Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функціональні характеристики органної культури надниркових залоз при кріоконсервуванні та ксенотрансплантації

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ
 
ГЕРАЩЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
 
УДК: 615. 361. 451. 014. 41
 
Функціональні характеристики органної культури надниркових залоз при кріоконсервуванні та ксенотрансплантації
 
03. 00. 19 – кріобіологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем кріобіології та кріомедицини Національної Академії наук України, Харків.
Науковий керівник: доктор біологічних наук Бондаренко Тетяна Петрівна, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної Академії наук України, завідувач відділу кріобіохімії та фармакології нейрогуморальних систем, Харків.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Юрченко Тетяна Миколаївна, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної Академії наук України, завідувач відділу кріоморфології, Харків доктор біологічних наук, професор Гладкова Алла Іванівна, Інститут проблем ендокринних патологій Національної Академії медичних наук України, завідувач лабораторії репродуктивої ендокринології, Харків.
Провідна установа: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, відділ експериментальних клітинних систем, низькотемпературний банк клітинних культур, Київ.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту проблем кріобіології та кріомедицини за адресою: Харків-15, вул. Переяславська, 23.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
У медичній практиці, особливо останнім часом, провідне місце займає метод трансплантації ендокринних тканин: щитовидної, паращитовидної, підшлункової залоз, а також надниркових залоз, сім’яників у вигляді фрагментів чи органних і клітинних культур [Грищенко В. И. 1994, Бондаренко Т. П. 1999, Турчин И. С. 1996]. Широке використання глюкокортикоїдів для лікування найрізноманітніших патологій, що призводить до розвитку вторинної надниркової недостатності, особливо гостро порушує питання про пошук нових методів лікування як основної патології, так і супутніх ускладнень. Розвиток технології культивування різних клітин і тканин [Гаврилюк Б. К. 1983, Fujieda K. 1981, Hornsby P. J. 1984] сприяв впровадженню в медичну практику альтернативного методу – трансплантації органних культур ендокринних тканин, серед яких органні ксенокультури займають належне місце [ Кім Джон Сан 1986, Лучицький Є. В. 2000, Тронько Н. Д. 2000].
Актуальність теми. У більшості описаних способів трансплантацій органних культур провідне місце займають нативні культури. Це ускладнює широке впровадження даного методу, оскільки культури необхідно використовувати відразу ж після закінчення їхнього росту. Вирішити дану проблему можливо за умов створення низькотемпературних банків трансплантаційного матеріалу.
На сьогоднішній день розроблений спосіб кріоконсервування органної культури надниркових залоз [Бондаренко Т. П., Легач Е. И. 1999], що знайшов своє застосування в медичній практиці. Однак дотепер залишається недостатньо дослідженим питання про те, чи впливає тривалість їхнього збереження в низькотемпературному банку на функціональні характеристики ендокринного матеріалу. Залишається також відкритим питання про терміни життя трансплантату кріоконсервованої органної культури, хоча відомо, що нативний трансплантат функціонує від 6 до 18 місяців [Січінава Р. М. 2000, Турчин І. С. 1996].
Останнім часом з'явилися дані про те, що секреція глюкокортикоїдів відбувається, на відміну від інших ендокринних тканин, не за принципом нагромадження певної кількості гормонів з наступною секрецією, а здійснюється за допомогою двох незалежних механізмів: розрізняють базальну і стимульовану секрецію, які здійснюються по своїх автономних шляхах. Ряд дослідників указують на існування 2-ох каналів транспорту цих гормонів [Arola J. 1993, Mgbonyebi et al O. P 1994, 1998].
Для з'ясування функціональних характеристик органних культур надниркових залоз, включаючи етапи росту культури, її обробку кріопротекторами, заморожування, низькотемпературне зберігання і таке інше, дуже важливим моментом є реєстрація рівнів як біосинтезу, так і секреції гормонів. Наявні методи дослідження кількості гормонів є дуже суперечливими і не завжди відтворюваними [Герег Ш. 1985, Рєзников А. Г. 1980, Kowal J., Feidler R. 1968]. Дотепер залишається незрозумілим, як фактори середовища, включаючи температуру, впливають на процес екстракції гормонів з біологічного матеріалу, що порушує питання про конкретизацію певних етапів існуючих методів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках науково-дослідної теми Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України №73 «Біохімічні і фармакологічні аспекти кріоконсервування ендокринних тканин і еритроцитів» (шифр – 2. 2. 6. 73, № 02-13-73) і теми №3 «Дослідження механізмів функціонування кріоконсервованих органних культур ендокринних тканин» (шифр – 2. 2. 6. 03, № 0101U003478).
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є аналіз функціонального стану кріоконсервованої органної культури надниркових залоз новонароджених поросят (КОКНЗНП) in vitro і у вигляді ксенотрансплантату в залежності від термінів низькотемпературного зберігання й умов її обробки стимуляторами або інгібіторами секреції.
Для здійснення даної мети передбачалося вирішити ряд задач:
1. Досліджувати функціональні характеристики КОКНЗНП у залежності від термінів зберігання в низькотемпературному банку на основі дослідження рівня споживання культурами для стероїдогенезу екзогенного холестерину, їхніх морфологічних характеристик, а також визначення базальної і стимульованої секреції гормонів адаптованим методом, що забезпечує максимальну екстрактивність гормонів за результатами оцінки факторів середовища, включаючи температуру на всіх етапах визначення глюкокортикоїдів.
2. Вивчити вплив стимулятора стероїдогенезу (екстракту гіпофіза, що містить АКТГ) у залежності від термінів його введення в середовище культивування на функціональні характеристики органної культури та її чутливість до низьких температур, а також вплив модифікаторів гормональної секреції (хлориду кадмію й екстракту гіпофіза)
Фото Капча