Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аудиторська діяльність в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
«Аудиторська діяльність в Україні» 
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти щодо надання аудиторських послуг в Україні
1.1. Аналіз ринку аудиторських послуг
1.2. Законодавча та нормативно-правова база, що регламентує надання аудиторських послуг 
1.3. Характеристика видів аудиту
Висновки з розділу 1
Розділ 2. Організація та контроль за якістю надання аудиторських послуг
2.1. Характеристика діяльності аудиторської компанії
2.2. Організація надання аудиторських послуг
2.3. Вимоги до забезпечення внутрішнього контролю аудиторських послуг
2.4. Контроль за якістю надання аудиторських послуг
Висновки з розділу 2
Розділ 3. Рекомендації щодо поліпшення якості надання аудиторських послуг
3.1. Підвищення кваліфікації персоналу як важлива складова поліпшення якості надання аудиторських послуг
3.2. Створення системи управління якістю аудиторської компанії відповідно до вимог стандарту ISO 9001
Висновки з розділу 3
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Актуальність проблеми. На сучасному етапі українська економіка переживає наслідки економічної кризи. За результатами досліджень одного з лідерів аудиторсько-консалтингових компаній, вплив кризи вже відчули на собі 80% українських компаній.
Зростання економіки, активне прагнення бізнесу до публічності і приплив іноземних інвестицій стали основними чинниками високого попиту на аудиторські послуги. Проте фінансова криза кардинально змінила ситуацію. Як відомо, до кризи успішний стан ряду галузей промисловості був забезпечений високими цінами на сировину і доступністю зарубіжних кредитів. Економічна криза загострила раніше не вирішені проблеми, в тому числі перед аудиторами постала необхідність зміни стратегії подальшого розвитку.
На сучасному етапі розвитку аудиту в Україні постало багато проблем. Основними проблемами аудиту в Україні є:
 • недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю;
 • недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;
 • відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту;
 • якість роботи деяких українських аудиторських фірм.
Розглянувши сучасні проблеми аудиторської діяльності можна зробити висновок про те, що вдосконалення аудиту в Україні – це складний та багатогранний процес, який потребує: вдосконалення системи економічного контролю в країні в цілому, підвищення кваліфікаційних вимог до аудиторів, поліпшення нормативного та методичного забезпечення здійснення аудиторської діяльності.
Саме тому метою курсової роботи є вивчення питань щодо організації та контролю за якістю надання аудиторських послуг, розробка рекомендацій для поліпшення їхньої якості.
Для досягнення мети роботи потрібно вирішити наступні завдання:
 • дослідити аналіз ринку аудиторських послуг в Україні;
 • вивчити законодавчу та нормативно-правову базу, що регламентує надання аудиторських послуг;
 • надати характеристику видів аудиту;
 • ознайомитися з діяльністю аудиторського підприємства;
 • дослідити організацію надання аудиторських послуг;
 • вивчити вимоги для забезпечення внутрішнього контролю;
 • розглянути питання щодо контролю за якістю надання аудиторських послуг;
 • надати рекомендації щодо підвищення кваліфікації персоналу;
 • надати рекомендації щодо створення системи управління якістю аудиторської компанії відповідно до вимог стандарту ISO 9001.
Об’єктом дослідження є надання аудиторських послуг.
Предметом дослідження є організація та контроль за якістю надання аудиторських послуг.
 
Розділ 1. Теоретичні аспекти щодо надання аудиторських послуг
в Україні
 
1.1. Аналіз ринку аудиторських послуг
 
Трансформація економічної моделі в Україні від адміністративної до ринкової економіки зумовили і трансформацію форм фінансового контролю.
Разом з державним починає розвиватися нова форма фінансового контролю – незалежний аудит. Аудит – це своєрідна експертиза бізнесу, а з фінансової точки зору – самостійний його сегмент з мільйонними річними оборотами. Проте адаптування аудиту в Україні має ряд труднощів, які пов’язані з нерозвиненістю національного економічного середовища. Тому говорити про остаточне становлення ринку аудиторських послуг та повну відповідність вимогам бізнесу зарано. У зв’язку з цим питання формування та розвитку даного сектора ринку є актуальними.
Аудиторська діяльність в Україні представлена широким спектром професійних послуг, основною з яких, безумовно, є аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам чинного законодавства або інших правил згідно із вимогами користувачів [9]. Таким чином, згідно національного законодавства, аудит зводиться до перевірки обліку і фінансової звітності, всі інші напрямки діяльності – це супутні аудиту послуги.
На сьогодні в Україні надаються такі види аудиторських послуг:
 • бухгалтерських облік (супровід, консультування);
 • оптимізація оподаткування;
 • переклад фінансової звітності в міжнародні стандарти;
 • фінансовий аналіз;
 • реструктуризація фінансової служби, організація служби контролю;
 • розробка рекомендацій в галузі програмного забезпечення, бухгалтерського обліку та управління фінансами;
 • консультаційний супровід проектів з участю іноземного капіталу;
 • юридичний консалтинг;
 • арбітражний супровід справ клієнтів;
 • розробка правил внутрішнього обліку операцій з цінними паперами та стандартів депозитарної діяльності для професійних учасників ринку цінних паперів;
 • послуги з підбору та підготовки окремих категорій персоналу, тощо.
За останні роки ринок аудиторських послуг в Україні суттєво розширився. За даними Аудиторської палати України кількість аудиторських фірм та аудиторів, що мають право здійснювати аудиторську діяльність, станом на 05. 11. 2013 р. становила 1917 суб’єкта, що на 19, 1% більше порівняно з аналогічним показником за 2012 р. Не зважаючи на скорочення впродовж 2008-2012 рр. кількості суб’єктів аудиторської діяльності (на 30, 3%) та кількості замовлень (на 31, 5%), фактичний обсяг наданих послуг зріс на 150, 1 млн грн., або на 13, 4%, а середній дохід з розрахунку на одного суб’єкта аудиту –
Фото Капча