Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційні стратегії впливу американської преси на соціально-політичний процес в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
 
НАДЖОС Андрій Іванович
 
УДК: 070. 15 (73) : 3278 (477)
 
Інформаційні стратегії впливу американської преси на соціально-політичний процес в Україні
 
Спеціальність 10. 01. 08 – журналістика
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Р І З У Н ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Ш К Л Я Р ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародної журналістики кандидат політичних наук СУШКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАНУ, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень.
Провідна організація: Львівський Національний Університет ім. Івана Франка, факультет журналістики (Міністерство освіти та науки України).
Захист відбудеться “08” квітня 2002 року о 11. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 4119, Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут журналістики.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58). 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі історичного розвитку перед Україною стоять важливі питання реалізації власного зовнішньо- та внутрішньополітичного курсу. У цьому контексті не останнє місце посідає інформаційний аспект. Слід зазначити, що слабка інтегрованість України у світове інформаційне поле, недостатня кваліфікованість та активність (а часом і цілковита відсутність) її інформаційних служб є причиною того, що у світовому інформаційному полі уявлення про Україну формують не її власні засоби масової інформації, а провідні ЗМІ та агентства інших держав. За нашою оцінкою, одним із лідерів у цьому процесі є Сполучені Штати Америки. При цьому останні виходять зі своїх власних геополітичних, політичних, військових, економічних та інших інтересів, відстояти які за межами власної країни є пріоритетним завданням будь-якої адміністрації – чи то республіканської, чи демократичної, – яка почергово займає кабінет у Білому домі у Вашингтоні. Крім того, поки що Україна не може протистояти силовим інформаційно-пропагандистським акціям інших держав, які через пряме вторгнення в українській інформаційний простір намагаються забезпечити свої політичні та економічні інтереси, що створює реальну загрозу національній безпеці України. Таким чином дослідження механізмів, до використання яких вдаються, зокрема, американські політичні кола з метою впливу на Україну – є актуальним на сьогоднішній день. Адже послідовне вивчення принципів роботи цих механізмів може допомогти українському істеблішменту вести ефективну контрборотьбу з відстоювання власних українських інтересів за межами нашої країни, сприятиме ефективній реалізації українського зовнішньополітичного курсу. Необхідно зазначити, що результативні спроби розкриття дієвого американського механізму політичного тиску на зовнішній об’єкт робилися ще за часів існування СРСР. Проте інформаційний фактор в системі силових методів зовнішньої політики не набув тоді такого великого значення, як у 90-х роках 20-го століття. Тому на сучасному історичному етапі виникла суттєва необхідність здійснення комплексного аналізу відносин вже незалежної України зі стратегічним партнером – США з акцентом на новий силовий елемент – інформаційний.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з розробленою Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка науковою програмою ”Роль журналістики у процесі державотворення”, з програмою кафедри міжнародної журналістики “Українська журналістика в контексті світової” та програмою кафедри організації масово-інформаційної діяльності “Вільна преса у демократичному суспільстві”. Крім цього, дана робота застосовуватиметься для виконання теми Інституту журналістики №01БФ-045-01 “Системи масових комунікацій та світовий інформаційний простір”, зокрема, розділ “Моніторинг та інформаційне моделювання ЗМІ”. Ці теми щорічно привертають увагу дипломників та знаходять відбиток у курсах лекцій, що запроваджено у навчальному закладі з метою формування навичок та вмінь щодо ефективного висвітлення зовнішньополітичної тематики в українських ЗМК, використання новітніх технологій, зокрема задля реалізації у суспільстві ролі мас-медіа як четвертої влади. Проблема ефективності впливу друкованих ЗМК, які є важливим елементом у системі інформаційної безпеки держави, постійно перебуває в центрі уваги Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства закордонних справ України, Національного інституту стратегічних досліджень, Київського інституту соціології.
Мета роботи полягає у встановленні ступеню впливу США на сучасний соціально-політичний процес в Україні, а також в оцінці механізму, за допомогою якого реалізується цей вплив. Для досягнення цієї мети вивчався один з головних елементів механізму зовнішньої політики США – інформаційний, який поряд із традиційними силовими елементами – військовою та економічною силами, а також культурним домінуванням, складає найсучасніший зовнішньополітичний комплекс цієї країни. У цьому контексті визначення характеру існуючого взаємозв’язку між зовнішньополітичною стратегією США, яку реалізують американські державні установи, та редакційною політикою провідних американських газет, що відображається на характері їх публікацій на українську тематику є пріоритетом даної роботи.
Завдання роботи полягає у тому, щоб на основі вміщених на сторінках американської преси матеріалів на українську тематику встановити: а) природу інформаційних кампаній американської преси, де головним об’єктом
Фото Капча