Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальне ознайомлення з установою комерційного банку

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 

США, Євро;

 • мінімальна сума вкладу 1000 гривень, 300 Доларів, 300Євро;
 • до вкладення без обмежень;
 • виплата відсотків щомісяця;
 • можливість автоматичного продовження вкладу так;
 • зняття частини вкладу так, без обмежень до рівня мінімального залишку за вкладом – 50 грн., 10 дол., 10 євро.
 • Прості відсотки нараховуються і виплачуються щомісяця. На суму не отриманих раніше відсотків відсотки не нараховуються. Процентна ставка протягом терміну вкладу не змінюється.
  По закінченні терміну вкладу, якщо жодна зі сторін не побажає розірвати даний договір, він автоматично вважається продовженим на термін, зазначений в п. 1 договору. Нарахування відсотків здійснюється тільки на суму вкладу.
  Договір продовжується неодноразово без явки вкладника в банк. При цьому вирахування нового терміну вкладу починається з дня, наступного за датою закінчення попереднього терміну вкладу.
  Розрахунок відсотків на кожний новий термін вкладу здійснюється за процентною ставкою, що діє в банку для депозитних вкладів, що продовжуються, даного найменування на день закінчення попереднього терміну вкладу, без укладання додаткових угод до договору. Нарахування відсотків здійснюється тільки на суму вкладу.
  3. Кредитний відділ:
  Організаційна структура відділу:
  Керівник відділу кредитування;
  Спеціаліст по роботі з кредитними картками;
  Спеціаліст по видачі кредитних карток;
  Спеціаліст по «Авто в кредит»;
  Фінансовий консультант з обслуговування індивідуальних клієнтів.
  Відділ займається кредитуванням фізичних та юридичних осіб з допомогою різних продуктів кредитування.
  Технологія «АвтоКредит за 30 хвилин» – можливість стати власником автомобіля вже сьогодні, оплативши частину його вартості. Забезпеченням по кредиту виступає автомобіль, що купується та знаходиться у користуванні позичальника, але залишається в заставі в банку до моменту повної виплати кредиту.
  Погашення покупцем заборгованості за кредитом здійснюється наступним чином: – відсотки за користування кредитом – щомісяця (відсотки нараховуються прості на залишок заборгованості за кредитом) ; – сума кредиту – щомісяця відповідно до графіка.
  При наданні кредиту обов’язковою умовою є забезпечення поверненості кредиту. КБ «ПриватБанк» віддає перевагу наступним видам забезпечення кредиту:
  Фінансові активи позичальника.
  Рухоме або нерухоме майно позичальника.
  Гарантії банків.
  Фінансова (майнова) порука третіх осіб.
   
  Таблиця 2. 1
  Кредити для придбання особистого автотранспорту надаються приватним і корпоративним 
   
  В якості предмету забезпечення можуть також виступати:
  Нерухомість і обладнання (у тому числі, іпотека цілісного майнового комплексу).
  Товар в обігу.
  Майнові права, які витікають із контрактів: на отримання грошової виручки або на отримання товару.
  Майбутній врожай (приймається у якості забезпечення при кредитуванні сільгоспвиробників, за умови надання сільгосппереробником фінансової поруки за забезпеченнями позичальника).
  Кредитні лінії використовуються для фінансування як бізнес-проектів, так і поточних потреб підприємств у оборотних засобах.
  Кредитна лінія припускає можливість поетапного використання кредитних коштів у рамках встановленого ліміту. У залежності від виду лінії (відновлювана, не відновлювана) припускається можливість (не можливість) повторного використання кредитного ліміту для отримання позичкових коштів.
  Кредитні лінії відкриваються резидентам України, як у національній так і в іноземній валюті (долари США, євро, карбованці Росії).
  Позичальник може являтися клієнтом іншого банку.
  Строк кредитування встановлюється у залежності від запиту клієнта й умов реалізації кредитного проекту. Кредитування переважно здійснюється на строк до 12 міс. Відхилення від стандартного строку можливо при наявності обґрунтування у зв’язку із специфікою проекту, що фінансується. При цьому складається графік погашення кредиту, що відповідає реальній можливості клієнта з обслуговування кредиту.
  При прийнятті рішення про надання кредиту перевага віддається наявності аналітично підтвердженій можливості обслуговування боргу клієнтом.
  Банк проводить політику пріоритетності якості кредитного проекту над забезпеченням.
  При наданні кредиту обов’язковою умовою є забезпечення поверненості кредиту. ПриватБанк віддає перевагу наступним видам забезпечення кредиту:
  Фінансові активи позичальника.
  Рухоме або нерухоме майно позичальника.
  Гарантії банків.
  Фінансова (майнова) порука третіх осіб.
  Овердрафт – короткострокове кредитування клієнтів «ПриватБанк» – юридичних осіб, на покриття короткострокових (до 30 днів) касових «розривів», у межах затвердженого ліміту.
  Метою овердрафтового кредитування є забезпечення неперервності проходження платежів в умовах нестачі коштів на рахунку клієнта при обов’язковому дотриманні відповідності цілей фінансування вимогам українського законодавства.
  Вимоги до позичальника:
  Переважним правом на отримання даного виду кредиту користуються клієнти банку, які відповідають наступним вимогам.
  Ті, що мають поточний рахунок (у національній або в іноземній валюті) не менше 3-х місяців до подачі заяви про овердрафтовий кредит.
  Ті, що мають стабільні щомісячні надходження виручки на рахунок, на який надається овердрафт.
  Ліміт овердрафтового кредитування:
  Ліміт овердрафтового кредитування розраховується на підставі даних про фінансовий стан клієнта (Баланс, Звіт про фінансові результати, інформація про надходження на рахунки клієнта за останні 2 міс. та ін.)
  Ліміт овердрафтового кредитування щомісячно переглядається у відповідності до результатів діяльності й на підставі отриманих від клієнта даних про підсумки фінансово-господарської діяльності за минулий місяць
  Забезпечення кредиту:
  При наданні кредиту «ПриватБанк» віддає перевагу наступним видам забезпечення кредиту.
  Рухоме або нерухоме майно позичальника.
  Гарантії банків.
  Фінансова (майнова) порука третіх осіб.
  Овердрафтовий кредит може бути бланковим (таким, що не потребує забезпечення) у межах 30% розрахункового ліміту овердрафтового кредитування.
  Відсотки за користування овердрафтом нараховуються щоденно на суму дебетового сальдо
  Фото Капча