Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічні аспекти регіональної політики США

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ І. Суть і принципи регіональної економічної політики США
Розділ ІІ. Економічне районування США: історія і сучасний стан
Розділ ІІІ. Інституційні механізми регіонального розвитку США
Розділ ІV. Основні напрями регіональної політики США: податкова, бюджетна, цінова, кредитна, інвестиційна, структурна, соціальна
Розділ V. Проблеми та перспективи розвитку регіональної економічної політики США
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Регіональна політика США служить класичним прикладом стимулюючої політики, заохочує самостійний розвиток регіонів. Завдяки такій політиці Каліфорнія перетворилася з віддаленого штату «Дикого Заходу» в світовий центр високих технологій.
ВВП штату можна порівняти з найбільшими світовими державами. Щодо депресивних регіонів застосовується фінансова допомога з федерального бюджету або створюються підприємницькі зони з преференційним режимом. Американський досвід спростував уявлення про географічну периферії.
Характерною особливістю американської регіональної політики є сильна децентралізація влади. Цілий ряд повноважень і сфери діяльності передані на місцевий рівень і здійснюються без будь-якого втручання з боку федерального уряду. Місцеві органи самоврядування функціонують на міцній фінансовій базі, що дає їм адміністративно-господарську незалежність, таким чином вони мають дієві важелі управління
Враховуючи, що ефективна регіональна економічна політика спрямована в першу чергу на вирівнювання економічного простору країни і на конвергенцію регіонів, але реалії ринкової економіки показують неможливість досягнення цих цілей лише зусиллями самих регіонів, держава змушена надавати посилену підтримку регіонам, особливо що відносяться до слаборозвиненим і депресивним, які не мають можливості власними силами подолати економічний спад.
Для США притаманна в цілому ліберальна модель втручання держави в оперативну економічну діяльність. Державний сектор в економіці досить незначний порівняно з іншими країнами. Регулююча роль держави здійснюється через встановлення ставок податків, балансування бюджету, політику депозитних ставок кредитних закладів, встановлення пільг та обмежень для певних груп виробників та галузей виробництва тощо. Проте в ситуаціях, коли економіка країни опиняється перед загрозою спаду, а тим більше – кризи, уряд виявляє значно більшу активність і рішучість у проведенні антикризових заходів; його активність залишається також високою, коли необхідно надати національній економіці додаткового імпульсу для збереження та зміцнення позицій на світовому ринку
Зовнішньоекономічна політика США спрямована на зміцнення їх позицій в світовій економіці. Вона здійснюється як через механізм діяльності ТНК, так і відстоюванням інтересів США їх представниками в міжнародних організаціях. Зокрема, США постійно відстоюють політику відкритої торгівлі, фритредерства з метою доступу своїх товарів на міжнародні ринки. Водночас вони (всупереч принципам цієї політики) зводять протекціоністські бар'єри для обмеження свого ринку від товарів своїх конкурентів
Метою роботи є аналіз економічних аспектів регіональної політики США.
Об’єктом дослідження є економічне регулювання діяльності США відносно регіонів.
Предметом дослідження є суть і принципи регіональної економічної політики США, основні напрямки економічної політики, та проблеми і перспективи розвитку регіональної економічної політики США.
Методологія дослідження ґрунтується на загальних наукових методах пізнання, принципах системного аналізу, теоріях ринкової економіки.
Методологічною основою є вчення про наукові методи пізнання, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питань економічного аналізу, закони та інші нормативні акти.
 
Розділ І. Суть і принципи регіональної економічної політики США
 
Одним з найважливіших принципів державного устрою США є гарантована конституцією республіканська форма правління штатів. При цьому основний закон США містить дієві механізми підтримки цілісності країни. За Конституцією закріплено верховенство федерального права. Посадові особи штатів зобов'язані приймати присягу на вірність Конституції США. У разі необхідності Конгрес має право позбавити непідкорних федеральним законам штати права представництва в ньому. Для захисту від внутрішніх заворушень і захисту федеральних законів президент має право віддати наказ про введення військ на територію не підкоряючихся штатів.
Штати можуть захищати свої конституційні права у Верховному суді, або, за рішенням представників не менше 3/4 штатів внести зміни в Конституцію.
У Конституції США виділено перелік питань які перебувають у винятковому веденні конгресу, до найважливіших з яких можуть бути віднесені:
- регулювання внутрішньої та зовнішньої торгівлі,
- установа федеральних органів влади;
- набір і утримання армії і військово-морського флоту;
- організація поштових служб;
- випуск грошей;
- регламентація фінансового, авторського права і питань натуралізації;
- управління територіальними володіннями США. [10]
Конгрес США має право видавати всі закони, необхідні для здійснення повноважень, наданих уряду США Конституцією, встановлювати кримінально-правові санкції для забезпечення дотримання федерального права. Конгрес має право встановлювати і стягувати податки з доходів, без розподілу цих податків між штатами і безвідносно до будь-яких переписів чи оцінок числа їх населення. Однак дане правило заборонено поширювати на прямі податки. Федерації не дозволяється вводити дискримінаційні непрямі податки і надавати торговельні привілеї та змінювати кордони штатів без їх згоди.
До предметів спільного ведення федерального уряду і штатів можуть бути віднесені:
- питання оподаткування;
- регламентація діяльності корпорацій;
- забезпечення добробуту населення.
Конституція США не встановлює чіткий перелік предметів відання штатів. Штати мають право вирішувати всі питання не віднесені до виключного відання Федерації і не включені в число спеціальних обмежень і заборон.
Таким чином, повноваження органів управління штатів включають
Фото Капча