Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні та практчні питання міжмовного явища «помилкові друзі перекладачів»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 

з наведених прикладів, англійське висловлювання може направити перекладача хибним шляхом або всім своїм змістом в цілому, або внаслідок наявності в ньому слів або словосполучень, які перекладач звик розуміти зовсім інакше. Цю цікаву тему варто вивчати і далі. Можливо, вдасться виявити інші категорії синтаксичних структур, що викликають труднощі у тлумаченні та перекладі. 

 
2.3. «Помилкові друзі перекладача» на прикладі фразеологічних одиниць
 
Термін «помилкові друзі перекладача» є по суті  метафорою і, як будь-яка метафора, може допускати різні тлумачення. Можливість наявності різноманітної інтерпретації цього терміна виявляється навіть зручною, коли предметом дослідження стають фразеологізми, ці «капризи мови», багато в чому визначають його колорит і специфіку.
Якщо на лексичному рівні проблема «помилкових друзів» перекладача вже розглядалася вище, то на рівні фразеології вона вимагає підвищеної уваги. А тим часом помилок, допущених при передачі фразеологізмів з однієї мови на іншу, як в навчальних, так і в опублікованих перекладах чимала кількість, і сам цей факт говорить про те, що проблема стоїть досить гостро.
Під фразеологізмом прийнято розуміти стійкі словотворчі вирази повністю або частково з переосмисленим значенням.
Алегоричність змісту, властива фразеологічній одиниці, вже начебто покликана виділити її з мовного потоку, в більшій мірі фіксувати на собі увагу одержувача повідомлення. Правда, це в першу чергу відноситься до фразеологізмів з частково переосмисленим значенням, в яких порушена лексична (рідше лексико-граматична) дистрибуція.
Відсутність прототипів в тому числі вільних словосполучень є гарантією того, що помилковими друзями перекладача ніколи не опиняться такі фразеологічні одиниці, як «sun's eyelashes» – «сніп сонячних променів крізь хмари», «make head against smth» – «успішно чинити опір, підніматися, повставати проти», «go the whole hog» – «робити щось грунтовно, доводити до кінця», «make headlines» – «стати темою газетних заголовків, потрапити на сторінки газет» і т. д. Навіть якщо перекладач не знайомий з тим чи іншим зворотом, його насторожить порушення звичної логічності зв'язку, і він неодмінно загляне в словник.
Інша справа працювати з стійкими виразами, що мають прототип у вигляді вільного словосполучення. Правда, у багатьох випадках на виручку приходить контекст. З нього нерідко надходять сигнали про неприпустимість буквального тлумачення фразеологізму, треба тільки ці сигнали не прогледіти. Однак іноді обмеженість обсягу контексту або відсутність вираженого зв'язку з фразеологізмом призводять до грубих перекладацьким помилок. Всі компоненти вираження сприймаються буквально, і сенс відповідно спотворюється.
Очевидно, це «зона найбільш підвищеної небезпеки» для перекладача, яку ми позначимо як зону номер один.
Наприклад, не у всіх контекстах легко зрозуміти такі фразеологічні одиниці, як «to hang one's hat» – «оселитися або надовго зупинитися». «To measure one's length» – «розтягнутися на весь зріст, впасти», «to hold the baby – «віддуватися за кого-небудь» і т. д.
Фразеологізм «to dine with duke Humphrey» – «залишитися без обіду» може помилково бути витлумаченим буквально в такому відрізку тексту: «Не will have no choice but to dine again with Dike Humphrey». Вираз «to let one's hair down» (буквально «розпустити волосся») піддалося подвійному переосмисленню, що дало в результаті фразеологізм, наділений двома значеннями: 1) вести себе невимушено, не рахуватися з умовностями; 2) розговорився, вилити душу. Однак не завжди легко розмежувати вільне і фігуральне значення в контексті. Наприклад: «Jane is a very nice girl. I'm sorry I've never seen her let her hair down».
Тільки ретельний облік всіх текстових і ситуативних чинників може допомогти знайти правильне рішення, коли фразовий контекст виявляється недостатнім.
«Хибними друзями» можна назвати фразеологізми і в тих випадках, коли вони викликають помилкові, хибні асоціації як фразеологічного, так і нефразеологіческого характеру.
Англійський вираз «more dead than alive», іноді помилково перекладається як «ні живий, ні мертвий», означає насправді стан крайньої втоми.
Фразеологізм «to pull the devil by the tail» (бути в скрутному становищі) може направити українського читача, який намагається спертися на його внутрішню форму, по помилковому сліду. Цю фразу по аналогії з українськими виразами «тримати бога за бороду» або «зловити за хвіст жар-птицю» можна помилково тлумачити мало не в протилежному значенні ( «бути господарем становища», «бути щасливим»).
Образ, що лежить в основі англійської ідіоми «a heart of oak», також може привести до помилкових асоціацій, пов'язаних з поясненням  черствості або навіть жорстокості людини. Насправді ж ідіома має виразно позитивну оцінку і характеризує людину як хоробру, мужню або відважну.
Зустрівши стійкий зворот «to pass the time of the day», неуважний перекладач може піти найлегшим шляхом і за аналогією в українській мові перекласти як «проводити час, проводити день», особливо, якщо в контексті немає до цього ніяких протипоказань, як, наприклад, в пропозиції: «He was passing the time of the day with one of his secretaries». Насправді фразеологізм означає наступне:1) вітатися, обмінюватися привітаннями; 2) поговорити.
Інша небезпечна зона представлена зворотами, що мають в рамках іноземної мови подібні за формою вираження, наділені зовсім відмінною семантикою. Невміння уважно вчитатися в текст і побачити в кожному виразі самостійну мовну одиницю з певним колом значень є причиною того, що такі фразеологізми можуть перетворитися в «помилкових друзів» і послужити недобру службу. Багаторічна практика викладання перекладу показує, що вираз
Фото Капча