Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні та практчні питання міжмовного явища «помилкові друзі перекладачів»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 

будинку набридли  гості, що засиділись і вона може вимовити наступну фразу: «They can not go fast enough». Тобто, як скоро вони не збирались піти, це не буде для неї досить швидко. Справа в тому, що за цим «хибним другом» ховається побажання: «Швидше б вони пішли».

Зрозуміло, досвідчений перекладач знає, що «public school» – зовсім не публічна, а, навпаки, привілейована приватна школа в Британії. Однак і його може спантеличити англійське висловлювання типу: «I am satisfied that I alone am guilty of the disaster», оскільки вираз «to be satisfied» він у багатьох випадках перекладав би як «бути задоволеним», що в даному виразі слід перекладати як «бути переконаним, впевненим».
Нерідко підводять перекладача і висловлювання з добре знайомими йому сполучниками і прийменниками. Вони, як правило, багатозначні і можуть позначати різні відносини між зазначеними словами (наприклад, «as» може бути прийменником часу, причини, порівняння). Ось фраза: «He was as liberal with his money as any other officer in the British army». Здавалося б, це повинно означати, що всі англійські офіцери відрізняються такою ж щедрістю, як той, про кого йдеться мова. Насправді мається на увазі, що він не поступався в щедрості нікому з них. В крайньому випадку, можна назвати його «одним з найбільш", але структура «as ... any» начебто призначена для того, щоб перекладач вирішив, що мова йде про загальну рівність якоїсь ознаки.
Ми знаємо, що «good» – це «добре», але «as good as» зовсім не означає порівняння двох позитивних ознак, а може просто висловлювати рівність або подібність будь-яких ознак - позитивних чи негативних. У деяких випадках «as good as» фактично означає «as bad as» – наприклад, в приказці «a miss as good as a mile», де стверджується, що злегка промахнутися – це нітрохи не краще, ніж промахнутися на цілу милю. Цікаво, що сама по собі «as bad as» не вживається для позначення простої рівності, і у всіх випадках «bad» – це погано.
Не менш «шкідливим» може виявитися і сполучник «if». З його допомогою створюється десяток типів англійських висловлювань, які не мають відношення до умови або перекладаються без участі сполучника «якщо». Ось група емфатичний висловлювань: «She is a sixty if a day!» – «Так їй же все шістдесят!»; «It is a wonderful day there ever was one.» –  «День сьогодні дійсно чудовий». Або група емоційних висловлювань: «If it is not wonderful for words!» – «Як це чудово! Просто немає слів!»; «If it is not Mr. Smith!» - «Та це ж сам пан Сміт [3, с. 33-40].
Далі слідують помилки, зроблені перекладачем на основі неправильних визначень синтаксичної структури пропозиції. Під синтаксичними структурами розуміють «чисті» схеми висловлювань або її частин, визначених за складом частин мови і словозмінних форм. Як приклад можна привести пропозицію, побудовану за схемою: «підмет + присудок + інфінітивна група»: «He came in to find her in bed». На відміну від чисто синтаксичних структур в лексико-синтаксичні конструкції обов'язково включені конкретні лексичні одиниці. Прикладом такої конструкції є зворот «підмет + дієслівний присудок + only + інфінітивна група»: «He drove all the way to Wyoming, only to find that his friend could not meet with him.»
Тепер розглянемо інший тип невизначеності зовнішньої структури висловлювання, реалізований в реченні: «He went to the United States to settle down there.» Дана пропозиція може бути витлумачено двояко:
а) Він поїхав до Сполучених Штатів, щоб влаштуватися там назавжди.
б) Він поїхав до Сполучених Штатів і влаштувався там.
Різниця двох висловлювань визначається різними логічними значеннями обставини, вираженої інфінітивом: в одному випадку це значення мети (наміру), а в іншому – значення подальшого дії. Я І. Рецкером був запропонований спеціальний термін «амбівалентні синтаксичні конструкції». Він виділив наступні амбівалентні синтаксичні конструкції:
  • «дієслово have + іменник + дієприкметник» (приклад: «He had his horse killed»), може позначати дію, вчинену без участі або навіть всупереч бажанню суб'єкта, або дію, ініціатором якої був сам цей суб'єкт ( «Він відправив свого коня на забій»);
  • «дієслово be + the + порядковий числівник + інфінітив» (приклад: «He was the first to speak»), яка може мати модальне значення повинності ( «Він повинен був виступати першим») або значення дійсної дії ( «Він виступав першим»);
  • «іменник або займенник у множині + плюс група однорідних дієслів» (приклад: «He begged and bribed and threatened the others»): така конструкція може позначати або послідовні дії щодо групи осіб або об'єктів («Інших він умовляв, то задобряв , то погрожував їм »), або паралельні дії щодо декількох різних осіб або об'єктів («Одних він завербував вмовлянням, інших  – задобрюванням, третіх - погрозами»);
  • «as + прикметник або прислівник + as + any» (приклад: I learned to dance as well as any of them) - порівняльний зворот  зі значенням або рівності об'єктів, що зіставляються з якоюсь ознакою ( «Я навчилася танцювати не гірше будь-кого з них»), або переваги одного об'єкта над іншими («Я навчилася танцювати, краще за них»).
Категорії, виділені Я.І. Рецкер показують, що серед амбівалентних конструкцій є як чисто синтаксичні конструкції, так і лексико-синтаксичні звороти.
Як видно
Фото Капча