Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні засади застосування засічок для визначення координат точок знімальної основи

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1.1 ПРЯМА І ЗВОРОТНА ГЕОДЕЗИЧНІ ЗАДАЧІ
 
У основі різноманітних методів геодезичних побудов і алгоритмів рішення багатьох інженерно-геодезичних задач лежать дві стандартні задачі на площині: пряма і зворотна геодезична задачі
 
1.1.1 Пряма геодезична задача (рис. 1  )
Початкові дані : координати  першого пункту ,  , , дирекційний кут    лінії 1- 2 і довжина   лінії 1-2,  яка сполучає початковий 1 і визначуваний 2 пункти.
Визначувані величини: координати ,  ,  другого пункту.
Рішення прямої геодезичної задачі
Координати  другої точки визначають за формулами (1)
 
Рисунок  1 - Схема геодезичних задач
 
1.1.2  Зворотна геодезична задача  (рис. 1).
Початкові дані: два пункти з відомими координатами     і   
Визначувані величини: дирекційний кут   і довжина  лінії  , що сполучає 1 і 2.  
Рішення зворотної геодезичної задачі
Рішення зворотної геодезичної задачі  має декілька варіантів , воно складніше, що повязане з особливостями використання тригонометричих функцій.
Вариант1
Якщо  і   , то трикутник розв'язується по формулах:
 
Порядок визначення дирекційного кута лінії:
 • -по знаках приростів координат    визначити номер чверті;
 • по формулах зв'язку  дирекційних кутів і румбів відповідно до номера чверті обчислити дирекційний кут . 
Контролем правильності обчислень є виконання  умов:
 
Варіант 2
Використовується алгоритм, що виключає можливе ділення на нуль при   :
 
Для однозначного визначення на місцевості точки P потрібно виконати побудову  двох елементів.
Комбінації двох елементарних побудов для визначення точки  на площині  називаються геодезичними засічками.
 
3.5 Підготовка розмічувальних креслень
Розмічування точок  засічкми
Можливі варіанти засічок
 
 1. Полярна засічка - будується один кут і відкладається одна відстань;  обидві побудови виконуються від пункту А.
 2. Пряма кутова засічка - вимірюються два кути; один кут вимірюється на пункті А, інший - на пункті B.
 3. Лінійна засічка - вимірюються дві відстані; одна відстань - від пункту А до пункту P, інше  - від пункту B до пункту P.
 4. Зворотна кутова засічка - обидва вимірювання виконуються на точці P. Вимірюються два кути: один кут  між напрямами на початкові пункти А  і B, інший  -  між напрямами на початкові пункти B  і  D.  
1.3.2 Полярна засічка
Початкові дані: координати пункту А і дирекційний кут  напряму АВ, середня квадратична похибка вимірювання кута    і відносна похибка  вимірювання відстані  . (Якщо дирекційний кут   не заданий, його обчислюють рішенням зворотної геодезичної задачі між пунктами А і В) 
 Вимірювані величини: горизонтальний кут  і відстань . 
Визначувані величини : координати  точки P.
 
Рисунок  4 - Схема полярної засічки
 
Послідовність рішення полярної засічки:
 • обчислити дирекційний кут лінії АР :
 • обчислити прирости координат: 
 • обчислити координати точки P:   
 • обчислити похибку  положення точки P:  
 
де  - середня квадратична погрішність вимірювання кута,  - відносна  похибка  вимірювання відстані 
 
1.3.3 Пряма кутова засічка
1.Загальний випадок прямої кутової засічки
Вимірюються кути   і   на двох пунктах з відомими координатами, кожен від свого напряму з відомим дирекційним кутом (рис. 5    ).
Початкові дані:   
Вимірювані величини:   і   (обидва кути - ліві);
Визначувані величини:  координати точки Р .
Якщо    або    не задані явно, потрібно вирішити зворотну геодезичну задачу спочатку між пунктами  А  і  С і потім між пунктами  B  і  D .
а)  загальний випадок                                б) окремий випадок 
Рисунок  5   - Пряма кутова засічка 
 
Послідовність рішення прямої кутової засічки:
 • обчислити дирекційні кути ліній АР  ( )  і  BP ( ):
 • скласти рівняння прямих ліній  АР і  ВР:
 • вирішити систему рівнянь і обчислити невідомі координати  
 
 
2. Окремий випадок прямої кутової засічки
Кути   і   зміряні від напрямів AB і BA. При цьому кут    - правий, а кут   - лівий  (рис.   ). 
Послідовність рішення прямої кутової засічки методом трикутника (окремий випадок засічки):
 • вирішити  зворотну  задачу  між пунктами  А і  B і визначити дирекційний кут   і довжину    лінії AB,
 • обчислити кут    при вершині P          
 • для трикутника  APB по теоремі синусів обчислити довжини сторін АР  ( )  і  BP ( ):
 • обчислити дирекційні кути
 • вирішити пряму задачу від пункту А на точку P.
 • для контролю - вирішити пряму задачу від пункту B до точки P ;
Контроль: обидва рішення повинні співпасти.
У окремому випадку прямої кутової засічки для обчислення координат   можна використовувати формули Юнга:
 
 
Для переходу від загального випадку прямої кутової засічки до окремого випадку потрібно:
 • вирішити зворотну геодезичну задачу між пунктами А і B і одержати дирекційний кут   лінії AB.
 • обчислити кути в трикутнику APB при вершинах А і B:
 
При комп'ютерному рішенні:
1) обчислити дирекційні кути   і  ,
2) ввести місцеву системи координат   з початком в пункті А і з віссю
Фото Капча