Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості розвитку та формування дитячого колективу дошкільнят підготовчої групи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

екскурсію, а та, в яку він завжди занурений. Все життя дитини і підлітка корисне для суспільства. Вся вона повинна бути прийнята ідеєю поліпшення. Він відкрив механізм, при якому суспільна творчість, постійне поліпшення загального життя стала необхідністю для кожної дитини і стала можливою, - навіть якщо природа обділила його здібностями. Необхідність все робити творчо І.П. Іванов створив тим, що розробив велику серію так званих колективних творчих справ - пізнавальних, трудових, естетичних, спортивних, ігрових, причому кожне з них є змаганням в творчості - саме в творчості, а не в чому-небудь іншому. 

Вирішення проблеми про здібності до творчості лежало в слові "колективне". Не кожна дитина здатна придумати нове, але якщо зібратися утрьох-учотирьох, та ще разом з дорослим, то хоч яка-небудь думка народиться, це вже обов'язково; хоч яке-небудь поліпшення буде придумано. Причому і той, хто реально придумував, і той, хто лише піддакував або виражав сумнів, - всі відчувають себе співавторами, всі говорять: "Це ми придумали". Якщо ж такі справи стали звичайними, то через декілька років навіть самі нетворчі діти починають пропонувати ідеї. Дух творчого колективізму наповнює все дитяче життя, і стає зрозуміло, чому ж колектив необхідний[8].
 
1.2 Психолого-педагогічні передумови формування дитячого колективу
 
Дитячий колектив є найнеобхіднішою умовою самоствердження особистості. Йому властива спільність цілей та адекватність мотивів предметно-практичної сумісної діяльності, яка направлена на користь суспільству. Найбільш розвинені форми взаємовідносин дітей створюються у процесі ціленаправленної організации їх суспільної діяльності: учбової, організаційно - суспільної, трудової, художньої, спортивної тощо. Максимальний розвиток самостійної діяльності дітей є визначною ознакою розвитку дитячого колективу.
Як інструмент виховання, дитячий колектив створюється дорослим. Відповідно до цього важливим значенням є питання про співвідношення: 1) потреба дітей у спілкуванні; 2) задачі, які поставленні перед колективом. Практично у будь – якому організованому дитячому об’єднанні реально існує певне сполучення цих двох факторів. Хоча найбільш широкі можливості їх взаємодії створюються в умовах сформованого дитячого колективу.
Активно залучаючи дітей до вирішення соціально – важких завдань, колектив тим самим забезпечує різноманітні форми спілкування, зумовлює можливості розвитку індивіда як особистості. Психолого – педагогічна задача заключається в тому, щоб в очах дітей виховна функція колективу відходила на задній план, а перше місце займала б соціально – корисна функція. Інакше його виховний вплив зникає, і його місце займає вплив неофіційних, неформальних дитячих об’єднань. Постійно поновлюючись, дитячий колектив зберігає в той самий час свої закони, звичаї та традиції[11].
Сучасний виховний процес в освітніх закладах різного типу та рівня (дитячий садок, ліцей, школа) орієнтований на цінності гуманізму, співпраці, творчої взаємодії, свободи і відповідальності у вихованні дитини. Засобом здійснення цих ціннісних орієнтацій стає дитячий колектив як соціальна спільність, яка об'єднує дітей спільними цілями, загальною діяльністю і переживаннями [3].
Перший колектив для дитини, що виховується в суспільній системі освіти, стає група дитячого садка, потім шкільний клас, позашкільні колективи, навчальна група вузу та ін.
Зрозуміло, саме по собі перебування в колективі ще не гарантує формування у дитини соціально - ціннісних якостей. Все залежить від того, які культурні основи, на яких будуються колективні відносини, наскільки повно та різнобічно дитина може реалізувати в колективі свої здібності і прагнення.
Важливо, щоб дитячий колектив сприяв освоєнню соціальних норм, традицій, способів співпраці і ціннісних орієнтацій, що становлять культурне надбання суспільства. Під керівництвом педагога дитячий колектив стає розвиваючої соціокультурним середовищем життєдіяльності дитини, що забезпечує входження у світ культури відносин, співробітництва, співтворчості [10].
Спілкування дітей у колективі активізує їх соціальне дозрівання. У колективі проявляється процес взаємного збагачення, розвитку його учасників. Кожен член колективу, з одного боку, привносить в колектив свій індивідуальний досвід, здібності, інтереси, з іншого боку, активно вбирає в себе те нове, що несуть інші. У результаті відбувається розширення внутрішнього світу кожної дитини за допомогою прилучення до того, що становить прояв внутрішнього світу інших членів колективу [7].
Педагог задає культурну атмосферу процесу взаємного впливу дітей у колективі і забезпечує умови, в яких кожна дитина розкривається з боку своїх кращих якостей, здібностей і тим самим робить благотворний вплив на інших.
У дитячому колективі у спільній діяльності здійснюється обмін інформацією, узгодження загальних цілей, взаємний контроль і корекція дій, розвивається здатність розуміти стан і мотиви вчинків інших і відповідно на них реагувати. У досвіді колективних відносин формуються емпатія, соціальна чуйність, яка допомагає дитині психологічно грамотно будувати свої взаємини з партнерами.
У безпосередньому спілкуванні в колективі дитина набуває вміння поставити себе на місце іншого, відтворити у своїй свідомості логіку і мотиви поведінки, пережити загальні почуття, зрозуміти сенс його вчинків і дій [15].
У колективі дитина входить у широку систему відносин. Взаємодія дітей розгортається на інформаційному, діяльному і емоційному рівні.
Інформаційний рівень передбачає взаємодію дітей у процесі обміну інформацією, обговорення виниклих проблем, спільного пошуку рішень.
На діяльному рівні взаємодія в колективі розгортається як співпраця дітей у різних видах колективної діяльності за інтересами, в розробці та практичній реалізації спільних проектів, в коректуванні дій, спрямованих на досягнення.
Емоційний рівень взаємодії в колективі відображає домінуючі емоційні стани дітей, їх спільні переживання, відносини
Фото Капча