Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплексна профілактика патологічних змін тканин протезного ложа з використанням біоінертних протезів, вакуум-терапії та препарата соєвих ізофлавонів "Ексо"

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
 
МОГИЛЕВСЬКИЙ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
 
УДК 616. 314: 615. 477. 88
 
Комплексна профілактика патологічних змін тканин протезного ложа з використанням біоінертних протезів, вакуум-терапії та препарата соєвих ізофлавонів "Ексо"
 
14. 01. 22 – Стоматологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Полтава – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України (ректор – доктор медичних наук, академік АМН України Запорожан В. М.).
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор медичних наук, професор Чулак Леонід Дмитрович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри ортопедичної стоматології
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: доктор медичних наук, професор Гризодуб Василь Іванович, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії доктор медичних наук, професор Сисоєв Микола Петрович, Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського, завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти.
ПРОВІДНА УСТАНОВА: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, кафедра стоматології.
Захист дисертації відбудеться “26”березня 2002 р. об 1100 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44. 601. 01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України за адресою: 36024 м. Полтава, вул. Шевченка, 23
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії за адресою: 36024 м. Полтава, вул. Шевченка, 23
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Знімні зубні пластинкові протези є одним із найпоширеніших видів зубних протезів. Їх частка в загальній кількості протезів, що виготовляються, складає до 40% (Лабунец В. А., 2000). Часто знімні пластинкові протези є єдино можливим функціональним видом протезування, що забезпечує максимальне відновлення жувальної ефективності.
Однією з найважливіших проблем сучасної ортопедичної стоматології є визначення способів поліпшення якості знімних пластинкових протезів, підвищення їх функціональних і естетичних якостей і, особливо, збереження опорних тканин та зубів, що залишилися у порожнині рота.
Клінічними дослідженнями встановлений взаємозв'язок між втратою зубів і передчасною атрофією щелепних кісток, впливом зміненого жувального наван-таження на функціональну і морфологічну перебудову тканин протезного ложа при виникненні різних по довжині дефектів зубного ряду (Босая Л. Ф., 1996).
Знімні пластинкові акрилові протези, що застосовуються для відшкодування дефектів зубних рядів, здійснюють як механічну травму на тканини протезного ложа, так і хіміко-токсичний вплив на організм в цілому. Проблемі попередження й усунення цих недоліків були присвячені роботи багатьох авторів (Джалилов Х. Р., 1986; Павленко А. В. 1989; Власова Л. Ф., 1990; Иванников В. И., 1992; Нидзельський М. Я., 1997; Гризодуб В. И., 1997; Devlin H., 1984; Kanerva L., 1993; Kobayashi T., 1996).
Тривале застосування в стоматологічній практиці хімічних препаратів, а також впровадження нових їх комбінацій поряд з деяким підвищенням ефективності лікування, сприяло збільшенню числа алергійних реакцій з боку організму (Василенко З. С., 1980; Гожая Л. Д., 1988; Босая Л. Ф., 1996; Король М. Д., 1996; Чулак Л. Д., 1996).
У зв'язку з цим стало доцільним вивчення впливу альтернативних методів дії на процеси атрофії альвеолярних відростків щелеп і організм в цілому, якими є фіто- і фізіотерапевтичні методи, серед яких вакуум-терапія є високоефективною та широко застосовується в пародонтології, однак її застосування недостатньо вивчено в комплексі із сучасними видами протезування і використанням фітотерапевтичних засобів (Ефанов О. И., 1988).
Серед розроблених препаратів з сої, що містять великий комплекс біологічно активних речовин, в тому числі ізофлавонів, є препарат “ЕКСО”, технологія виготовлення якого розроблена в Одеському інституті стоматології спільно з НВА “Одеська біотехнологія” під керівництвом професора А. П. Левицького (Левицкий А. П., Макаренко О. А., 1998; Чумакова Ю. Г., 2000).
У комплексному протезуванні заслуговує на увагу методика модифікації акрилових протезів фторопластовим покриттям, що зберігається на базисі протеза близько року та ізолює тканини протезного ложа від впливу токсичних компонентів акрилових пластмас (Чулак Л. Д., 1996).
Назване вище визначило актуальність проведення досліджень і обґрунтування застосування методів комплексної профілактики патологічних змін тканин протезного ложа.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках теми «Лікувально-профілактичні остеотропні фітопрепарати», шифр 2. 99. 19 за договором з Міністерством освіти і науки № 8/45-99 (№ держреєстрації 0199U001513). Автор є виконавцем зазначеного фрагменту наукових досліджень запланованої теми.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження стало підвищення якості ортопедичного лікування хворих з повною відсутністю зубів та подовження терміну ефективного користування знімними пластинковими протезами завдяки розробці та впровадженню комплексу лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на уповільнення атрофії тканин протезного ложа.
Задачі:
Вивчити функціональний стан тканин протезного ложа в динаміці користування протезами, виготовленими за різними методиками, при вакуум-впливі та застосуванні препарату соєвих ізофлавонів “ЕКСО”.
Визначити й оцінити ступінь атрофії альвеолярних відростків щелеп при користуванні знімними протезами, виготовленими за різними методиками, із застосуванням вакуум-процедур та препарата соєвих ізофлавонів “ЕКСО”.
Вивчити вплив вакуум-процедур, препарата соєвих ізофлавонів “ЕКСО” та біоінертних протезів на функціональний стан слинних залоз.
Вивчити й оцінити вплив препарата соєвих ізофлавонів “ЕКСО” на тканини пародонта і біологічні рідини в експерименті.
На підставі
Фото Капча