Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні та практчні питання міжмовного явища «помилкові друзі перекладачів»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 

яке, відповідно, є окремим випадком першого). У цій же групі «хибних друзів перекладача» є чимала кількість слів, у яких спільне з українськими подібним словами значення не є основним, провідним, воно не часто знаходиться на периферії словникової статті: «novel» – це в першу чергу роман і набагато рідше новела; «partisan» – це прихильник  і значно рідше партизан; «sympathetic» – це співчутливий, повний співчуття і виключно рідко симпатичний і т. д. Фактор частотності треба брати до уваги, нерідко він грає не останню роль у виборі потрібної відповідності в перекладі.

Дуже часто, навіть в тих випадках, коли в контексті реалізується якраз те значення, яке є загальним для англійськи та українських слів, доводиться відмовлятися від однойменного відповідності через різні норми сполучуваності в українській мові. Наприклад, якщо Administration of the U. S. перекладається як адміністрація США, то coalition Administration як коаліційний уряд. При перекладі цілком складається з інтернаціональних слів словосполучення theoretical and organizational defects бажано з міркування більш звичноюї, природної сполучуваності замінити останнє слово: теоретичні та організаційні прорахунки (промахи). Іноді, знову-таки під тиском норм сполучуваності  в перекладі зручно скористатися готовими кліше: «... the general and his fellow-officers» «... генерал і його товариші по зброї»; «... unpopular nature of the KKK bands» «... погана слава ку-клукс-клановскіх банд». Використання подібних стійких поєднань надає перекладу природність звучання і в якійсь мірі компенсує можливі стилістичні втрати в інших ділянках тексту.
Не можна випускати з поля зору й те, що однойменні відповідності в обох мовах можуть мати різну емоційну оцінку та забарвлення. Так, до недавнього часу слово бізнесмен в українські мові несло в собі негативний заряд, хоча в англійській мові, з якого воно було запозичене, вживається в основному нейтрально. Тому в перекладах часто доводилося користуватися словосполученням «ділові люди, представники ділових кіл». Семантична структура англійського слова «nationalism» представлена як значенням з негативними конотаціями  – націоналізм, так і значеннями з явно вираженою позитивною оцінкою – національна самосвідомість; патріотизм, прагнення до національної незалежності. 
За подібною оболонкою в різних мовах можуть стояти різні поняття, пов'язані з життям та історією цієї країни. Щоб уникнути помилкових асоціацій в перекладі нерідко доводиться відмовлятися від зовні схожого відповідності і використовувати позначення, явне і недвозначне для читачів: «The American Revolution was, in truth, a close parallel to the wars of national liberation that have erupted in the colonial and semi-colonial regions of the present ...» «Війна за незалежність в Америці  – прямий прототип національно-визвольних воєн в колоніальних і напівколоніальних країнах в теперішній час…»
Але в іншому контексті слово revolution реалізує своє інше значення, зареєстроване в словнику, з конотаціями аж ніяк не позитивними: «The Revolution in Chile was headed by Pinochet.» «Переворот в Чилі очолив Піночет.»
Екстралінгвістіка і облік фонових знань читача визначають вибір варіанта і в наступному випадку: «... the counter-revolutionary organization was  set up to suppress the Negro-poor white alliance, that sought to bring democracy to the South in the Reconstruction period ... » Мабуть, не кожному читачеві буде зрозуміло, що таке період Реконструкції, хоча в спеціальній історичній літературі це визначення перекладається саме так. Тут  переклад, який несе в собі роз'яснення, – в такому разі будь-який читач отримає необхідний для розуміння обсяг інформації: «... ця контрреволюційна організація була створена плантаторами півдня для придушення спільної боротьби негрів і білих бідняків, які домагалися встановлення демократії на півдні після скасування рабства ... »
В іншому випадку наявність фонових знань у перекладача допоможе йому правильно перекласти таке поєднання як «The Emancipation Proclamation» – назва закону про скасування рабства, який був прийнятий урядом президента Лінкольна. З «емансипацією» в нашому розумінні цього слова воно не має прямих зв'язків, тому ймовірність помилки не виключена.
З усього сказаного неважко зробити висновок, що дана група лексики вимагає підвищеної уваги з боку перекладача. Ретельний аналіз контексту  як вузького, так і широкого,  словники та енциклопедії можуть убезпечити «хибних друзів перекладача» і навіть перетворити їх в помічників при перекладі.
 
 
2.2. «Помилкові друзі перекладача» в структурі англійського висловлювання. Амбівалентні синтаксичні конструкції
 
У практиці перекладу залишається несистематизованим і невивченим інший вид «помилкових друзів», де причиною помилки служать не слова, а ціле висловлювання, неправильно зрозуміле перекладачем, внаслідок чого є сенс задуматися про те, чи можна поширити поняття «помилковий друг» на рівень структури висловлювання.
Хибним шляхом можуть направити думку перекладача і структури 
таких висловлювань, як «You can not be too careful» або «I do not think much of him». Дійсно, можна помилитися і перевести їх відповідно як «Не можна бути занадто обережним» (замість правильного варіанту «Зайва обережність не завадить») і «Я не так багато про нього думаю» (замість «Я про нього невисокої думки»). В останньому прикладі досить складним чином для україномовного мислення виражається думка, що при зазначених умовах, як би ви не були обережні, це ніколи не буде «занадто». Тобто вам радять бути якомога обережнішими. В основі англійського висловлювання лежить особливий наголос на понятті «занадто». У тій же ролі може виступати і поняття «досить». Наприклад, англійській господині
Фото Капча