Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ефективності виробництва підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">1. 2. Додатковий капітал3860742. 91000

1. 3. Резервний капітал, фонди, цільового фінансування і надходження29553. 6000
1. 4. Нерозподілений прибуток00000
2. Довгострокові пасиви3500. 428981. 1
3. Короткострокові пасиви4803453. 418. 5887998. 9
3. 1. Позикові засоби2466327. 436887998. 9
3. 2. Кредиторська заборгованість2337126. 0000
3. 3. Доходи майбутніх періодів00000
Разом89981100-8977100
Довідково: вартість джерел капіталу (у%) – 9. 98% 
 
Процедура аналізу основного капіталу повинна здійснюватися у визначеній послідовності, що містить у собі:
- вивчення складу, структури і динаміки основного капіталу;
- оцінку ступеня й ефективності використання основного капіталу;
- факторний аналіз динаміки і структури основного капіталу.
У процесі аналізу основного капіталу насамперед визначають його структуру. При цьому потрібно мати на увазі, що елементи основного капіталу беруть неоднакову участь в окремих стадіях процесу відтворення капіталу. У залежності від виду і частки участі в процесі обороту і кругообігу капіталу їх необхідно розділяти на наступні види: основний продуктивний капітал і непродуктивний; виробничий (використовуваний у сфері виробництва) і невиробничий (використовуваний у сфері обігу). У сучасній обліково-аналітичній практиці при проведенні класифікації капіталу й активів як форми його існування часто вживається поняття «необоротні активи», що не відбиває дійсного стану даної частини капіталу, тому що усі види активів, весь капітал підприємства знаходиться в постійному обороті, якщо, банк функціонує.
Аналіз структури основного капіталу необхідно робити як по основних групах, так і в розрізі окремих елементів. При вивченні структури основного капіталу визначається питома вага кожного елемента основного капіталу в загальній його сумі, зміна питомої ваги протягом аналізованого періоду, темпи зміни вартості окремих елементів основного капіталу за досліджуваний період, співвідношення темпів зміни окремих елементів.
У ході вивчення основного капіталу Дніпропетровського хлібного заводу № 7 в першу чергу необхідно розділити його на основний продуктивний капітал і непродуктивний капітал. При цьому необхідно виходити з того, що збільшення питомої ваги продуктивного капіталу є позитивним моментом при більш високих темпах його росту в порівнянні з обсягом непродуктивного капіталу. Вивчаючи склад основного капіталу, варто визначити співвідношення продуктивного і непродуктивного капіталу і їхня питома вага в загальній сумі капіталу.
 
Таблиця 2.5
Співвідношення продуктивного і непродуктивного капіталу Дніпропетровського хлібного заводу № 7
Вид основного капіталуСума, тис. грн. Питома вага, % Відхилення
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуу тис. грн. у% 
1. Продуктивний339793336999. 699. 6-610-1. 7
2. Непродуктивний1151210. 40. 465
3. У сфері виробництва339833338099. 799. 7-603-1. 7
4. У сфері обігу1111100. 30. 3-1-0. 9
 
Продуктивний капітал на досліджуваному підприємстві займає майже сто відсотків, цей капітал також майже на сто відсотків знаходиться у сфері виробництва.
У процесі даного аналізу необхідно вивчити економічну і технологічну структуру основного капіталу, що характеризується питомою вагою окремих груп активів у загальній їхній сумі.
Поглиблення аналізу технологічної структури капіталу повинне здійснюватися шляхом вивчення вікової структури окремих груп активів і ступеня їхньої досконалості і прогресивності застосовуваної технології.
Особливу увагу при проведенні аналізу варто приділяти ефективності й інтенсивності використання основного капіталу, оскільки інтенсивність використання основного капіталу в значній мірі визначає й ефективність роботи підприємства в цілому. Ступінь впливу інтенсивності використання основного капіталу на показники діяльності банку дуже велика.
Для оцінки ефективності використання основного капіталу зважується безліч різних аналітичних задач. Нижче розглянемо найважливіші з них. Одним з показників використання основного капіталу Дніпропетровського хлібного заводу № 7 є капіталовіддача, що визначається відношенням обсягу випущеної продукції до середньої за період вартості основного капіталу.
 
Таблиця 2. 6
Загальні показники капіталовіддачи Дніпропетровського хлібного заводу № 7
ПоказникиПопередній рікАналізований рікТемпи росту, % 
За планомФактичноЩодо плануЩодо попереднього року
1. Обсяг банківських послуг, тис. грн. 630888870087300- 1. 6+ 38
2. Основний капітал всього, тис. грн.. 340943425033484- 0. 2- 1. 8
у тому числі його продуктивна частина339793413533369- 0. 2- 1. 8
3. Капіталовіддача:
- загальна1. 92. 62. 60. 0+ 37
- продуктивної частини капіталу1. 92. 62. 60. 0+ 37
 
Як бачимо з даних таблиці 2. 8 за аналізований період сума основного капіталу збільшилась в абсолютній сумі на 551 тис. грн.. Коефіцієнт придатності становить лише 0, 35, коефіцієнт амортизації 0, 65 і коефіцієнт відновлення 0, 020. Це все свідчить що на Дніпропетровського хлібного заводу № 7 майже не проводиться оновлення основних засобів і все устаткування вже давно морально застаріле.
 
Таблиця 2. 7
Аналіз стану основного капіталу Дніпропетровського хлібного заводу № 7
Найменування показниківЗалишок на початок рокуНадійшло (уведене) ВибулоЗалишок на кінець рокуВідхилення (залишок на початок року мінус залишок на кінець року) 
в абсолютній сумів% 
Первісна вартість основного капіталу, тис. грн. 962572286173596808+ 551+ 0. 006
Залишкова вартість основний капітал, тис. грн. 339792286173533369- 610- 1. 8
Коефіцієнт придатності0. 35--0. 34- 0. 01-
Коефіцієнт амортизації0. 65--0. 66+ 0. 01-
Коефіцієнт відновлення0. 020--0. 024+ 0. 004-
Коефіцієнт вибуття0. 0026--0. 016+ 0. 0134-
 
Поглиблення аналізу активів підприємства як
Фото Капча