Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління та організація природоохоронної діяльності на Луцькій нафтоперегонній станції

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Вступ
2. Характеристика виробництва та інформація про продукцію
3. Диференційна оцінка території
4. Планування природоохоронної діяльності
4.1 Водні ресурси
4. 2. Охорона атмосферного повітря
4. 3. Проектування полігону для твердих відходів
5. Організація природоохоронної діяльності
5.1. Інформаційне забезпечення
5.2 Вибір типу організації
5.3 Поділ праці
6. Мотивація виконання прийнятих рішень
6.1 Мотивація виконання природоохороних рішень на рівні підприемства
6. 2. Мотивація роботи природоохоронного відділу підприемства
7. Контроль виконання планів робіт
7.1 Нормативи часу
7.1.1 Перевірка з питань дотримання водоохоронного законодавства
7.1.2 Перевірка з питань дотримання з повітреохохронного законодавства
7.1.3 Перевірка з питань утворення, транспортування та знешкодження відходів
7.2 Перевірка дотримання заходів з охорони водних ресурсів
7.3 Перевірка дотримання заходів з охорони атмосферного повітря
7.4 Перевірка дотримання законодавства з питань утворення, транспортування, розміщення та знешкодження відходів
7.5 Звіт з проведення інвентарізаціі викидів забруднюючих речовин
Висновки
Список використаних джерел
 
1. Вступ
 
Природоохоронна дяльність останнім часом набуває все більшого значення для суспільного життя. З’являються громадські та державні організації, органи контролю та перевірки впливу на довкілля та інші специфічні органи.
На кожному підприємстві запроваджуються відділи охорони природи та лабораторії, інші необхідні види робіт.
Всі такі заходи потребують запровадження чіткої системи управління і контролю за виконанням вимог природоохоронного законодавства, організації здійснення запланованої діяльності (будівництва очисних споруд тощо).
У курсовій роботі на прикладі Луцької нафтоперегонної станції я спробую показати основи управління та організації природоохоронної діяльності на підприємстві, що чинить значний вплив на навколишнє природне середовище, виявити можливі недоліки та знайти шляхи їх усунення, а також вказати основні напрямки перевірок та необхідної облікової документації.
Тип підприємства вимагає вказання всіх цих ступенів організації як для повітряохоронних заходів, так і для раціонального використання та охорони водних ресурсів, оскільки викиди здійснюються як в повітря, так і у каналізаційну систему, а забір води провадиться з двох окремих джерел, що вносить свою специфіку.
 
2. Характеристика виробництва та інформація про продукцію
 
Луцьке автотранспортне підприємство являе собою транспортне підприємство комплексного типу, що здійснюе перевезення вантажів та пасажирів, зберігання, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу, а також виконує постачання його експлуатаційними матеріалами. За типом виконуваних робіт Рівненське АТП відноситься до вантажного господарства і містить у своему складі велику кількість вантажних автомобілів. За цільовим призначенням та характером діяльності належить до господарства загального користування, що входить до системи Міністерства автомобільного транспорту України і обслуговуе різну клієнтуру незалежно від її відомчої приналежності, виконуе перевезення по заявкам та договорам у відповідності з затвердженим планом.
Місто Луцьк знаходиться у зоні Полісся. Пересічна температура січня -5, липня +18. Опадів 540 – 560мм на рік. Площа залених насаджень 237. 7 га. Серед грунтів переважають темно-сірі опідзолені і сірі лісові грунти, чорноземи опідзолені.
Найбільшої шкоди Луцьке АТП своєю діяльністю завдае атмосферному повітрю основними джерелами викидів забруднюючих речовин є двигуни автранспорту. В атмосферу підприемством щорічно викидаеться в атмосферу 0, 08 т сажі, 0, 5 т органічного пилу, 1, 4 т оксиду вуглецю та 1, 8 т окислів азоту, а також фреон та азотна кислота. В меньшій мірі забруднюються поверхневі і підземні води. Підприємство використовуе для своїх потреб воду з річки артезіанських свердловин. Господарсько-побутові і промислові стічні води надходять у каналізаційну мережу в обємі 1, 01 млн. куб. м. за рік (з них всі недоочищенні), використання води 0, 15 млн. куб. м. за рік (з них 0. 004 млн. куб. м. за рік – на питні потреби, 0. 15 млн. куб. м. за рік – на промислові потреби без попередньої очистки).
На територіі утворюються шкідлві відходи, вони зберігаються на територіі у закритій тарі. Основними шкідливими речовинами, що входять до складу відходів є нафтопродукти. Відходи 2 класу шкідливості утворюються в наслідок технологічного обслуговування автотранспорту та обладнення, які повинні спалюватись (таким чином досягаеться майже їх повне знищення).
Плата за викиди та скиди забруднючих речовин проводиться згідно розрахунків та нормативної документаціі.
 
3. Диференційна оцінка території
 
Диференційна оцінка територіі служить базою для рекомендацій певного набору природоохоронних заходів. Рівень інтенсивності повинен конкретизуватися в наборі певних напрямків та видів деференційних за видами ланшафтів і їх господарському використанні. Такаж при цьому враховувати весь комплекс їх використання і перетворення, наводити карти схеми їх територій розташування підприемства з висвітленням їх природоохоронних чинників. Диференційну оцінку проводимо за «Комплексними картами охрани природи» С. Е. Сальнікова, В. В. Губанова.
Перш за все проводимо оцінку морфологічної оцінки ландшафтів. Всі ландшафти розділені на 3 групи: відносно стійка, малостійка, нестійка. Територія басейну, в якому знаходиться завод за морфологічною основою ландшафтів відноситься до групи «відносно стійка», оскільки в наслідок середньої розсіченості територіі майже виключена можливість явищ звукоутворення, гірські породи, що складають морфологічну основу (лесовидні суглинки) майже виключають можливість протікання карстових явищ, і залісненість територіі обумовлюе лише слабке протікання ерозійних процесів; яружна мережа слаборозвинута, еолові
Фото Капча