання й виправдання існування підприємства Слов’янська ТЕС ВАТ “Донбасенерго” залежить від здатності знаходити покупців і робити з них споживачів своєї продукції. Споживачами продукції яку виробляє Слов’янська ТЕС ВАТ “Донбасенерго” являється наша країна та зарубіжні країни.[18,ст.78-85 ]
 
2.3 Аналіз і оцінка основних елементів кадрової політики
 
Кадрова політика Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” – це цілісна кадрова стратегія, яка об’єднує різні форми кадрової роботи, стиль її проведення на підприємстві та плани по використанню робочої сили. Кадрова політика підприємства спрямована на створення відповідального, згуртованого колективу, здатного своєчасно реагувати на постійно змінювані вимоги ринку з врахуванням стратегії розвитку підприємства. Вона включає такі елементи:
Розглянемо тип влади на підприємстві. Останнім часом на Слов’янській ТЕС спостережуеться поступовий перехід від автократичного типу влади , коли була необмежена влада однієї особи. Автократія була доцільною, коли проводилася принципово нова політика на підприємстві і необхідно було подолати супротив “натовпу” і старих традицій, і підпорядкувати її основні цілі нового лідера. Лідер підприємства був прогресивний, розумний і автократія – була єдиним засобом швидкого введення новацій і вирішення поставлених завдань.
Після проведення економічної реформи в Україні цей тип змінився поступово на демократичний.
Тип влади на Слов’янський ТЕС – це демократичний тип. Він передбачає владу народу на основі самоврядування. Демократія на підприємстві дозволяє використовувати внутрішній потенціал людини, методи примусу змінюються на методи переконань. Розвиток демократії на підприємстві можливий тільки при використанні різних умов. А ці умови полягають у тому, що на підприємстві, в його управлінні використовуються кваліфікаційні
Фото Капча