Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання та освіта від стародавніх часів до епохи Відродження

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

обов’язковими для лицаря, багато представників лицарського стану (графи, герцоги) в період раннього середньовіччя були неграмотні. Релігійні «істини» звичайно повідомлялися дітям лицарів яких-небудь «духовним батьком», найчастіше капеланом замку.

До 7 років старші сини феодалів залишалися у своїй родині; з 7 років вони направлялися в замок до вищестоящого феодала (сюзерену), де виконували обов’язки пажа при дружині сюзерена. З 14 років, із врученням меча, яке відбувалося в урочистій обстановці, до 21 року юнак складався зброєносцем сюзерена, навчаючись їздити верхи, вміння володіти зброєю. Він супроводжував сюзерена в походах і на полюванні, брав участь у лицарських турнірах і т. п.; по досягненні 21 року він шляхом особливої церемонії присвячувався в лицарі. Молодші сини видних феодалів залишалися вдома, вправляючись у «лицарських чеснотах» і навчаючись у капелана замку релігії, рідше – читання, письма; деякі з них прямували до двору єпископа і готувалися до заняття вищих церковних посад.
Освіта дівчат знатного походження стояло трохи вища, ніж юнаків. Багато хто з них направлялися в жіночі монастирі, де проходили особливий курс навчання. Деякі знали прозу і поетичні твори латинських авторів.
 
Схоластика
Виникнення і розвиток середньовічних університетів. Цехові, гільдейскіе та міські школи. В XII-XIII століттях в Західній Європі розширюються економічні зв’язки між країнами, послаблюється феодальна замкнутість, ростуть міста, де розвиваються ремесла і торгівля. Міцніють елементи світської культури. Виникають і поширюються єресі. Релігійні догми, які раніше приймалися на віру, тепер піддаються сумніву. Стало за необхідне підкріпити релігію філософією, не сліпо вірити, але «зрозуміти те, у що вірять». Це завдання в XII-XIII століттях бере на себе схоластика, яка ставить за мету примирити віру і розум, релігію і науку. З’явилися теорії номіналізму і реалізму. Представники першої теорії стверджували, що загальні поняття не існують, а є лише назвами, відволікання людського розуму; представники другого напрямку, навпаки, заявляли, що загальні поняття існують раніше речей. Маркс назвав номіналізм перше, ще слабким виразом матеріалізму. Тим номіналізм і реалізмом йшла гостра боротьба, організовувалися диспути на релігійно-філософські теми. Схоластика розвивала в той час формально-логічне мислення, оживляв застиглу релігійно-філософську думку. Проте надалі схоластика віджила себе, часто представляла лише безплідні розумування, стала перешкодою подальшого руху вперед. В області школи й освіти вона привела до заучування учнями готових визначень, часто викладених у схоластичної питання-відповідь формі, до відмови від самостійного мислення.
В XII столітті були відкриті університети в Італії, у Франції, в Англії і потім в інших країнах. У Середній Європі в XIV столітті відкривається університет у Чехії (Прага) і дещо пізніше в Польщі (Краків).
Як правило, середньовічні університети виникали з ініціативи вчених і користувалися правом самоврядування, самі виробляючи розпорядок свого життя, обираючи посадових осіб (ректора та ін), і ретельно захищали свої права.
Церква, користуючись монополією на навчання, відразу ж намагалася підпорядкувати собі університети, даючи їм різні привілеї та матеріальні кошти (бенефіції), засновувати свої університети. Так, був заснований в XII столітті Паризький університет, що послужив взірцем для інших католицьких університетів. Поступово церква починає головувати в університетах, і богословський факультет стає найважливішим.
Середньовічні університети мали чотири факультети. На підготовчому, або артистичному (факультет мистецтв), викладалися «сім вільних мистецтв». Він грав роль середньої школи; навчання на цьому факультеті тривало 6-7 років, після чого закінчили отримували ступінь «магістра мистецтв». Далі представлялася можливість продовжувати освіту на одному з трьох основних факультетів: богословському, медичному або юридичному, де навчання тривало 5-6 років, і отримати звання доктора наук.
Основним видом занять в університетах були лекції: професор читав по книзі текст і його коментував. Організовувалися також диспути на основі тез доповідей, які повідомлялися заздалегідь, а потім обговорювалися школярами.
В містах ремісники і купці не були задоволені церковними школами і вели боротьбу з монополією церкви в галузі освіти. Ремісники відкривали свої цехові школи, де їхні діти навчалися читання та письма на рідній мові, рахунку і релігії; навчання ремеслу велося будинку в майстерні батька. Купці також стали відкривати свої гільдейскіе школи, приблизно з такою ж програмою. Навчання в цих школах значно відрізнялося від того, що давалося в школах церковних. Поступово ці школи перетворилися на міські початкові школи, містилися міського самоврядування (магістратами).
 
Школа й педагогічна думка епохи Відродження (XIV-XVI століття)
Поява усередині феодального суспільства зачатків капіталістичного способу виробництва, розвиток мануфактури і торгівлі, зростання міст і зародження нового, тоді прогресивного класу – буржуазії – характерні риси епохи Відродження.
Буржуазія у боротьбі з феодалізмом виробляє свою ідеологію. Як говорив Енгельс, вона має потребу в науці і бере участь у тому повстанні науки проти церкви, яке мало місце в той час. В епоху Відродження отримують велику розвиток математика, астрономія, механіка, географія, природознавство. Це час великих винаходів і відкриттів у різних галузях знань: винахід книгодрукування в Європі, відкриття Америки, морського шляху до Індії.
Діячі епохи Відродження – гуманісти – висували на перше місце культ людини і наполегливо боролися проти церковно-релігійного світогляду, ув’язнює особистість. Але висунуті ними прогресивні положення стосувалися лише обмеженого кола осіб – соціальної верхівки суспільства. Вони не виступали проти експлуатації селян, які не захищали їх права на освіту, мало дбали про
Фото Капча