Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обмін білків в організмі курей різного віку при згодовуванні жирів

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
 
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН
 
КУЗНЯК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
 
УДК: 636. 5: 612. 015. 33: 612. 6: 591. 13
 
Обмін білків в організмі курей різного віку при згодовуванні жирів
 
03. 00. 04 – біохімія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Львів-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті біології тварин УААН, м. Львів.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, ЯНОВИЧ Вадим Георгійович, Інститут біології тварин УААН, завідувач лабораторії біології росту і розвитку.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Сологуб Леонід Ілліч, Інститут біології тварин УААН, завідувач лабораторії обміну речовин; доктор сільськогосподарських наук Іонов Ігор Анатолієвич, Інститут птахівництва УААН, завідувач лабораторії фізіології, біохімії і живлення, заступник директора інституту з наукової роботи.
Провідна установа: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів і кормових добавок УААН, м. Львів.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Досягнутий в останні роки прогрес у підвищенні яєчної продуктивності курей тісно пов´язаний з успіхами у вивченні особливостей обміну речовин в їх організмі залежно від генетичних факторів, віку, фізіологічного стану, годівлі і утримання (J. R. Chambers et al., 1981; В. И. Фисанин, Г. А. Тардатьян, 1991; И. И. Кочиш, 2001). Цим обумовлена актуальність поглиблення досліджень, скерованих на вивчення біохімічних основ росту і яєчної продуктивності курей, механізмів і факторів регуляції цих процесів. Зокрема, науково-практичний інтерес становить дослідження особливостенй обміну білків в окремих органах і тканинах курей на різних етапах росту і яйцекладки, гормональних і субстратних механізмів його регуляції. У літературі відсутні дані про фізіолого-біохімічні механізми, які забезпечують міжорганний розподіл поживних речовин, зокрема амінокислот, і використання їх різними органами і тканинами курей у синтезі білків, залежно від віку і стадії яйцекладки. Мало вивчено питання про інтенсивність синтезу і розпаду білків та метаболізм окремих амінокислот у різних органах і тканинах курей залежно від вказаних факторів (K. Kita et al., 1996; S. Tesserand, et al., 1996; 1999), про вплив різного рівня жиру в їх раціоні на ці процеси (Л. Козлова, 1980; Н. Г. Григорьев, 1981). До цього часу вплив жирових добавок до раціону курей-несучок, в основному, пов´язують з використанням жирних кислот в їх організмі в енергетичних процесах і синтезі компонентів яйця (А. И. Архипов 1980; 1982; 1988), а їх вплив на обмін білків не з´ясований.
Зв´язок роботи з науковивми програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом теми «Вивчити субстратні механізми регуляції біохімічних процесів, що лежать в основі росту тварин і птиці, розробити способи його стимуляції і підвищення харчової цінності одержуваної продукції (шифр 0103 №ДР 0101 U003430), яка виконувалась в лабораторії біології росту і розвитку Інституту біології тварин УААН у 2001-2002 роках.
Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи було дослідження особливостей обміну білків у різних органах і тканинах курей залежно від віку і стадії яйцекладки, ролі амінокислот, глюкози і жирних кислот у регуляції синтезу і розпаду білків у них на різних етапах росту та при додаванні жирів до їх раціону.
Об´єкт дослідження. Онтогенетичні особливості обміну білків у різних органах і тканинах курей і субстратні механізми його регуляції.
Предмет дослідження. Визначення загального вмісту білків і їх амінокислотного складу і співвідношення окремих білкових фракцій, інтенсивності синтезу і розпаду білків у різних органах і тканинах курей породи «Tetra SL» in vitro на окремих стадіях росту та при додаванні до інкубаційного середовища лізину, пальмітинової кислоти і глюкози, та при згодовуванні жирів, ступеня використання [2-14C]лізину, [2-14C]цистину і 3-феніл-[1-14C]аланіну в синтезі білків, ліпідів і енергетичних процесах в органах і тканинах дорослих курей.
Методи дослідження. У дослідженнях використані біохімічні і радіологічні методи.
У завдання роботи входило дослідження:
вмісту білків, їх амінокислотного складу і співвідношення окремих білкових фракцій у печінці, скелетних м´язах, шкірі і слизовій тонкого кишечника курей на різних стадіях росту і яйцекладки;
інтенсивності сиснтезу і розпаду білків у вказаних органах і тканинах курей у різному віці в умовах in vitro;
впливу лізину, пальмітинової кислоти і глюкози на інтенсивність синтезу білків у скелетних м´язах і шкірі курей в різному віці в умовах in vitro при додаванні їх до інкубаційного середовища;
особливостей метаболізму [2-14C]лізину, [2-14C]цистину і 3-феніл-[1-14C]аланіну в різних органах і тканинах курей in vitro;
Впливу соняшникової олії і залишкової фракції риб´ячого жиру при додаванні їх до раціону курей на синтез і розпад білків у різних органах і тканинах in vitro та яєчну продуктивність.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено дослідження інтенсивності синтезу і розпаду білків у різних органах і тканинах курей яєчної лінії на окремих стадіях росту і яйцекладки, впливу добавок жирів до раціону курей-несучок на вказані процеси у досліджуваних органах і тканинах та яєчну продуктивність. Вивчена вікова динаміка змін загального вмісту білків, їх амінокислотного і фракційного складу в різних органах і тканинах курей. Встановлено різке підвищення інтенсивності синтезу білків у скелетних м´язах, шкірі і слизовій тонкого кишечника курей в період з
Фото Капча