Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функції онлайнової інформаційної системи LEXIS-NEXIS, її взаємодія з інформаційними агентствами світу

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

документи групових або індивідуальних ресурсів.

 
Наприклад, статті тільки з газети The Times (Лондон) знаходяться в бібліотеці WORLD, в файлі TTIMES. Файл TTIMES називається індивідуальним файлом.
 
Статті з різних газет, таких як The Washington Post, The Boston Globe, The New-York Times, знаходяться в бібліотеці NEWS, у файлі PAPERS. Файл PAPERS називається груповим файлом, він містить в собі кілька індивідуальних файлів, таких як WPOST, BGLOBE, NYT і ін.
 
Документи. Документами називаються окремі статті, публікації, судові справи і т. Д. Коли система отримує запит, вона шукає саме документи, що містять шукану інформацію. Документи складаються зі слів і можуть містити будь-яке число сегментів (понять).
 
Сегменти. При пошуку інформації завжди слід дуже ретельно продумати і акуратно скласти запит. При роботі в режимі on-line коректне формулювання запиту стає найважливішим завданням, бо платити доводиться за будь-яку запитувану і отримувану інформацію.
 
Наприклад, LEXIS дозволяє розбити пошук на кілька специфічних частин, які називаються сегментами. Пошук при використанні сегмента особливо корисний, коли потрібно знайти:
 • судові рішення, написані окремими суддею;
 • справи, що включають в себе ті чи інші випадки;
 • справи, в яких фігурувало те чи інше ім'я при виконанні тих чи інших обов'язків;
 • справи, закриті до або після певної дати, і т. Д
Слова. Щоб знайти будь-яку інформацію в LEXIS-NEXIS, слід спочатку вибрати відповідні бібліотеку і файл, потім ввести запит, що складається з декількох слів, пояснюють системі, яку інформацію потрібно знайти. Слова, які користувач вибирає для свого запиту, повинні виражати суть шуканої інформації якомога ясніше. Наприклад: щоб знайти інформацію про: політику, потрібно ввести його ім'я; про що цікавить компанії - потрібно ввести її назву; інформацію про подію або статтю - слід ввести слова, що описують цю подію, статтю або видання.
 
Розділ 2. Інформаційні системи LEXIS та WESTLAW та їхня взаємодія з іншими інформаційними агентствами світу.
 
Серед користувачів юридичної інформації найбільше поширення в цей час отримали мережеві спеціалізовані інформаційні системи Lexis (розробка фірми Mead Data Central) і Westlaw (фірми West Publishing Co.). Ці системи орієнтовані на одне і те ж коло користувачів та мають більше схожих рис, ніж відмінностей. Вони є мережевими системами, що забезпечують інтерактивний видалений доступ користувачів до інформації в режимі роботи "online". Сеанс роботи користувача полягає у виборі відповідної бази даних системи і в формуванні послідовності запитів. На запит користувача система відповідає з невеликою затримкою. Її величина визначається складністю запиту, об’ємом бази даних, в якій проводиться пошук інформації, і складає звичайно декілька секунд. У залежності від відповіді користувач або формує новий запит, або закінчує сеанс роботи з системою. Ефективність використання багато в чому визначається умінням вибрати відповідну базу даних і умінням скласти запит, адекватний меті роботи з системою.
 
Системи Lexis і Westlaw постійно розвиваються, і інформація в них поповнюється. Обидві системи забезпечують користувача повними текстами законодавчих рішень федеральних органів влади і органів влади всіх штатів (Statute Law), а також включають тексти рішень федеральних судів і судів в штатах (Case Law). У системи включені огляди і статті з юридичних журналів, різні матеріали юридичних організацій і т.д. Більш того користувачам цих систем доступні матеріали інформаційних систем загального призначення: система Lexis об’єднана з інформаційною системою Nexis (це відображене і в назві системи: більш точна сучасна її назва - Lexis/Nexis), а в системі Westlaw можна використати системи Dialog і Dow Jones. Обидві системи можуть бути запущені для роботи у всіх найбільш поширених сучасних операційних середовищах ПЕОМ: MS DOS, MS Windows для IBM - сумісних ПЕОМ і на ПЕОМ Macintosh. Обидві системи забезпечують передачу документів результатів пошуку не тільки на магнітний диск у вигляді звичайного текстового файла (тобто ASCII-файла), але і в редактори текстів MS Word або WordPerfect, з якими звик працювати користувач. В обох системах є демонстраційно-навчальні та інформаційні підсистеми. Фірми-власники обох систем пропонують послуги з навчання користувачів.
 
