Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність Національного Банку України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
На тему:
«Діяльність Національного Банку України» 
 
ПЛАН
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
1.1. Поняття та суть НБУ
1.2. Організаційно-правова діяльність НБУ. 1. 3. Завдання та функції національного банк
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
2.1. Аналіз грошово-кредитної політики НБУ за 2014-2016рр
2.2. Аналіз валютної політики НБУ
2.3. Аналіз відносин НБУ та комерційних банків
РОЗДІЛ 3. РОЛЬ НБУ В РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН, РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Національний банк України – Центральний банк України, єдиний емісійний центр держави, державний орган грошово-кредитного та валютного регулювання, нагляду за комерційними банками; особливий центральний орган державного управління, юридичний статус, завдання,  функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією та Законом України Національний банк України виконує всі функції притаманні центральному банку держави. Для досягнення своїх цілей НБУ використовує відповідні інструменти, які за механізмом своєї дії діляться на прямі і непрямі.
Актуальність написання курсової роботи визнається необхідністю осмислення вагомості функціонування Центрального банку як серця кредитної системи, “банку банків” та “головного касира держави”.
Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З’явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак. Центральний банк є визначальною ланкою всієї банківської системи країни (банк банків), а за своєю головною функціональною роллю – це емісійний банк, тобто банк, якому належить монополія на випуск грошей.
Метою написання курсової роботи є визначення місця і ролі Національного банку України.
Об'єкт дослідження – банківська система України. Предметом дослідження є своєрідна сфера економічних і правових відносин, що виникають у процесі нагляду за банківською діяльністю між інститутами державного нагляду (в особі Національного банку України) і банками України.
Діяльність НБУ взаємопов’язана з економічним розвитком України. Найважливішою метою НБУ є створення грошово-кредитних механізмів, спроможних забазпечити стабільність гривні – национальної грошової одиниці.
В процесі виконання роботи для досягнення поставленої мети вирішується ряд завдань:
  • досліджується роль і значення центрального банку в економіці країни;
  • наводиться характеристика та здійснюється аналіз функції та операції Національного банку України;
  • розкриваються засади грошово-кредитної політики України на сучасному етапі.
Інформаційною базою дослідження є закони, прийняті Верховною Радою України, постанови і декрети Кабінету Міністрів, укази Президента, які регламентують діяльність банківської системи, нормативні документи і статистичні матеріали Національного банку України, методичні матеріали міжнародних організацій.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
1.1. Поняття та суть НБУ
 
Банківська система і Національний банк України створювалися протягом 1991р. Правовою основою банківської системи став Закон України «Про банки і банківську діяльність», ухвалений Верховною Радою України 20 березня 1991 року відповідно до постанови ВРУ, введеної в дію з 1 травня 1991 року, «Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і банківську діяльність
Національний банк за своїм правовим статусом є однією з найважливіших інституцій держави. Він не входить до жодної з гілок влади. Свою діяльність здійснює на засадах незалежності та економічної самостійності. Проте цей головний орган банківської системи з ряду питань є залежним від Верховної Ради України, перед якою і звітує про свою діяльність.
Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань Національного банку України.
Рада НБУ відповідно до ст. 100 Конституції України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
Правління Національного банку формується з 11 осіб. До його скла-ду входять: голова правління, його заступники та інші члени правління.
Голова правління Національного банку призначається Верховною Радою України строком на 4 роки на подання Голови Верховної Ради України.
Голова правління Національного банку керує роботою правління. Заступники голови правління Національного банку та інші члени правління призначаються Президією Верховної Ради України на подання голови правління Національного банку.
Рішення правління Національного банку приймаються звичайною більшістю голосів і оформляються постановою.
Основні операції Національного банку України:
- надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування НБУ
- надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років
- здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в порядку, визначеному Національним банком
- купує та продає на вторинному ринку цінні папери у порядку, передбаченому законодавством України
- відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів
- купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання
- розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних
Фото Капча