Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу України

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
111
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
«Формування сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу України»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Теоретичні основи визначення сутності сценаріїв та підходів управління морегосподарським комплексом України
1.1. Сутнісна характеристика сценаріїв
1.2. Застосування сценарних методів у транспортному менеджменті
1.3. Особливості сценарного аналізу в морегосподарському комплексі
Висновки до розділу 1
2. Дослідження тенденцій економічного розвитку морегосподарського
комплексу України
2.1. Аналіз морегосподарського комплексу в системі міжнародних зв’язків
2.2. Дослідження стану морегосподарського комплексу
2.3. Проблеми та перспективи розвитку ключових об'єктів морегосподарського комплексу
Висновки до розділу 2
3. Формування сценаріїв розвитку сучасного морегосподарського комплексу України
3.1. Сучасні напрями реалізації сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу
3.2. Обґрунтування заходів щодо розширення і створення умов розвитку морегосподарського комплексу
3.3. Впровадження заходів щодо розвитку морегосподарського комплексу
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
ДОДАТОК А
 
ВСТУП
 
У нинішніх економічних умовах зовнішнє та внутрішнє середовище українських компаній стає більш нестабільним, що викликано різноманітними економічними, політичними процесами і подіями. Розвиток морегосподарського комплексу також не відрізняється стабільністю функціонування, він характеризується складністю розв'язуваних управлінських і виробничих завдань.
З урахуванням складності завдань управління підприємствами морегосподарського комплексу необхідне використання різних сценаріїв при структуруванні, перестроюванні процесів підприємства і його частин відповідно до вимог ринку, а також при прийнятті різних управлінських рішень на тактичному і стратегічному рівнях. Це вимагає необхідності використання новітніх методів управління підприємствами, які повинні визначати тактику їх поведінки, програмувати їх стратегію, створювати необхідні умови для своєчасного і адекватного реагування на процеси, що впливають на стан морегосподарського комплексу.
На сьогоднішній день особливо виділяється новий для українських підприємств метод – метод сценарного планування, головне завдання якого пов'язане з проектуванням різних варіантів перспективного розвитку, формуванням ефективного і адаптивного середовища діяльності на рику, різних правдоподібних варіантів, що описують розвиток господарюючого суб'єкта.
Метою дипломної роботи є формування сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу України.
Досягнення поставленої мети відбувалося за допомогою послідовного вирішення таких завдань:
  • розгляд теоретичних основ визначення сутності сценаріїв та підходів управління морегосподарським комплексом України;
  • вивчення сутнісної характеристики сценаріїв;
  • визначення особливостей сценарного аналізу в морегосподарському комплексі;
  • дослідження тенденцій економічного розвитку морегосподарського комплексу України;
  • аналіз морегосподарського комплексу в системі міжнародних зв’язків;
  • оцінка фінансового стану та з’ясування сучасних тенденцій розвитку морських портів України;
  • аналіз проблем та перспектив розвитку вітчизняних морських портів;
  • формування сучасних напрямів реалізації сценаріїв розвитку морегосподарського комплексу;
  • обґрунтування заходів щодо розширення і створення умов розвитку морегосподарського комплексу;
  • впровадження заходів щодо розвитку морегосподарського комплексу.
Об'єкт дослідження – напрями реалізації сценаріїв розвитку ключових об'єктів морегосподарського комплексу, їх фінансово-економічне становище, визначення заходів щодо створення умов розвитку морегосподарського комплексу.
Предметом дослідження є методи та підходи створення сценаріїв розвитку морегосподарьского комплексу.
 
I. РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СЦЕНАРЇЇВ ТА ПІДХОДІВ УПРАВЛІННЯ МОРЕГОСПОДАРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ
 
1.1. Сутнісна характеристика сценаріїв
 
На сьогоднішній день макроекономічна ситуація в країні досить нестабільна, що суттєво впливає на ріст інфляції та поглиблення кризи неплатежів, внаслідок чого постає необхідність у вивченні новітніх методів стратегічного планування, серед яких особливо виділяється новий для українських підприємств метод – метод сценарного планування. Так як передбачити або спрогнозувати яку-небудь ситуацію на підставі тенденцій минулих років стає практично неможливо, майбутнє стає все більш невизначеним. І саме сценарний підхід дозволяє керівникам позбутися «вузького бачення» та занадто впевненого погляду на те, що відбувається в світі.
Сучасний сценарний підхід має в своєму арсеналі низку методів, що здатні використовувати методологію сценарного планування. Однак, в Україні ці підходи є не до кінця оформленими та потребують удосконалення і адаптування до певних прикладних задач. Саме визначення ключового поняття – «сценарію» – досі викликає питання.
Слово «сценарій» походить від латинського слова «scaena», що означає «сцена». У ХХ столітті провідний аналітик корпорації RAND Герман Кан (Herman Kahn) [1] адаптував цей термін для застосування його до написання можливих історій розвитку подій в майбутньому. Олівер Сперроу (Oliver Sparrow), один з основоположників сценарного підходу в корпорації «Royal Dutch Shell», виділяє три сучасні трактування цього терміна [2]:
- «аналіз чутливості» в таких сферах як управління фінансовими потоками, оцінювання ризиків, менеджмент проектів;
- синонім поняття «надзвичайний план» в військовому чи цивільному плануванні позаштатних синонім «надзвичайного плану» в корпоративній або державній політиці;
- в розумінні «логічно узгоджене припущення про майбутнє» при прийнятті рішень і формуванні стратегії.
Стосовно до стратегічного планування під сценарієм доцільно розуміти логічно вибудуваний ланцюг послідовних подій, який відображає розвиток ключових рушійних сил, що впливають на організацію.
Сценарій є переважно якісний опис можливих варіантів розвитку досліджуваного об'єкта при різних поєднаннях певних умов. Він не призначений для «передбачення» майбутнього, а лише в розгорнутій формі показує можливі варіанти розвитку подій для їх подальшого аналізу і вибору найбільш реального та сприятливого [3].
Вперше визначення терміну «сценарій» з'явилося в книзі Дж. Фон Неймана «До теорії стратегічних ігор» в 1928 р З точки зору теорії ігор: сценарій – це «упорядкована в часі і призначена для освітлення гіпотетичної майбутньої ситуації послідовність епізодів, логічно пов'язаних один з
Фото Капча