Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Патріотичне виховання старших дошкільників засобами художнього слова

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
з дошкільної педагогіки на тему:
 
«Патріотичне виховання старших дошкільників засобами художнього слова»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА
1.1. Особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку
1.2. Шляхи та засоби патріотичного виховання дітей дошкільного віку
1.3. Художнє слово як засіб патріотичного виховання дошкільників
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА ЯК ЗАСОБУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
2.1. Діагностика патріотичних почуттів старших дошкільників
2.2. Використання художнього слова у патріотичному вихованні старших дошкільників
2.3. Відстеження динаміки та якості результатів виховної роботи
ВИСНОВОК
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Реалізація державності залежить від дієвої державницької позиції кожного громадянина. Тому найголовнішим завданням суспільства завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів.
В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління.
Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.
Базовий компонент дошкільної освіти, як державний стандарт, визначає ознайомлення дітей з правами та обов’язками громадян Україниі такими поняттями як «держава», «народ», «людство».
Згідно Концепції дошкільного виховання, її програмою передбачається розвиток у дітей національної культури, яка є внеском у загальнолюдські надбання демократичності, гуманізму, совісті, честі, гідності, громадянськості; виховання дітей на історичному минулому, яке формує у них патріотизм та інтернаціоналізм.
Актуальність проблеми обумовлена необхідністю виховання патріотизму, починаючи з дошкільного віку. В цей період відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі.
Дошкільний вік є найсприятливішим для емоційно-психологічної дії на дитину, оскільки образи сприйняття дійсності, культурного простору дуже яскраві і сильні, тому вони залишаються в пам'яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у вихованні патріотизму. В той же час слід зазначити, що цілісна наукова концепція формування громадянина, патріота України в сучасних умовах ще не створена. У педагогів-практиків у зв'язку з цим виникає немало питань, у тому числі: що входить сьогодні в зміст патріотичного виховання, якими засобами потрібно його здійснювати.
Більшість авторів вказує на важливість і значущість патріотичного виховання дітей дошкільного віку, але не пропонують цілісну систему роботи в даному напрямі. Характерною особливістю досліджень, пов'язаних з вихованням патріотизму дітей дошкільного віку, є звернення до окремих аспектів проблеми. Так, в роботах Т. Доронової досить виразно простежується ідея патріотичного виховання, але поняття «виховання патріотизму» не використовується. В дослідженні С. Ніколаєвої патріотичне виховання розглядається вруслі екологічного виховання; Т. Комарова, Т. Ротанова, В. Логінова, Т. Бабаєва, Н. Ноткіна, О. Князєва, М. Маханєва,
Е. Пчелінцева; Л. Ніконова, Е. Корнєєва і інші роблять акцент на залучення дітей до культурної спадщини народу. Дослідники С. Козлова і Т. Кулікова пропонують одним з рішень проблеми виховання патріотизму дітей-дошкільників пізнання ними Батьківщини.
Об’єкт дослідження – патріотичне виховання як основа сучасного виховання дітей дошкільного віку.
Предмет дослідження – художнє слово як засіб патріотичного виховання дошкільників.
Мета дослідження – визначити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити значення патріотичного виховання дошкільників, розкрити зміст художнього слова як засобу патріотичного виховання дошкільників
Завдання дослідження:
Розкрити поняття патріотизму як основи сучасного виховання дітей.
Теоретично обґрунтувати необхідність патріотичного виховання дошкільників.
Описати шляхи та засоби патріотичного виховання дошкільників
Експерементально перевірити ефективність художнього слова на формування патріотичних почуттів у дошкільників.
Методи дослідження:
Аналіз психолого-педагогічної літератури з теми дослідження.
Аналіз та узагальнення передового досвіду дошкільної педагогіки.
Заняття, ігри та вправи направлені на патріотичне виховання старших дошкільників.
Експеримент.
 
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА
 
1.1. Особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку
 
Патріотизм (грец. співвітчизник, вітчизна) – моральний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до вітчизни і готовність підпорядкувати його інтересам свої особисті інтереси. Патріотизм включає в себе гордість досягненнями і культурою своєї батьківщини, бажання зберігати її характер і культурні особливості та ідентифікація себе з іншими членами нації, готовність підпорядкувати свої інтереси інтересам країни, прагнення захищати інтереси батьківщини і свого народу. Історичне джерело патріотизму – століттями і тисячоліттями закріплене існування відособлених держав, які формували прихильність до рідної землі, мови, традицій. В умовах утворення націй і утворення національних держав патріотизм стає складовою частиною суспільної свідомості, відбиває загальнонаціональні моменти в її розвитку.
Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей,
Фото Капча