Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики Розділ „Коливання та хвилі”. Частина 1

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторного практикуму з фізики
Розділ „КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ”
Частина 1
 
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики розділ „Коливання та хвилі”. Частина 1. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання. / Укладачі: В. К. Манько, М. І. Правда, С. П. Лущін, С. В. Сейдаметов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 65 с.
Укладачі:
доценти кафедри фізики В. К. Манько
М. І. Правда
С. П. Лущін
 
ЗМІСТ
 
Вступ 
Introduction 
1. Лабораторна робота № 41. Пружинний маятник 
1.1. Теоретична частина 
1.2. Практична частина 
Контрольні запитання 
Література 
2. Laboratory work № 41. Spring pendulum 
2.1. Theory 
2.2. Order of execution 
Questions 
3. Лабораторна робота № 42. Математичний маятник 
3.1. Теоретична частина 
3.2. Практична частина 
Контрольні запитання 
Література 
4. Laboratory work № 42. Mathematical pendulum 
4.1. Short theory 
4.2. Experimental part 
Control questions 
5. Лабораторна робота № 43. 1. Фізичний маятник
5.1. Теоретична частина 
5.2. Практична частина 
Контрольні запитання 
Література 
6. Laboratory work № 43. 1. Physical pendulum 
6.1. Theoretical part 
6.2. Work procedure 
Control questions 
Literature 
7. Лабораторна робота № 43. 2. Коливання стержня 
7.1. Теоретична частина 
7.2. Практична частина 
Контрольні запитання 
Література 
8. Laboratory work № 43. 2. Oscillation of peg 
8.1. Theoretical part 
8.2. Practical part Control questions 
Literature 
9. Лабораторна робота № 43. 3. Визначення приведеної довжини
фізичного маятника 
9.1. Теоретична частина 
9.2. Практична частина 
Контрольні запитання 
Література 
10. Laboratory work № 43. 3. Determination of the resulted length of physical pendulum 
10.1. Theoretical part 
10.2. Practical part 
Control questions 
Literature 
11. Лабораторна робота № 43. 4. Оборотний маятник 
11.1. Теоретична частина 
11.2. Практична частина 
Контрольні запитання 
Література 
12. Laboratory work № 43. 4. Circulating pendulum 
12.1. Experimental setting description 
12.2. Theoretical part 
12.3. Practical part 
Control questions 
Інструкція з охорони праці
Частина 2
 
ВСТУП
 
Основна спрямованість методичних вказівок з предмету фізика – дати можливість студентам за допомогою досліду вивчити важливі фізичні явища. Опис лабораторних робіт не претендує на те, щоб створити у студентів повне уявлення про явища, які вивчаються. Таке уявлення може виникнути лише внаслідок опрацювання лекцій та підручників.
Велика увага в методичних вказівках з фізики для студентів технічних спеціальностей приділяється обробленню результатів вимірювання. Для успішного виконання робіт необхідна попередня самостійна підготовка, в першу чергу теоретична.
Кожна лабораторна робота розрахована на дві академічні години занять у лабораторії. Перед заняттям студент повинен підготувати протокол лабораторної роботи, вивчивши відповідний теоретичний матеріал.
Під час заняття студенти проводять необхідні виміри, виконують розрахунки, доводять звіт до висновку. Результати вимірювання обговорюються з викладачем і затверджуються.
Повністю оформлений звіт по лабораторній роботі потрібно подати викладачу до кінця заняття. Він повинен містити: титульну сторінку, номер лабораторної роботи та її назву, перелік приладів і приладдя, мету роботи, схему установки, розрахункові формули, таблицю результатів вимірів і розрахунки, висновки за результатами роботи. Графіки повинні бути виконані на міліметровому папері.
Якщо студент не встигає захистити лабораторну роботу до кінця заняття, дозволяється оформити звіт (графіки) з використанням комп’ютерних програм (Excel, Origin) до наступного заняття.
Лабораторна робота вважається виконаною після успішно проведеного захисту шляхом співбесіди студента з викладачем (захист звіту + оцінка за теоретичний матеріал).
Захист звіту: мета роботи + експериментальна методика + висновки.
Теоретичний матеріал: знання фізичних явищ, які вивчалися у даній лабораторній роботі (закони, формули).
 
1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА
ПРУЖИННИЙ МАЯТНИК
 
Мета роботи: вивчення законів коливання пружинного маятника.
Завдання: а) визначити прискорення вільного падіння;
 б) експериментально перевірити теоретичну формулу періоду коливання пружинного маятника.
Прилади і обладнання: пружина, комплект тягарців, секундомір, лінійка.
Експериментальна установка (рис. 1. 1) складається із кронштейна 1, на якому закріплена пружина 2 з державкою 4 та тягарців 3. Деформація пружини вимірюється лінійкою 5, а час коливань маятника – секундоміром 6.
 
1.1. Теоретична частина
 
Пружинний маятник (рис. 1. 2) – це тіло підвішене на пружині. При виведенні його із положення рівноваги xo на відстань x виникає сила пружності F, яка за законом Гука дорівнює F = -kx, де k – жорсткість пружини. Ця сила надає тілу прискорення
Розглянемо характеристики гармонічних коливань.
Амплітуда Ао – найбільше відхилення точки від положення рівноваги,
Циклічна частота коливань   – (1. 5)
це кільксть коливань за 2π секунд.
Період коливань   – (1. 6)
це час одного повного коливання, або час, за який фаза коливання змінюється на 2π.
Частота коливань   – (1. 7)
це кількість
Фото Капча