Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Геологія

Тема Тип роботи К-сть стор.
Сольовий стан ґрунтів селітебної зони м. Кривого Рогу Стаття
07-08-2019
12
Природні й антропогенні фактори впливу на біосферу Лекція
17-05-2019
15
Ґрунтознавство Курс лекцій
20-03-2018
124
Напруження в грунтах Лекція
26-05-2016
15
Механіка грунтів Лекція
26-05-2016
10
Ґрунтознавство з основами геології Методичні вказівки
30-03-2016
99
Біосфера. Основні положення вчень В.Вернадського про біосферу Презентація
31-12-2015
16
Бiостратиграфiя мiоценових вiдкладiв рiвнинного криму за форамiнiферами Автореферат
03-12-2015
30
Вступ до спеціальності конспект лекцій для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» Курс лекцій
26-11-2015
74
Геологія та розвідка родовищ Курс лекцій
26-11-2015
110
Вентиляція й освітлення підземних гірничих виробок Навчальний посібник
06-11-2015
13
Кріплення гірничих виробок Навчальний посібник
06-11-2015
22
Способи видобутку корисних копалин Навчальний посібник
06-11-2015
4
Проведення гірничорозвідувальних виробок Навчальний посібник
06-11-2015
11
Закономірності розповсюдження токсичних елементів, оцінка та прогноз токсичності продуктів видобутку та відходів переробки антрацитів Донбасу Автореферат
05-11-2015
36
Обгрунтування рацiональних параметрiв пiдготовки надто зближених пластiв на шахтах захiдного Донбасу Автореферат
05-11-2015
28
Зв’язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери Автореферат
03-11-2015
23
Охорона виїмкових штреків у виробленому просторі за суцільної системи розробки в умовах Червоноармійського району Донбасу Автореферат
31-10-2015
28
Закономірності розповсюдження токсичних елементів, оцінка та прогноз токсичності продуктів видобутку та відходів переробки антрацитів Донбасу Автореферат
26-10-2015
34
Прогноз зміни стану підробленого гірничого масиву при закритті вугільних шахт Автореферат
24-10-2015
25