Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна теорія держави і права

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
402
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

Розділ І. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
§ 1. Поняття та ознаки юридичної науки
§ 2. Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки
§ 3. Юриспруденція як система юридичних наук
Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
§ 1. Виникнення загальної теорії держави і права
§ 2. Предмет теорії держави і права
§ 3. Функції теорії держави і права
§ 4. Метод теорії держави і права
§ 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
§ 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
Розділ II ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
Глава 3 ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
§ 1. Основні теорії походження держави
§ 2. Загальні закономірності виникнення держави
§ 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА
§ 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, держав-ної влади і держави
§ 2. Поняття і ознаки держави
§ 3. Сутність держави
§ 4. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації
§ 5. Функції держави
§ 6. Типологія держав
§ 7. Деякі наукові концепції сучасної держави
Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
§ 1. Громадянське суспільство і держава
§ 2. Політична система суспільства І держава
§ 3. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання
§ 4. Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації
§ 5. Відносна самостійність держави
Глава 6 ФОРМА ДЕРЖАВИ
§ 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
§ 2. Класифікація форм державного устрою
§ 3. Види форм державного (політичного) режиму
Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ
§ 1. Механізм держави
§ 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
§ 3. Принципи організації та діяльності державного апарату
§ 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи дер-жавного апарату
§ 5. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової
§ 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і су-дової влади
§ 7. Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве само-врядування
§ 8. Професійна і державна служба.
§ 9. Служба в органах внутрішніх справ
Глава 8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
§ 1. Вищий представницький орган державної влади
§ 2. Глава держави
§ 3. Вищий виконавчий орган влади
§ 4. Представницькі органи влади на місцях
§ 5. Виконавчі органи влади на місцях
§ 6. Судові органи влади
§ 7. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи
§ 8. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави
§ 9. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції
Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА
§ 1. Історія ідеї про правову і соціальну державу
§ 2. Поняття і ознаки соціальної правової держави
§ 3. Особа і держава
Розділ III ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ. ПРАВА ЛЮДИНИ
Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ
§ 1. Поняття і ознаки демократії
§ 2. Функції і принципи демократії
§ 3. Форми та інститути демократії
§ 4. Демократія і самоврядування
§ 5. Демократія як загальнолюдська цінність
§ 6. Демократія і права соціальних меншостей (меншин)
Глава 11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
§ 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
§ 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
§ 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина
§ 4. Система обов'язків людини і громадянина
§ 5. Система прав дитини
§ 6. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в де-мократичній державі
§ 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та за-хисту) прав людини
§ 8. Міжнародний захист прав людини
§ 9. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав і свобод людини
Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
§ 1. Пролетарська (соціалістична) теорія демократії
§ 2. Теорія «плюралістичної демократії»
§ 3. Теорія елітарної демократії
§ 4. Теорія партисипаторної демократії
§ 5. Теорія корпоративної демократії
§ 6. Теорія «комп'ютерної демократії»
Розділ IV ТЕОРІЯ ПРАВА
Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
§ 1. Термін «право»
§ 2. Походження права
§ 3. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві
§ 4. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу
§ 5. Сучасні концепції праворозуміння
§ 6. Поняття і ознаки права
§ 7. Сутність права
§ 8. Принципи права
§ 9. Функції права
§ 10. Цінність права
§ 11. Співвідношення права і закону
§ 12. Співвідношення національного і міжнародного права
§ 13. Право,
Фото Капча