Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фармація Біологічна хімія (2 частина)

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">гемоліз еритроцитів. При аналізі крові, було виявлено велику кількість лізолецитину.

Вкажіть, який фермент призводить до нагромадження у крові лізолецитину:
A *Фосфоліпаза А2
B Фосфоліпаза А1
C Фосфоліпаза С
D Фосфоліпаза D
E Нейрамінідаза
22
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супроводжувалось
анемією. Вкажіть, який із вітамнів проявляє антианемічну дію:
A *Кобаламін
B Тіамін
C Ретинол
D Нікотинова кислота
E Токоферол
23
У хворого виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, порушення травлення
білків та посилення їх гниття. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишечнику:
A *Індол
B Сечова кислота
C Молочна кислота
D Сечовина
E Кетонові тіла
24
У закритому гаражі водій знаходився у машині із включеним двигуном. Через деякий час він відчув головну біль, почалось блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану?
A *Карбоксигемоглобіну
B Ціанметгемоглобіну
C Міоглобіну
D Дезоксигемоглобіну
E Оксигемоглобіну
25
У хлопчика 12 – років спостерігається малий зріст, проте розумово він не відрізняється
від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону найімовірніше призводить до
цієї патології:
A *Соматотропіну
B Інсуліну
C Окситоцину
D Вазопресину
E Адреналіну
6
Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги. Добовий діурез становить 3-4 л,
концентрація глюкози в крові знаходится в межах норми. Нестача якого гормону може
призводити до вказаних змін в організмі?
A *Вазопресину
B Глюкагону
C Інсуліну
D Тироксину
E Адреналіну
27
Основным механизмом обезвреживания аммиака в организме является биосинтез
мочевины. С образования какого высокоэнергетического соединения начинается цикл
синтеза мочевины?
A * Карбамоилфосфата
B Цитруллина
C Аргинина
D Фумаровой кислоты
E Аргининосукцината
28
При кишечных инфекциях возможно образование ядовитых продуктов. Назовите, какое
токсичное соединение образуется из тирозина в толстом кишечнике под действием
ферментов микроорганизмов?
A * Фенол
B Индол
C Путресцин
D Кадаверин
E Орнитин
29
Кумарины – антивитамины витамина К препятствуют процессам свертывания крови.
Образование какого белка они блокируют?
A * Протромбина
B Гамма-глобулина
C Альбумина
D Трансферрина
E Церулоплазмина
30
Для лечения депрессивных состояний назначают препараты – ингибиторы фермента,
инактивирующего биогенные амины. Назовите данный фермент:
A * МАО (моноаминооксидаза)
B ЛДГ (лактатдегидрогеназа)
C КФК (креатинфосфокиназа)
D АсАТ (аспартатаминотрансфераза)
E АлАТ (аланинаминотрансфераза)
31
При гиповитаминозе В6 может наблюдаться повышенная возбудимость нервной
системы. С недостаточным образованием какого биогенного амина это может быть связано?
A * Гамма-аминомасляная кислота
B Гистамин
C Ацетилхолин
D Адреналин
E Триптамин
32
Действие некоторых гормонов на углеводный обмен проявляется в стимуляции распада
гликогена в тканях. Какой фермент катализирует первую реакцию распада гликогена с
образованием глюкозо-1-фосфата?
A * Гликогенфосфорилаза
B Гликогенсинтетаза
C Альдолаза
D Фосфофруктокиназа
E Пируваткиназа
33
Введение в организм адреналина приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Какой
процесс при этом активируется главным образом?
A *Распад гликогена
B Синтез гликогена
C Синтез жирных кислот
D Пентозофосфатный цикл
E Спиртовое брожение
34
У структурі тРНК окрім головних азотистих основ виявлено понад 50 мінорних. Назвіть
одну з мінорних основ.
A *Дигідроурацил
B Урацил
C Аденін
D Тимін
E Цитозин
35
Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого.
Назвіть клас цього фермента.
A *Трансферази
B Ізомерази
C Оксидоредуктази
D Лігази
E Гідролази
36
Лікар за умов зростання ризику кровотеч рекомендує паієнту приймати вікасол. Аналогом
якого вітаміну є цей препарат?
A *Вітаміну К
B Вітаміну А
C Вітаміну В5
D Вітаміну В12
E Вітаміну В6
37
Хворому, який страждає безсонням, призначено снодійне класу барбітуратів. Назвіть
фермент мітохондрій, для якого цей препарат є інгібітором.
A *НАДН-дегідрогеназа
B Цитохромоксидаза
C Сукцинатдегідрогеназа
D Ізоцитратдегідрогеназа
E Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа
38
При отруєнні чадним газом у людини пригнічується тканинне дихання. Назвіть фермент
дихального ланцюга, активність якого різко знижується в цих умовах.
A *Цитохромоксидаза
B Сукцинатдегідрогеназа
C НАДН-дегідрогеназа
D АТФ-синтетаза
E Ко Q
39
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть
такий вуглевод.
A *Целюлоза
B Крохмаль
C Сахароза
D Глікоген
E Лактоза
40
Одним з етапів аеробного окислення глюкози є окисне декарбоксилювання пірувату.
Назвіть головний продукт цієї реакції.
A *Ацетил-КоА
B Сукцинат
C Піруват
D Цитрат
E Оксалоацетат
41
Похідні холестерину, що
Фото Капча