Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальне ознайомлення з установою комерційного банку

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ідентифікувати фізичних осіб, які є власниками юридичної особи. Ідентифікація клієнта здійснюється на підставі оригіналів документів, представлених клієнтом, або належним чином завірених їхніх копій (паспорта або документа, що його заміняє і справкі з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи).

Документи, необхідні для відкриття рахунка фізичному особі-підприємцю:
Копія посвідчення про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Завірене нотаріально, який видав документ.
Копію документа, яка підтверджує постановку фізичної особи-підприємця на облік в органі Державної податкової служби (форма 4-ОПП) Завіряється в банку підписом уповноваженого співробітника при наявності оригіналу.
Копію документа, підтверджуючу реєстрацію фізичної особи-підприємця у Пенсійному фонді України.
Копію страхового посвідчення, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань України як платника страхових внесків.
Картки з зразками підписів і відбитком печатки (бланки карток надаються банком) Завіряються у банку підписом уповноваженого співробітника.
Обов'язкова присутність фізичної особи-підприємця при відкритті рахунка в банку (необхідно мати при собі паспорт і довідку з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи). Бланк заяви на відкриття рахунка надається банком. Між банком і фізичною особою-підприємцем підписується Договір банківського рахунка.
8. Відділі моніторингу.
Моніторинґ – це нагляд за виробничою і фінансовою діяльністю підприємств, банків, організацій.
Моніторинґ банківської діяльності – це нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків. Усі банки при проведені моніторингу керуються постановами НБУ про фінансовий моніторинг і заповнюють Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
9. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та касових операцій
Організаційна структура відділу:
Головний бухгалтер.
Керівник каси.
Касир.
Касири каси перерахунку.
Контролер касир.
Касові операції банку здійснює відділ касових операцій банку. Його очолює завідувач касою.
Початок операційного дня в касі розпочинається з відкриття грошового сховища. Його відкривають: директор, головний бухгалтер та завідувач касою, під наглядом охоронця. Із сховища береться певна кількість матеріальних цінностей і відображається в “Книзі обліку матеріальних цінностей”.
Касири прихідних і видаткових кас отримують під звіт певну суму грошових коштів, за яку обов’язково ставлять свій підпис у відповідному журналі. Касир прибутково-видаткової каси отримує гривні (додаток № 17 та 18), а касир валютної каси – інші валюти (додатки № 20 та 21), за якими банк виконує операції, та гривні.
Кожен з касирів має свій журнал за ф. 155 (додаток № 15 та 16). Напротязі дня каса виконує прибуткові та видаткові операції. Якщо коштів недостатньо, касир може взяти підкріплення у завідуючого касою
За статтею “Бланки суворої звітності” ведеться окрема книга аналітичного обліку, де вказуються окремі види таких бланків.
На рахунку 9821 обліковуються наступні бланки суворої звітності:
- грошові чекові книжки (10, 25, 50 чеків) ;
- вкладні книжки;
- довіреності;
- довідки різних видів;
- трудові книжки;
- лотереї, телефортуни.
На рахунку 9820 обліковуються прості та переказні векселі.
Прибуткові та видаткові касові операції можуть оформлятися наступними документами:
за об’явкою на внесення готівки В кінці дня друкується сальдова відомість, де фіксується сума по кожному позабалансовому рахунку бланку суворої звітності і загальна сума по рахунку 9821.
за прибутковим касовим ордером;
за грошовим чеком;
за видатковим касовим ордером.
Наприклад, внесення торгової виручки здійснюється за об’явкою на внесення готівки, внесення коштів на депозити – за прибутковим касовим ордером (додаток № 19), отримання коштів на відрядження або виплату відсотків за депозитом – за видатковим касовим ордером.
 
ВИСНОВКИ
 
Протягом проходження навчальної практики докладно ознайомився з роботою відділів і для підсумку можна зробити такі висновки:
На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються у партнерстві з провідними вітчизняними торговельними, ріелтерськими компаніями і автовиробниками.
Приватбанк став одним із перших українських банків, створених на основі приватного капіталу.
Надійність та якість проведених банківських операцій багато в чому залежать від досвіду та компетентності фахівців банку.
Сьогодні персонал ПриватБанку – це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні.
На сьогоднішній день в банку працює понад 30 тисяч співробітників, з них 3 000 – в головному офісі банку.
ПриватБанк є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток.
На сьогоднішній день банком випущено більше 18, 5 млн. пластикових карт (близько 40% від загальної кількості карт, емітованих українськими банками).
Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє ПриватБанку активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати із використанням пластикових карт.
Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, що включає в себе більш 3 000 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь якій точці країни.
Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не тільки демонструє його визнання як провідного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов'язані з їх міжнародною діяльністю.
Принципи роботи – відповідальність, чіткість, своєчасність та гнучкість в проведенні операцій.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 1. http: //www. bank. gov. ua
 2. http: //www. privatbank. ua
 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітніст в Україні” від 16. 07. 1999 р. № 996 – XIV (зі змінами і доповненнями)
 4. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 17. 06. 2004 р. № 280.
 6. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затвердженна постановою Правління НБУ від 20. 08. 1999 р. № 418.
 7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 29. 03. 2001 р. № 135 (зі змінами та доповненнями).
 8. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12. 11. 2003 р. № 492.
 9. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18. 06. 2003 р. № 255.
 10. Положення про кредитування, затверджене постановою Правління НБУ від 28. 09. 1995 р. № 246 (із змінами і доповненнями).
 11. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07. 12. 2000 р. № 2112 – III.
 12. Інструкція про порядок складання річного фінансового звіту банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 26. 12. 2001 р. № 545 (із змінами і доповненнями).
 13. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28. 02. 2000 р. № 419.
 14. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник / За ред. А. М. Герасимовича, Ф. Ф. Бутиниця. – Житомир: Рута, 2001
 15. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, та ін. ; За ред. А. М. Герасимовича. – К. ; КНЕУ, 2003. -599 с.
 16. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. -152 с.
 17. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. – К. : МАУП, 1999. – 190 с.
 
 
Фото Капча