Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фармація Біологічна хімія (2 частина)

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Крок 1 Фармація
Біологічна хімія (2 частина)
 
1
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним
метаболітом синтезу:
A *Пуринових нуклеотидів
B Металопротеїнів
C Ліпопротеїнів
D Глікопротеїнів
E Кетонових тіл
2
Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксантиноксидази,
термінального ферменту розпаду:
A *Пуринових нуклеотидів
B Глікопротеїнів
C Фосфоліпідів
D Вищих жирних кислот
E Гетерополісахаридів
3
Сеча пацієнтки при стоянні набула червоного забарвлення. Біохімічне дослідження сечі
встановило підвищену екскрецію протопорфіринів, що вказує на порушення синтезу:
A *Гему
B Пуринових нуклеотидів
C Амінокислот
D Фосфоліпідів
E Сечовини
4
У хворого проноси, дерматит, деменція. З нестачею якого вітаміну це найбільш ймовірно
пов’язано?
A *Нікотинової кислоти
B Вітаміну К
C Вітаміну D
D Токоферолу
E Ретинолу
5
У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками
та почервоніннями шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?
A *Гістаміну
B Серотоніну
C Адреналіну
D Дофаміну
E Норадреналіну
6
При багатьох захворюваннях для підтвердження діагнозу в біохімічних лабораторіях
проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка
властивість білків лежить в основі даного методу?
A *Наявність заряду
B Оптична активність
C Погана розчинність
D Здатність до набухання
E Висока в’язкість
7
У результаті оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токсичною
речовиною для організму. Важливу роль у його відновленні відіграє глутатіон. Назвіть
амінокислоти, які входять до складу глутатіону:
A *Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин
B Аспарагінова кислота, валін, серин
C Лізин, метіонін, триптофан
D Фенілаланін, лізин, тирозин
E Ізолейцин, гістидин, аланін
8
Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в
організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення
розщеплення лактози:
A *Лактаза
B Мальтаза
C Сахараза
D Ліпаза
E Пептидаза
9
У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з імобілізованим на них
ферментом. Вкажіть цей фермент:
A *Трипсин
B Аргіназа
C Каталаза
D Лужна фосфатаза
E Кисла фосфатаза
10
Тіаміндифосфат є коферментною формою вітаміну В1. Назвіть один з процесів, в якому
приймає участь цей кофермент:
A * Окисне декарбоксилювання пірувату
B Глюконеогенез
C Утворення сечовини
D Утворення сечової кислоти
E Спиртове бродіння
11
Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто відбувається за
рахунок включення в молекулу субстрата атому кисню. Вкажіть, за допомогою якого
процесу це відбувається:
A * Гідроксилювання
B Декарбоксилювання
C Переамінування
D Дезамінування
E Фосфорилювання
12
Гомони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених
гормонів активує синтез глікогену:
A * Інсулін
B Адреналін
C Вазопресин
D Тироксин
E Окситоцин
13
В якості антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог вітаміну
РР (нікотинова кислота). Вкажіть його:
A * Ізоніазід
B Стрептоцид
C Рибофлафін
D Тетрациклін
E Аспірин
14
Препарат “Лінетол” використовується у медичній практиці для корекції ліпідного обміну.
Яка незамінна жирна кислота (поліненасичена) входить до його складу:
A * Лінолева
B Пальмітинова
C Масляна
D Стеаринова
E Капронова
15
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який хімічний зв’язок
вони розщеплюють:
A * Пептидний
B Глікозидний
C Водневий
D Ефірний
E Фосфодіефірний
16
Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який
хімічний зв’язок вони діють:
A * Глікозидний
B Водневий
C Пептидний
D Амідний
E Фосфодіефірний
17
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок. Який вони
розщеплюють:
A * Складноефірний
B Пептидний
C Глікозидний
D Водневий
E Амідний
18
У клітинах організму еукаріотів ДНК знаходиться у зв'язаній з білками формі. Вкажіть
білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її:
A *Гістони
B Альбуміни
C Глобуліни
D Інтерферони
E Глютеліни
19
Після фізичного навантаження через деякий час активується процес глюконеогенезу.
Вкажіть, який субстрат використовується у цьому процесі:
A *Лактат
B Альфа – кетоглутарат
C Глутамінова кислота
D Аспарагінова кислота
E Серин
20
У хворого на цукровий діабет виявлено підвищений вміст кетонових тіл у крові. Вкажіть, із
якої сполуки синтезуються кетонові тіла?
A *Ацетил-КоА
B Сукцинату
C Лактату
D Глюкози
E Малату
21
В отруті змій міститься речовина, яка при потраплянні в організм людини викликає
Фото Капча