Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фармація Біологічна хімія (2 частина)

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

(Фактор Кастла)

B Пепсину
C Трипсину
D Гастриксину
E Муцину
81
Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання
вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін:
A *Глюкокінази
B Альдолази
C Лактатдегідрогенази
D Енолази
E Піруваткінази
82
У хворого, що звернувся до лікаря, виявлено підвищений рівень глюкози в крові, сечі.
Підозра на цукровий діабет. До яких змін у ліпідному обміні призведе це захворювання:
A *Гіперкетонемія
B Гіпохолестеринемія
C Гіпокетонемія
D Гіполіпопротеїнемія
E Гіпофосфоліпідемія
83
Жировому переродженню печінки запобігають ліпотропні речовини. Яка з
нижчеперерахованих речовин відноситься до них:
A *Метіонін
B Холестерин
C Білірубін
D Гліцин
E Глюкоза
4
Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія.
Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
A *Глюкокінази
B Альдолази
C Фосфорилази
D Ізоцитратдегідрогенази
E Глюкозо-6-фосфатази
85
У хворого спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія. Сеча має підвищену
густину. Яка можлива причина такого стану?
A *Пригнічення секреції інсуліну
B Пригнічення секреції глюкагону
C Пригнічення секреції глюкокортикоїдів
D Пригнічення секреції тироксину
E Пригнічення секреції вазопресину
86
У реанімаційне відділення доставили хворого без свідомості. Відмічаються запах ацетону
з рота, різка гіперглікемія та кетонемія. Яке з ускладнень цукрового діабету має місце в
даному випадку.
A *Діабетична кома
B Гіпоглікемічна кома
C Катаракта
D Гостре отруєння ацетоном
E Нефрит
87
В основе структурной классификации аминокислот лежит строение бокового радикала.
Какая из перечисленных аминокислот относится к диаминомонокарбоновым?
A * лизин
B Пролин
C Валин
D Лейцин
E Метионин
88
При обработке кровоточащих ран раствором перекиси водорода происходит ее
разложение одним из ферментов крови. Выберите этот фермент:
A * Каталаза
B Моноаминооксидаза
C Цитохромоксидаза
D Аспартатаминотрасфераза
E Лактатдегидрогеназа
89
В результате катаболизма пуриновых оснований образуется продукт, накопление
которого может привести к развитию подагры. Этим продуктом является:
A * Мочевая кислота
B Мочевина
C Стеркобилин
D Билирубин
E Аммиак
90
Одним із шляхів перетворення вуглеводів у організмі є анаеробний розпад. Гліколіз
починається з перетворення глюкози під впливом гексокінази в:
A * Глюкозо-6-монофосфат
B Глюкозо-4-монофосфат
C Глюкозо-5-монофосфат
D Глюкозо-2-монофосфат
E Глюкозо-3-монофосфат
91
Одним из показателей обмена веществ в организме является уровень общего белка в
сыворотке крови. Какая реакция обычно используется в клинических лабораториях для
определения содержания белка?
A * Биуретовая
B Нингидриновая
C Ксантопротеиновая
D Фоля
E Нитропруссидная
92
Гормоны желез внутренней секреции могут оказывать выраженное влияние на
энергетический обмен. Гормоны какой железы обладают калоригенным действием?
A * Щитовидной
B Поджелудочной
C Тимуса
D Задней доли гипофиза
E Мозгового слоя надпочечников
93
Пищеварительные ферменты поджелудочной железы вырабатываются в неактивном
состоянии. Какой фермент в кишечнике запускает превращение проферментов в ферменты?
A * Энтерокиназа
B Лактаза
C Аминопептидаза
D Амилаза
E Химотрипсин
94
Многие биохимические функции водорастворимых витаминов связаны с их
способностью превращаться в клетках в соответствующие коферменты. Какой из
перечисленнях витаминов необходим для образования ФМН и ФАД?
A * витамин В2
B Витамин В1
C Витамин В5
D Витамин В3
E Витамин В6
95
Гемоглобин обладает способностью образовывать с угарным газом очень прочное,
опасное для жизни соединение. Как оно называется?
A карбоксигемоглобин
B метгемоглобин
C карбгемоглобин
D оксигемоглобин
E миоглобин
96
Щитовидная железа вырабатывает гормон, который регулирует уровень Са2+ в крови,
способствуя минерализации костной ткани. Какой гормон обладает этим действием?
A тирокальцитонин
B тироксин
C трийодтиронин
D дофамин
E адреналин
97
У хворого спостерігається виділення іонізованого Купруму із сечею, відкладання його в
органах і тканинах. Вкажіть, синтез якого білка є порушеним?
A *Церулоплазміну
B Трансферину
C Пропердину
D Гаптоглобіну
E Альбуміну
98
У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози
необхідно застосувати:
A *Інгібітори протеолітичних ферментів
B Інсулін
C Трипсиноген
D Антибіотики
E Сульфаніламідні препарати
99
Гепарин є типовим представником протеогліканів, в якого декілька полісахаридних
ланцюгів зв’язані з білковим ядром. Вкажіть, де він синтезується:
A *Печінка
B Серце
C Хрящ
D Кістка
E М'язи
100
У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту в
крові необхідно провести з діагностичною метою?
A *Амілази
B Альдолази
C ЛДГ
D Креатинкінази
E Пепсину
101
Фото Капча