Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив масажу на відновлення периферійного кровообігу після тренувальних навантажень у кваліфікованих бігунів на середні дистанції

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний університет фізичного виховання і спорту України
 
Ель Фарран Салах
УДК: 796. 422. 072. 2
 
Вплив масажу на відновлення периферійного кровообігу після тренувальних навантажень у кваліфікованих бігунів на середні дистанції
 
24. 00. 02- Олімпійський і професійний спорт
 
Автореферат
дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
 
Київ – 1998
 
Дисертація є рукописом. 
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України та науково-дослідному інституті фізичної культури і спорту. 
Науковий керівник – доктор медичних наук Ященко Алла Григорівна, професор кафедри реабілітації УДУФВС, головний науковий співробітник лабораторії діагностики функційних резервів восококваліфікованих спортсменів НДІФКС. 
Офіційні опоненти: 
- Філіпов Михайло Михайлович, доктор біологічних наук, професор; зав. каф. фізичного виховання медичного університету ім. академіка О. О. Богомольця; 
- Сіренко Віктор Олександрович, кандидат біологічних наук, професор кафедри легкої атлетики Національного університету фізичного виховання і спорту України. 
Провідна організація: Волинський державний університет ім. Л. Українки Мінистерства освіти України. 
Захист відбудеться “24” грудня 1998 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д26. 829. 01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (252150, Київ-150, вул. Фізкультури, 1). 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Підвищення спеціальної працездатності спортсмена, головна передумова вдосконалення спортивних результатів, є основною проблемою підготовки висококваліфікованого спортсмена. 
Вітчизняними та зарубіжними фахівцями протягом багатьох років приділяється велика увага створенню найбільш ефективної системи тренувальних навантажень. Фарфель В.С. (1979), Зімкін М.В. (1973), Платонов В.М. (1980-1987). Сіренко В.О. (1980), Волков М.І. (1990-1997), Astrand P.O. (1991), Fox E. (1974), Costill D. (1976) та ін. створювали теоретичні передумови для формування такої системи практики, видатні тренери: Лід’ярд А., Кое П., Боулі С., Сікконен К., Ханколя А., Вакуров С. А., Суслов Ф. П., Леоненко І. Ф. та ін. забезпечували практичну реалізацію такої системи. 
Неухильне зростання результатів у бізі на 800 м. протягом останніх п’ятнадцяти років є переконливим доказом значення наявних досягнень у розв’язанні даної проблеми. 
З наукової точки зору розширяти адаптаційні можливості можна і використовуючи інші підходи до подальшого підвищення спеціальної працездатності спортсмена. Одним із таких підходів слід вважати оптимізацію відновлювальних процесів за допомогою фізичних методів, зокрема, за допомогою масажу. Масаж як засіб відновлювального впливу відомий давно, основні прийоми його реалізації висвітлені у численних монографіях та статтях (Бірюков А.А., 1971-1997; Дубровський В.І., 1988-1991; Саркісов-Серазіні І.М., 1963; Тюрін А.М., 1997; Фокін В.М., 1997). Також достатньо відомостей про механізм дії масажу, який передбачається (Борових А.М., 1973-1974; Бутченко Л.А., Ведерніков В.В., Зотов В.П., 1981; Грановська П. В., 1959). 
Спеціальна література присвячена апаратним видам масажу, іншим модифікаціям цього впливу (Макарова Т. М., 1980; Капіль У. Л., 1997; Семиколінний В.Г., 1987). 
Не дивлячись на це, до сьогодення нема достатньо добре експериментально обгрунтованих даних про ефективність масажу стосовно різних видів спорту; навіть нема єдиної думки про тривалість сеансу масажу, про найбільш ефективну кількість повторення сеансів масажу, про кумулятивність його дії тощо. 
Все вище викладене стало підгрунтям для проведення цього дослідження. Враховуючи той факт, що в результаті проведення сеансу масажу багато авторів (Бірюков А.А., 1972; Василєва В.В., Бірюков А.А., 1981; Волков В.М., 1977; Дубровський В.І., 1988-1991) відзначають збільшення кровонаповнення судин у зоні впливу масажу, ми вибрали за об’єктивний показник ефективності масажу стан периферійного кровообігу. Згідно даних Ященко А.Г. (1996-1997) за станом м’язового кровообігу можна оцінювати функційний стан спортсмена, судити про його адаптацію до тренувальних навантажень, про розвиток втоми. Вивчивши взаємозалежності між гемодинамічними зрушеннями та динамікою спеціальної працездатності, можна отримати об’єктивне уявлення про ефективність будь-якого відновлювального впливу, більше того, можна досить ефективно керувати навчальним процесом. 
Зв’язок роботи з планами НДР. Робота є частиною планової теми 1. 7. НДІФКС “Резервні можливості вдосконалення функційної підготовленості спортсменів за великих фізичних навантажень” (№0197И003527). 
Гіпотеза: ми припустили, що можна підвищити ефективність навчально-тренувального процесу, а відповідно, і спортивну результативність шляхом об’єктивізації контролю за станом периферійного кровообігу у нижніх кінцівках бігунів на середні дистанції. 
Мета цього дослідження: вивчення впливу масажу (ручного та вібраційного) на кровообіг у нижніх кінцівках бігуна на середні дистанції. 
У ході виконання даної роботи передбачалося розв’язати такі задачі: 
- на підставі вивчення стану судин нижніх кінцівок бігуна на середні дистанції визначити функційні резерви адаптації до тренувальних навантажень, які виконуються; 
- вивчити вплив ручного масажу нижніх кінцівок на кровообіг у добре підготовленого спотрсмена, а також у спортсмена, який знаходиться у стані перенапруги; 
- визначити вираженість змін регіонарного кровообігу, які спостерігаються під впливом вібраційного масажу; 
- вивчити внесок рефлекторної компоненти у гемодинамічні зрушення, які спостерігаються під впливом масажу; 
- вивчити взаємозалежності між нормалізацією регіонарного кровообігу у кінцівках під впливом масажу та оптимізацією спеціальної працездатності бігуна на середні дистанції. 
Об’єктом дослідження є процес оптимізації відновлювальних реакцій кровообігу у нижніх кінцівках бігуна на середні дистанції під впливом масажу. 
Предметом дослідження є підвищення спеціальної працездатності бігуна на середні дистанції під впливом масажу нижніх кінцівок. 
Фото Капча