Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальне ознайомлення з установою комерційного банку

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 

за поточним рахунком клієнта, яка була закрита за рахунок овердрафту. Погашення відсотків відбувається щоденно автоматично з поточного рахунку, який працює в режимі овердрафту.

На початку наступного операційного дня сума коштів, які надані клієнту в рамках овердрафтового кредитування, переноситься до дебету поточного рахунку.
Послуги VIP-клієнтам:
Мультивалютна кредитна лінія – це інструмент короткострокового фінансування комерційних угод юридичних осіб, використовуючи який клієнт має право здійснювати виборку кредитних коштів у будь-якій з затверджених валют кредитування в рамках загального ліміту кредитування, встановленого в гривні.
Переваги використання:
Підприємство має можливість здійснити виборку кредиту в будь-якій з валют, зазначених у кредитному договорі, у рамках загального ліміту кредитування, встановленого в гривні.
Мультивалютна кредитна лінія є альтернативою кількох договорів у різних валютах, що дозволяє істотно зменшити документообіг між підприємством і банком.
Дозволяє оптимізувати витрати з обслуговування кредиту, так як клієнт має право вибирати валюту і відсоткову ставку, яка йому є зручною.
Дозволяє зменшити витрати, пов’язані з конвертацією валюти.
Холдинговий овердрафт – це комплексний кредитно-фінансовий інструмент, призначений для задоволення короткострокових фінансових потреб фінансово-промислових груп, а також компаній з розгалуженою філіальною структурою.
Основні принципи дії:
У рамках договору про овердрафтове обслуговування кожному підприємству, яке входить у групу, встановлюється ліміт з овердрафту.
Групі підприємств установлюється сукупний ліміт кредитування у розмірі, рівному сумі лімітів з овердрафтів усіх підприємств групи.
Підприємства групи здійснюють платежі у рамках затверджених для них лімітів з овердрафтів. У випадку виникнення у одного з підприємств групи необхідності проведення платежу (або групи платежів), що перевищує затверджений для нього ліміт з овердрафту, на його користь може бути здійснений тимчасовий перерозподіл лімітів інших підприємств групи (у випадку їх згоди).
Погашення заборгованості з овердрафту може здійснюватися як за рахунок власних коштів підприємства, так і шляхом виконання підприємством групи взаємних договорів поручительств за зобов’язаннями один одного перед банком.
Тимчасовий перерозподіл лімітів з овердрафтів між підприємствами групи може здійснюватися неодноразово у рамках договорів про овердрафтове обслуговування.
4. Відділ мікрокредитування:
Організаційна структура відділу:
1. Керівник відділу мікрокредитування;
2. Спеціаліст по мікрокредитуванню.
Даний відділ займається кредитуванням на розвиток бізнесу.
Переваги мікрокредитування в ПриватБанку:
Кредити на розвиток бізнесу без бюрократії, а в деяких випадках без застави.
Можливість досягти успіху в бізнесі швидше зі конкурента.
Безкоштовний аудит і Персональний банкір.
Параметри кредиту:
Кредит може бути виданий у наступній валюті: UAH, EUR, USD, як у готівковій, так і у безготівковій формі.
Сума кредиту від 2 800 до 125 000 доларів США, від 2 300 до 100 000 Євро (або еквівалент у гривні).
Можливість відкриття кредитної лінії.
Кредит видається терміном до 2-х років (у виняткових випадках до 3-х).
Основні переваги:
Кредит може отримати Позичальник, який не має досвіду роботи з банківськими організаціями, тобто кредитної історії.
ПриватБанк забезпечує гнучкий підхід до аналізованого бізнесу і до забезпечення кредиту.
Оперативні строки видачі «Мікро»кредиту – протягом 5 робочих днів.
Приватним підприємцям без утворення юридичної особи і які не мають поточного рахунку в банку можливе надання кредитів готівкою.
Протягом всього кредитного циклу Клієнта обслуговує кваліфікований спеціаліст, котрий безкоштовно консультує його з усіх питань, пов'язаних з Банком.
Позики видаються навіть в умовах обмеженої офіційними рамками інформації про фінансовий стан клієнта, який не є можливим при одержанні «стандартного» банківського кредиту.
Зручний графік погашення забезпечує ефективну процентну ставку.
Умови кредитування:
Ви повинні фактично проробити в даному бізнесі не менше 3-х місяців не залежно від дати реєстрації.
Кредити не надаються для погашення існуючих зобов'язань, а також на фінансування «стартового» капіталу.
Основним фактором при ухваленні рішення про видачу кредиту є не забезпечення (застава) та бізнес-план діяльності на майбутнє, а поточний стан бізнесу клієнта, який буде об'єктивно оцінений і проаналізований у тісній та відкритій співпраці з експертом Банку.
Клієнту необхідно надати наступні документи:
Приватним підприємцям:
Копія паспорта і довідки про присвоєння ІПН;
Копія свідоцтва про державну реєстрацію;
Копія довідки ДПІ про внесення на облік платника податків;
Копії патентів, ліцензій, дозволів;
Документи, що підтверджують право власності на заставне майно;
Договори, пов'язані із веденням господарської діяльності (оренди, договори про спільну діяльність і т. п.) у випадку їх наявності.
Юридичним особам:
Копія установчих документів;
Копія свідоцтва про державну реєстрацію;
Квартальні звіти (Баланс, Форма №2) ;
Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.
Довідка про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (статистика).
Протокол зборів засновників (акціонерів) про рішення оформити кредит у КБ «ПриватБанку».
Протокол зборів засновників (акціонерів) фірми-заставника про згоду на передачу майна в заставу (з чітким вказуванням переліку, кількості і місця розташування майна).
Документи, що підтверджують право осіб на підписання кредитних договорів та договорів, які укладаються на забезпечення зобов'язань (застава, порука, гарантія).
Протокол зборів засновників (акціонерів) про призначення директора.
Копія наказу про призначення головного бухгалтера.
Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, поручителів.
Копія
Фото Капча