Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародні економічні відносини

Тип роботи: 
Конспект заняття
К-сть сторінок: 
93
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
ТЕМА 1. СУТЬ, СТРУКТУРА ТА СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
1.1. Сутність та структура МЕВ
1.2. Сутність та характеристика середовища МЕВ
Контрольні запитання
ТЕМА 2. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ. СВІТОВИЙ РИНОК ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
2.1. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці
2.2. Світовий ринок
2.3. Світове господарство
Контрольні запитання
ТЕМА 3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
3.1.Характеристика міжнародної торгівлі, як однієї з форм МЕВ
3.2.Регулювання міжнародної торгівлі
3.3.Роль ГАТТ/СОТ в регулюванні міжнародної торгівлі
Контрольні запитання
ТЕМА 4. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
4.1. Меркантилізм
4.2. Теорія абсолютних переваг
4.3. Теорія порівняльних переваг
4.4. Теорія розміру країни
4.5. Теорія співвідношення факторів виробництва
4.6. Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва
4.7. “Парадокс Леонтьєва” та його пояснення
4.8. Теорія життєвого циклу товару
4.9. Теорія подібності країн або теорія перехресного попиту
4.10. Теорія конкурентних переваг М.Портера
Контрольні запитання
ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
5.1. Міжнародна міграція капіталу
5.2. Міжнародні інвестиції
5.3. Міжнародний кредит
Контрольні запитання
ТЕМА 6. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ
6.1. Поняття та структура мнародних послуг
6.2. Характеристика видів міжнародних послуг
Контрольні запитання
ТЕМА 7. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
7.1. Суть та характеристика мiжнародної трудової мiграцiї
7.2. Характеристика основних свiтовi ринків та  експортерів робочої сили
7.3. Регулювання та наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів
Контрольні запитання
ТЕМА 8. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
8.1. Суть та структура світової валютної системи (СВС)
8.2. Основні етапи еволюції СВС
8.3. Види та структура валютних ринків
Контрольні запитання
ТЕМА 9. МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЧЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
9.1. Міжнародна виробнича спеціалізація
9.2. Міжнародна виробнича кооперація та спільне виробництво
Контрольні запитання
ТЕМА 10. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
10.1. Суть міжнародного науково-технічного співробітництва
10.2. Міжнародне передавання технологій
10.3. Міжнародне технічне сприяння
Контрольні запитання
ТЕМА 11. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
11.1. Суть міжнародної економічної інтеграції (МЕІ)
11.2. Основні етапи розвитку МЕІ
11.3. Основні категорії МЕІ
11.4. Наслідки МЕІ
Контрольні запитання
ТЕМА 12. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ (ВЕЗ)
12.1. Вільні економічні зони (ВЕЗ): сутність та цілі створення
12.2. Основні види ВЕЗ і досвід їх функціонування
Контрольні запитання
ТЕМА 13. ТЕОРІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
13.1. Основні характеристики платіжного балансу
13.2. Принципи класифікації платіжного балансу
Контрольні запитання
ТЕМА 14. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН
14.1. Загальні підходи до класифікації країн
14.2. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються
14.3. “Нові індустріальні країни” у системі світового господарства
14.4. Країни з перехідною ринковою економікою
Контрольні запитання
ТЕМА 15: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
15.1. Суть та цілі міжнародного бізнесу, види, суб’єкти та сучасні форми міжнародного бізнесу
15.2. Основні особливості діяльності ТНК
Контрольні запитання
ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
16.1.Банк міжнародних розрахунків (БМР)
16.2.Міжнародний валютний фонд (МВФ)
16.3.Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)
16.4.Регіональні банки розвитку
Контрольні запитання
ЛІТЕРАТУРА  
 
ВСТУП
 
Міжнародні економічні відносини (МЕВ) - невід'ємна частина світового господарства. Коріння сучасних міжнародних економічних відносин сягають у глибоку давнину і започатковані з елементарних форм «міжнародної» торгівлі на базі натурального обміну між окремими особами, сім’ями і племенами. Об’єктами обміну були, як правило, надлишки окремих товарів та знаряддя виробництва. На сучасному етапі розвитку людства МЕВ відображають господарські зв’язки між державами, регіональними об’єднаннями, підприємствами, фірмами, юридичними та фізичними особами з приводу виробництва та обміну товарів і послуг, матеріальних і фінансових ресурсів. Основу їх складають ринкові системи і механізми.
Зміни, що відбуваються у світовій економіці, неминуче накладають відбиток на стан і характер МЕВ. Визнання світу як єдиної системи, що складається із взаємозалежних елементів і функціонує за єдиними законами ринкового простору, привело до появи концепції глобалізації економіки і нових принципів класифікації країн світу. Наслідком цього стала зміна підходів до формування економічних і торгових союзів та блоків держав, ініціювання процесів якісного перегрупування сил на світовій арені, посилення боротьби між окремими ланками світової системи.
Даний конспект лекцій містить огляд основних тем курсу “МЕВ”. Рекомендується для студентів напрямів «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Автори висловлюють щиру вдячність к.е.н., доценту Л.А.Панковій (Національний університет “Львівська політехніка” за наукові та методичні рекомендації щодо розкриття окремих тем конспекту.
 
ТЕМА 1. СУТЬ, СТРУКТУРА ТА СЕРЕДОВИЩЕ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
 
1.1. Сутність та структура МЕВ
1.2. Сутність та характеристика середовища МЕВ
 
1.1. Сутність та структура МЕВ 
Міжнародні економічні відносини (МЕВ) – це наука, яка вивчає закономірності розвитку міжнародних явищ і процесів, які відбуваються у сфері економіки. Вони представляють собою систему різноманітних господарських зв’язків національних економік різних країн, які ґрунтуються на міжнародному поділі праці. В даному курсі вивчаються економічні явища і процеси, тобто економічні стосунки, що виникають
Фото Капча