Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження особливостей функції прогнозування при управлінні попитом

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

до фонду часу на 1 робітника. 990/168=6чол.

Кількість знову найнятих робітників визначається як різниця між кількістю робітників у поточному місяці і кількістю робітників у попередньому місяці. Наприклад, у лютому 17-6=11чол.
Витрати на найм визначаються як кількість знову найнятих працівників, помножена на 70 грн (вартість наймання і навчання) 11 ×70=770 грн.
Кількість звільнених робітників визначається як різниця між кількістю працівників у попередньому місяці та кількістю працівників у поточному місяці. Наприклад, для травня 23-17=6 чол.
Витрати на звільнення визначаються як кількість звільнених робітників, помножена на 200 грн (витрати на звільнення відповідно до умови) 8×200=1600 грн.
Фонд оплати праці визначається як добуток трудомісткості програми на 14 грн (оплата праці). Для січня 990×14=13860 грн.
Витрати на матеріал визначаються як добуток виробничої програми на ціну матеріалу. 90×390=35100грн.
Загальні витрати за даною стратегією становили 1005022 грн.
Таблиця 2. 11 – Загальні витрати за першою стратегією
ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньСума
Прогноз попит1902473794743412651896
Запас на поч. місяця100------
Виробнича програма902473794743412651796
Трудом програми9902717416952143751291519756
Число роб днів в міс212021212021124
Фонд часу 1 роб в місяць168160168168160168992
Число робітників61725312317119
Число знов найманих011860025
Витрати по найму-770560420--1750
Число звільнених----8614
Витрати на звільн. ----160012002800
Фонд оплати праці138603803858366729965251440810276584
Витрати матеріалів3511096330147810184860132990103350700440
1005022
 
2) Постійна чисельність робочої сили; варіювання матеріального запасу, допускається дефіцит.
Початковий запас для січня становить 100 од., для інших місяців він дорівнює запасу на кінець попереднього місяця.
Загальний фонд робочого часу визначається як добуток кількості робочих днів у місяці на 8 год. на 4 працівники.
Фактичний обсяг виробництва дорівнює відношенню фактичного обсягу виробництва до 11 год (трудомісткість).
Запас на кінець місяця дорівнює сумі початкового запасу і фактичного обсягу виробництва мінус прогнозований попит.
Вартість дефіциту визначається як кількість виробів, яких не вистачає на кінець місяця, помножена на граничну вартість дефіциту (350 грн).
Надлишок продукції дорівнює кількості виробів, які залишилися на кінець місяця.
Витрати на зберігання запасів дорівнюють надлишку продукції, помноженому на 5, 50 грн (витрати на зберігання запасів відповідно до умови завдання).
Фонд оплати праці дорівнює добутку загального фонду робочого часу на 14 грн (оплата праці за 8-годинний робочий день).
Загальні витрати за даною стратегією становлять 969959, 5 грн.
Таблиця 2. 12 – Загальні витрати за другою стратегією
ПоказникиСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньСума
Початковий запас1002254-2111
Число роб днів в міс212021212021124
Заг. фонд роб часу10082720420052083680285619672
Фактичний обсяг в-ва922473824733352601789
Прогноз попит1902473794743412651896
Запас на кінець місяця2254-2-74
Вартість дефіциту-----700-2450-3150
Надлишок продукції2254--13
Витрати на збер. запасів111127, 522--71, 5
Фонд оплати праці141123508058800729125152039984275408
Витрати на матеріали3580096330148980184470130650101400697630
969959, 5
 
3) Постійна чисельність робітників; використання субпідряду.
Виробнича потреба дорівнює виробничій програмі.
Загальний фонд робочого часу і фактичний обсяг випуску дорівнюють даним розрахованим у попередній стратегії.
Кількість виробів, виготовлених субпідрядом, дорівнює різниці між виробничою потребою та фактичним обсягом випуску.
Вартість субпідряду дорівнює кількості виробів, виготовлених субпідрядом, помноженій на граничну вартість субпідряду.
Загальні витрати за даною стратегією становлять 980838грн.
Таблиця 2. 13 – Загальні витрати за третьою стратегією
ПоказникиСіченьЛюийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньСума
Виробнича програма902473794743412651796
Число роб днів в міс212021212021124
Заг. фонд роб часу10082720420052083680285619672
Факичний обсяг вир-ва922473824733352601789
К-сть виробів, виготсубпідр-20-31657
Вартість субпідряду---650390032507800
Фонд оплати праці141123808058800729125152039984275408
Витрати матеріалів3580096330148980184470130650101400697630
980838
 
Таким чином, найменші витрати спостерігаються при використанні другої стратегії, коли виробництво майже співпадає з попитом і становлять 969959, 5 грн, а найбільші при використанні першої стратегії (при можливості варіювання робітників; повне спів падання попиту з виробництвом) – відповідно 1005022 грн.
 
Завдання 3. Розрахунок виробничої потужності
 
Для виробництва партії насосів використовують взаємозамінюване обладнання. Кількість обладнання наведена в таблиці 2. 14
Таблиця 2. 14 – Кількість обладнання, шт. 
Найменування обладнанняКількість обладнання, шт. 
Верстат 17
Верстат 29
Верстат 36
Верстат 43
 
Трудомісткість обробки деталей насоса на обладнанні розраховується у відсотках від трудомісткості випуску одного виробу, а саме:
  • верстат 1 – 20%;
  • верстат 2 – 25%;
  • верстат 3 – 35%;
  • верстат 4 – 20%.
Коефіцієнт використання обладнання:
  • верстат 1 – 1, 1;
  • верстат 2 – 1, 15;
  • верстат 3 – 1, 25;
  • верстат 4 – 1, 05.
 
Розв’язання
 
Визначимо трудомісткість обробки деталей насоса на обладнанні та занесемо дані до таблиці 2. 15.
 
Таблиця 2. 15 – Трудомісткість обробки групами верстатів
Найменування обладнанняКількість обладнання, шт. Трудомісткість обробки, хвКоеф. викор. обладнання
Верстат 171321, 1
Верстат 291651, 15
Верстат 362311, 25
Верстат 431321, 05
 
Виробничу потужність кожного верстата розраховуємо за формулою (8. 2).
Далі необхідно визначити виробничу потужність ділянки і розробити заходи з ліквідації вузьких місць. Виробнича потужність ділянки встановлюється за величиною потужності ведучої групи обладнання з врахуванням можливості ліквідації вузьких місць. Як ведучу групу обладнання візьмемо верстати 3 з потужністю Муч = 7821
Діаграма виробничої
Фото Капча