Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гігієнічна та токсикологічна оцінка харчування дітей дошкільного віку в організованих колективах

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЛД50 – про сенситизацію, оскільки 1/100 ЛД50 Pb (NO3) 2 є неефективною дозою за метгемоглобіноутворенням. Вміст? -АЛК у сечі при дії 1/10 і 1/100 ЛД50 Pb (NO3) 2 значно перевищує контрольні рівні. Дія потрійної суміші призводить до підвищення екскреції? -АЛК з сечею порівняно з дією самого свинцю в усі терміни спостереження (табл. 3). характер КД потрійної суміші розцінюється як сенситизація дії свинцю неефективною за впливом на вміст? -АЛК бінарною сумішшю. Ефект потрійної суміші на рівні 1/100 індивідуальних ЛД50 на 10 добу досліду збігається з ефектом при дії самого свинцю вже на рівні 1/100 ЛД50.

Характер КД потрійної суміші за рівнем SH-груп у сироватці крові характеризувався на 10 і 20 добу сумацією ефектів, на 30 добу – антагонізмом. За нірковим рефлексом при дії бінарної суміші на рівні 1/10 ЛД50 відмічалася незалежна дія нітриту натрію, при дії потрійної суміші в діапазоні 1/10-1/100 ЛД50 – незалежна дія свинцю. За вертикальною активністю при дії потрійної суміші теж проявлялася незалежна дія свинцю.
За даними прижиттєвого забарвлення тканин встановлено збільшення сорбційної здатності тканин організму, які піддавалися дії NaNO3 в дозі 1/10 ЛД50 у такому порядку: серце > нирки > печінка > кора головного мозку > мозочок > селезінка. При дії NaNO2 у тій самій дозі підвищення сорбційної здатності порівняно з контролем спостерігалися лише у корі головного мозку, що, можливо, свідчить про підвищену чутливість кори головного мозку до недостатності кисню в організмі. Характер КД бінарної суміші в дозі по 1/10 ЛД50 свідчить про антагонізм на 30 добу досліду. За ортогональним планом 22 отримані наступні рівнняння: y= 130, 6 + 18, 0х1 – 13, 0х2 – 25, 4х1х2 (печінка), у = 126, 9 + 17, 4х1 – 23, 1х2 – 32, 6х1х2 (нирки), у = 133, 2 + 31, 4х1 – 25, 0х2 – 27, 0х1х2 (серце), де у -% сорбції до контролю, х1 і х2 – коди доз NaNO3 і NaNO2. Додання до складу бінарної суміші свинцю в дозі 1/10 ЛД50 призвело до підвищення сорбційної здатності тканин усіх органів.
Серед усіх вивчених показників лімітуючим ефектом при дії NaNO3, NaNO2 та їх комбінацій був рівень МГ у крові, наростання якого при дії 1/10 ЛД50 NaNO3 та 1/10 ЛД50 NaNO2 простежувалося в динаміці від 10 до 30 доби з найбільш вираженими змінами на 30-ту добу. За рівняннями залежності доза-ефект отримано максимально-неефективні дози (МНД) у вигляді ДЕ050, середні величини котрих дорівнюють для NaNO2 – 0, 11 мг/кг, NaNO3 – 3, 4 мг/кг, при комбінованій дії – 3, 24 мг/кг. Перші дві практично збігаються з ДДД, рекомендованими об'єднаним комітетом експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок, а щодо NaNO3 – також із ДДД, чинною в Україні – 5 мг/кг маси тіла, для NaNO2 – 0, 2 мг/кг маси тіла, сумішева – встановлена вперше і до її складу входять 2, 7% NaNO2 і 97, 3% NaNO3, тобто 0, 087 мг NaNO2 і 3, 15 мг NaNO3. За формулою сумаційної токсичності на рівні МНД (ДЕ050) сума часток доз дорівнює 1, 06 (0, 90…1, 19), що свідчить про адекватність застосування формули сумаційної токсичності при одночасному їх надходженні.
З огляду на середні оцінки МНД доцільно зменшити ДДД NaNO3 до рівня 3, 5 мг/кг, ДДД NaNO2 – до рівня 0, 1 мг/кг. У разі сумісного надходження NaNO2 і NaNO3 з метою контролю доцільно користуватися формулою сумаційної токсичності, за умови одночасного надходження NaNO2, NaNO3 і Pb (NO3) 2 контроль слід здійснювати за індивідуальним нормативом свинцю.
Взаємозв'язок між харчуванням і окремими показниками стану організму дітей. Вміст вітаміну С в організмі є своєрідним інтегральним показником забезпеченості іншими вітамінами, особливо водорозчинними. Екскреція вітаміну С з сечею обстежених дітей у всі терміни визначення була у 2-3 рази нижчою від фізіологічного рівня (табл. 4). Найнижчий середній її рівень відмічався весною 1999 року і зумовлювався дефіцитом вітаміну С у раціонах дітей, який за аналізом меню-розкладок цього періоду сягав 63, 5%. За період 1995-1996 рр. дефіцит вітаміну С виявлявся у 87, 2% обстежених дітей, вміст котрого у 48, 2% дітей коливався від 23, 2 мкмоль/добу до 65, 4 мкмоль/добу. У 1999 році дефіцит вітаміну С виявлявся вже у 95% обстежених дітей, причому 22, 5% обстежених дітей мали глибокий його дефіцит (20, 4-25, 9 мкмоль/добу).
Надзвичайно високе надходження свинцю з їжею корелює з високим фактичним рівнем екскреції? -АЛК з сечею у дітей, що є об'єктивним показником дії свинцю на організм. У середньому вміст? -АЛК у сечі дітей знаходився на рівні 3, 75 мг/л, коливання складали від 2, 5 мг/л до 6 мг/л, причому у 11% дітей екскреція? -АЛК була на рівні 5 мг/л і вище. У 1996 році високий рівень? -АЛК (від 5 мг/л до 7, 5 мг/л) відмічався у 13% обстежених дітей, у 1999 році у 10% обстежених дітей вміст? -АЛК у сечі коливався від 4, 5 мг/л до 5, 5 мг/л. Отримані дані корелюють з вмістом свинцю у раціонах дітей, середній вміст котрого весною 1995 року становив 0, 41 мг/раціон, 1996 року – 0, 20 мг/раціон, 1999 року –
Фото Капча