Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фармація Біологічна хімія (2 частина)

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

утворюються у печінці, необхідні для травлення ліпідів. Назвіть

ці продукти.
A *Жовчні кислоти
B Катехоламіни
C Кортикостероїди
D Ацетил-КоА
E Кальцифероли
42
Рослинні олії є обов’язковим компонентом раціону живлення людини. Назвіть один з
вітамінів, який входить до їх складу.
A *Вітамін F
B Вітамін С
C Вітамін В3
D Вітамін В6
E Вітамін В1
43
Для активації та переносу ВЖК крізь мітохондріальну мембрану необхідна
вітаміноподібна сполука. Вкажіть її.
A *Карнітин
B Біотин
C Рибофлавін
D Убіхінон
E Тіамін
44
Для покращення спортивних результатів спортсмену рекомендовано вживати карнітин.
Який процес активується карнітином?
A *Транспорт жирних кислот
B Транспорт амінокислот
C Транспорт вітаміну В12
D Транспорт глюкози
E Транспорт вітаміну К
45
Похідіні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є
тіамінпірофосфат?
A * Вітамін В1
B Вітамін В5
C Вітамін В2
D Вітамін В3
E Вітамін В6
46
Для ранньої діагностики м'язових дистрофій найбільш інформативним є визначення у
плазмі крові активності ферменту:
A * Креатинкінази
B Лактатдегідрогенази
C Аланінамінотрансферази
D Аспартатамінотрансферази
E Гексокінази
47
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В
зоні якої фракції цей білок знаходиться?
A * Гамма-глобулінів
B Альфа-1-глобулінів
C Альфа-2-глобулінів
D Бета-глобулінів
E Альбумінів
48
У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить?
A * Пепсину
B Трипсину
C Хімотрипсину
D Еластази
E Амінопептидази
49
Універсальною системою біологічного окислення неполярних сполук (багатьох лікарських
засобів, токсичних речовин, стероїдних гормонів, холестерину) є мікросомальне
окислення. Назвіть цитохром, що входить до складу оксигеназного ланцюга мікросом.
A *Цитохром Р-450.
B Цитохром с.
C Цитохром а3.
D Цитохром а.
E Цитохром с1.
50
Ксенобіотики, які потрапляють в оргнаізм людини знешкоджуються у печінці. Який процес
приймає у цьому участь?
A *Мікросомальне окиснення
B Окисне фосфорилювання
C Субстратне фосфорилювання
D Перекисне окиснення.
E Окисне дезамінування
51
Введення в організм препарату дикумаролу викликає різке зниження в крові вмісту
факторів зсідання крові. Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол?
A *Вітаміну К
B Вітаміну С
C Вітаміну В2
D Вітаміну Е
E Вітаміну Р
52
Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес
впливає ацетилсаліцилова кислота?
A *Синтез простагландинів
B Розпад глюкози
C Синтез глікогену
D Синтез амінокислот
E Розпад жирів
53
При термической обработке пищи наблюдаются изменения пространственной
структуры белка. Этот процесс получил название:
A * денатурация
B диализ
C высаливание
D ренатурация
E гидратация
54
В синтезе АТФ в клетке принимают участие целый ряд ферментов. Ферменты
дыхательной цепи локализованы в:
A * митохондриях
B ядре
C лизосомах
D пероксисомах
E рибосомах
55
Витамины при их одновременном применении могут усиливать действие друг друга.
Какой из витаминов потенциирует активность витамина Р?
A * С
B D
C В_1
D В_2
E А
56
Больной страдает тромбофлебитом. Какой из витаминов, усиливающий синтез
факторов свертывания крови, может провоцировать обострение данного заболевания?
A * витамин К
B витамин Е
C витамин В2
D витамин D
E витамин В1
57
У больного повысился уровень глюкозы в крови. Избыток какого гормона мог привести к
такому эффекту?
A * адреналина
B инсулина
C меланина
D норадреналина
E окситоцина
58
В товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних
речовин. Вкажіть яка сполука утворюється із орнітину?
A *Путресцин
B Індол
C Фенол
D Лізин
E Аргінін
59
Кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів є сечова кислота. Збільшення її
концентрації її в крові призводить до розвитку:
A *Подагри
B Гепатиту
C Гастриту
D Глікогенозу
E Цукрового діабету
60
В товстому кишківнику мікроорганізми ситезують вітаміни, які приймають участь в
біохімічних процесах організму. Які вітаміни синтезуються переважно мікрофлорою?
A *К, В12
B А, С
C Е, РР
D В1, В2
E В6, Е
61
При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину.
Травлення і всмоктування яких речовин порушене?
A * білків
B ліпідів
C полісахаридів
D нуклеїнових кислот
E дисахаридів
62
Засвоєння вітамінів залежить від багатьох факторів. Яка речовина приводить до
порушення всмоктування біотину?
A *Авідин
B Альбумін
C
Фото Капча