Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості викладання музики учням початкових класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
 
«Особливості викладання музики учням початкових класів»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКЛАДАННЯ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
1.1. Музична освіта в науковій літературі 
1.2. Особливості сприйняття музики дітьми молодшого шкільного віку 
1.3. Специфіка музичної освіти 
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
2.1. Особливості музичного сприймання дітей 
2.2. Методи розвитку музичного сприймання в процесі слухання й аналізу музики
2.3. Практична робота під час викладання музики в початкових класах 
ВИСНОВОК 
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 
ВСТУП
 
У сучасному світі музичне мистецтво розглядається як частина загальної світової культури. Воно одночасно виступає як складовий елемент загального процесу пізнання світу, як частина загального розвитку людської культури і в той же час є специфічною формою естетичної діяльності. Дійсно, музика за своєю природою поліфункціональна і у ставленні до людини є інструментом пізнання та самопізнання, засобом спілкування та ціннісної орієнтацією, а також джерелом насолоди і знаряддям духовно-практичного зміни дійсності. Нині, в умовах бурхливого входження України в інформаційну цивілізацію і ринкову економіку, при всьому невідповідність цих задач реальних регіональних умов – пріоритетною педагогічної завданням суспільства є втілення в системі освіти і її структурі загальнолюдських завдань щодо формування та збереження компонентів духовної культури.
Все це добре виходить, починаючи навчання з раннього віку. Як відомо 6-8-річному віці діти проявляють особливу цікавість і гострий інтерес до всього, що їх оточує. Дуже важливо привчати дитину до нових і нових музичних вражень, виховувати в неї інтерес до музики. Педагоги, які працюють з дітьми, повинні відчувати велику відповідальність перед своїми учнями.
Як побудувати навчання дітей важкому мистецтву музичного виконання? Як ввести дітей в коло музично-художніх образів доступним їх сприйняттю?
Часто приходиться спостерігати, що у дітей, які успішно починають музичні заняття, дуже швидко пропадає інтерес до навчання.
Величезну роль у навчанні музики відіграють навички сприйняття музики. Тому в першу чергу на музичних заняттях у дітей необхідно розвивати емоційну чуйність на музику. Правильно підібраний і художньо виконаний пісенний репертуар допоможе успішному вирішенню цього завдання. Через активне спів у дітей закріплюється інтерес до музики, розвиваються музичні здібності.
У процесі співу діти навчаються музичному мови, що підвищує сприйнятливість до музики. Поступово вони пізнають жанрову основу пісні. У них формується здатність відчувати темброві висотні та ритмічні зміни в музиці. Молодший школяр не просто пізнає мову музичної мови, він починає свідомо активно ним користуватися у своїй виконавській діяльності.
Часто доводиться чути від батьків: «А чи є у моєї дитини слух?» «У моєї дитини є музичні здібності, і чи можна їй займатися музикою?» Навчання музиці важливо для кожної дитини, але намагатися «виростити» професійного музиканта з кожної дитини неможливо і не потрібно. А побачити чи є у дитини музичні здібності можна лише в процесі навчання, більш того, саме в процесі навчання відбувається і розвиток музичних здібностей. Заняття музикою необхідні кожній дитині, вони допомагають її загальному розвитку, допомагають розвинути відчуття прекрасного. Навчання музиці покращують характер дітей і благотворно впливають на їх психологічний стан. Кожна дитина – це яскрава індивідуальність, це унікальний світ, єдине у своєму роді поєднання особливостей особи, характеру, темпераменту. Нескінченна різноманітність людських типів – це безцінний дар, яким обдарувала нас природа.
Музична освіта – процес засвоєння знань, вмінь й навичок, необхідних для музичної діяльності, а також сукупність знань і пов'язаних з ними вмінні й навичок, отриманих у результаті навчання. Під музичною освітою нерідко розуміють і саму систему організації музичного навчання. Основний шлях одержання Музичної освіти – підготовка під керівництвом педагога, найчастіше в навчальному закладі.
Важливу роль може грати й самоосвіта, а також засвоєння знань й умінь у процесі професійної музичної практики або участі в самодіяльному музикуванні. Розрізняють загальну музичної освіту, яка дає знання, уміння й навички в обсязі, потрібному для аматорської діяльності або тільки для сприйняття музики, і фахову музичну освіту, яка готує до професійної роботи (композиторської, виконавської, наукової, педагогічної).
Загальна й фахова музична освіта припускає органічну єдність музичного виховання й музичного навчання: вчитель музики початкових класів загальноосвітньої школи прилучаючи учня до музичних знань й умінь, у той же час формує його особистість – світогляд, естетичні й етичні ідеали, волю й характер.
Музична освіта є історичною категорією – цілі, зміст, рівень, методи й організація освітнього процесу визначається соціальними відносинами, національною специфікою, роллю музичного мистецтва в житті даного суспільства, музично-естетичними поглядами, які змінюються протягом історії музичної культури, а також існуючими формами музичної діяльності, функціями, виконуваними музикантами, рівнем розвитку музичної педагогіки тощо.
Характер музичної освіти обумовлений також віком учня, його здібностями, тим видом музичної діяльності, до якої його готують, та іншими чинниками.
Предмет дослідження. Процес вивчення особливостей викладання музики в початкових класах.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування особливостей викладання музики та реальність їх використання при роботі з учнями початкових класів.
Завдання дослідження:
1. Вивчити основні особливості викладання музики в початковій школі;
2. Узагальнити та описати особливості викладання
Фото Капча