Відмінності систем пов’язані з важливими, але часто не принциповими особливостями організації баз даних і особливостями взаємодії користувача з системою - виглядом екрана, організацією призначених для користувача меню, а також мовою запитів. За оцінками деяких експертів почати працювати з системою Westlaw простіше, ніж з системою Lexis/Nexis, однак остання система включає більш повні бази даних, зокрема, пов’язані із законодавством європейських країн. Для навчання на юридичних факультетах американських університетів використовуються обидві системи, що розглядаються.
 
В кінці 1994 року у системи Lexis/Nexis змінилася компанія-власник. Англо-датська видавнича компанія Reed Elsevier P.L.C. купила і фірму-розробника Mead Data Central, і інформаційну систему Lexis/Nexis.
 
Новий власник планує змінити назву купленої фірми і дати їй ім’я інформаційної системи Lexis/Nexis (далі, згадуючи систему Lexis/Nexis, будемо посилатися на її компанію-власника, якщо мова йде про сьогоднішнє використання системи, і вживати назву фірми-розробника Mead Data Central, розглядаючи минуле системи).
 
Системи Lexis/Nexis і Westlaw можна назвати спеціалізованими публічними системами правової інформації. В США крім них створені державні системи правової інформації, які використовуються в ряді федеральних установ та установ штатів.
 
Система FLITE (Federal Legal Information Through Electronics) система Міністерства Оборони має найбільший період практичного використання. Вона функціонувала в пакетному режимі, коли користувач поштою посилав запит в обчислювальний центр, і поштою ж отримував відповідь. Система FLITE дозволяє використати систему JURIS і систему Dialog.
 
Система JURIS (Justice Retrieval and Inquiry System) є інформаційною системою Міністерства Юстиції США і призначена для використання федеральною владою. Система є мережевою і працює в інтерактивному режимі.
 
Система RIRA включає матеріали з податкового законодавства і вироками в цій області. Вона призначена для використання в Державній податковій службі (Internal Revenue Service).
 
Необхідність звернення до вказаних державних систем правової інформації може виникнути у випадку, коли проблема, що встала перед користувачем вимагає знайомства з рішеннями всіх органів влади або необхідні дані не доступні в публічних системах правової інформації. 
 
Висновки
 
У даній роботі я розповів як працює інформаційна система LEXIS-NEXIS, її функції, взаємодію із іншими інформаційними агентствами та нюанси діяльності цих організацій.
На мою думку, розвиток світових інформаційних ресурсів надав можливість:
 • Перетворити діяльність із надання інформаційних послуг у глобальну людську діяльність.
 • Сформувати світовий і національний ринки інформаційних послуг.
 • Створювати бази даних загальнодержавних і регіональних ресурсів з порівняно недорогим доступом.
 • Підвищити обгрунтованість та оперативність прийняття довгострокових, середньострокових та короткострокових рішень щодо розвитку інноваційної діяльності на всіх рівнях державного управління шляхом своєчасного використання необхідної інформації.
 • Сприяти розвиткові інформаційних зв'язків між суб'єктами інноваційної сфери на всіх етапах інноваційного процесу і забезпеченню взаємозв'язку між запитом і пропозицією виробленої інноваційної продукції.
 
Список літератури:
 
 1. Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник (Коломієць В.Ф.)
 2. Сапунов В.И. Зарубежные информационные агентства / Сапунов В.И. – Спб., 2006. – С. 153.
Фото Капча