Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

План лекції з дисципліни Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

є предметом вивчення безпеки життєдіяльності духовний аспект діяльності людини?

1. Так.
2. Ні.
3. Тільки на виробництві.
4. Тільки під час надзвичайних ситуацій.
18. Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності суспільний аспект діяльності людини?
1. Ні
2. Так
3. Тільки на виробництві
4. Тільки під час надзвичайних ситуацій
 
19. Визначте твердження, що найточніше висвітлює завдання безпеки життєдіяльності:
1. Виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з екзота ендогенними факторами
2. Забезпечення повної безпеки
3. Захист населення від зброї масового враження
4. Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, інформацію та умовами надзвичайних ситуацій
20. Наука, що вивчає діяльність людини, яка пов’язана з використанням технічних засобів називається:
1. Безпека життєдіяльності
2. Ергономіка
3. Генна інженерія
4. Кібернетика
5. Техноміка
21. Наука, що вивчає інформаційну взаємодію між людиною і машиною називається:
1. Інженерна психологія
2. Інформатика
3. Кібернетика
4. Ергономіка
5. Техноміка
22. Небезпека створюється особливими властивостями...., що не сумісні з характеристиками людини. (Підставити пропущені слова).
1. Речовини, поля, випромінювання та їх поєднання
2. Матерії, поля, енергії, інформації та їх поєднання
3. Людей, технічних засобів та екологічних факторів та їх поєднання
4. Технічних засобів, екологічних факторів та інформації та їх поєднання
5. Діяльності людини
23. Мета науки безпека життєдіяльності:
1. Визначення небезпек
2. Захист від небезпек
3. Забезпечення безпеки
4. Локалізація небезпек
24. Система «людина – машина – середовище» в загальному вигляді – це…
1. Універсальна та абстрактна модель
2. Часткова та абстрактна модель
3. Універсальна та конкретна модель
4. Всі варіанти є правильними
5. Жодний з варіантів не є правильним
25. Вкажіть неправильну відповідь. Основна функція БЖД – забезпечення безпеки праці та життєдіяльності людини, охорона навколишнього середовища через:
1. Опис життєвого простору
2. Формування вимог безпеки до джерел негативних факторів у межах допустимого ризику
3. Розробка матеріалів для будівництва міст і селищ міського типу
4. Організацію моніторінга, стану середовища існування та інспекційного контролю джерел негативного впливу
5. Розробка і використання коштів біозахисту
6. Реалізація заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків НС
26. Вкажіть неправильну відповідь.
1. Життя – одна з форм існування матерії (поряд з іншими – фізичної, енергетичної, хімічної) – її вища форма. Яка відрізняється від інших: спроможністю до розмноження, росту, розвитку, активної регуляцією свого складу і функцій, різними формами руху, можливістю пристосуватися до середи, реакцією на роздратування. Наявністю обміну речовин.
2. Життя – це послідовний, упорядкований процес обміну речовин і енергії
3. Життя – ц процес повільного старіння
27. Вкажіть правильну відповідь:
1. Діяльність – процес створення для себе комфортніше руслових проживання
2. Діяльність – необхідна умова існування живих організмів
3. Діяльність – це специфічна людська форма активності, необхідна умова існування людського суспільства, змістом котрого є цілеспрямоване вивчення і перебудова в інтересах людини навколишнього середовища
28. Вкажіть правильну відповідь:
1. Життєдіяльність – це процес існування людини у просторі та часі
2. Життєдіяльність – це зростання, розвиток активної регуляції функцій в процесі старіння людини
3. Життєдіяльність – частина всесвіту, де перебуває в даний час людина
29. Вкажіть дві правильні відповіді:
1. Безпека – це стан захищеності особистості або суспільства від ризику отримати шкоду
2. Безпека – це умови комфортного проживання людини
3. Безпека – це збалансоване за експертною оцінкою стан людини, держави, природних і антропогенних систем
30. Назвіть номер правильного визначення:
1. Безпека людини – це стан людини, захищеного від природних, техногенних, соціально – політичних і військових небезпек
2. Безпека людини – це номінальний урівень ризику для здоров'я і благополуччя людини в умовах чисельних небезпек
3. Безпека людини – це такий стан людини, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводять до смерті, погіршення функціонування і розвитку організму, осмисленості психіки людини в цілому, що не шкодить досягненню певних і бажаних для людини цілей
 
31. Вкажіть неправильну відповідь. Для забезпечення безпеки життєдіяльності громадян України створені такі системи:
1. Система громадського і громадянського порядку – Міністерство Внутрішніх справ, Міністерство оборони, Рада національної безпеки
2. Система захисту продовольства – Міністерство аграрної політики
3. Система профілактики та охорони здоров’я – Міністерство охорони здоров'я
4. Система попередження та реагування на НС – Міністерство з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Національний сонет з питань безпеки життєдіяльності
5. Система забезпечення екологічної безпеки – екологічна прокуратура, міліція
32. Який компонент навколишнього середовища може існувати і розвиватися самостійно без участі людини?
1. Техносфера
2. Природна середа
3. Побутова та виробнича середа
4. Соціальна
5. Соціально – політична
33. Що таке середовище проживання?
1. Це компоненти природного середовища
2. Це сукупність елементів техносфери
3. Це компонент біосфери
4. Це сукупність факторів, здатних впливати на життєдіяльність людини
34. Що розуміється під життєдіяльністю людини?
1. Властивості людини діяти в середі існування
2. Форма активного ставлення до навколишнього світу для доцільних змін і перетворень
3. Здатність до розмноження, росту, активної регуляції свого складу
4. Процес збалансованого існування та саморегуляції індивідуума, суспільства в єдності їх життєвих потрібностей і можливостей
35. Що розуміється під діяльністю людини?
1. Форма активного ставлення до навколишнього світу для доцільних змін і перетворень
2. Здатність до розмноження, росту, і активної регуляції свого складу
3. Процес пізнання середовища проживання
4. Процес збалансованого існування та саморегуляція індивідуума суспільства в єдності їхніх життєвих потрібностей і можливостей
36. Що є показником безпеки життєдіяльність людини?
1. Наявність системи державної безпеки
2. Комфортні умови життя людини
3. Тривалість життя людини
4. Нормальний стан навколишнього середовища
37. Що є об'єктом захисту БЖД?
1. Людина
2. Суспільство, держава
3. Природне середовище
4. Техносфера
5. Всі перераховані відповіді
38. Назвіть номер неправильної відповіді. Загальна структура вивчення предмета безпека життєдіяльності включає розділ 1- безпека життєдіяльності в звичайних (повсякденних) умовах, котрий включає систему «людина – життєве середа», що складається з наступних компонентів:
1. «Людина – машина – природна середа»
2. «Людина – машина – соціально – політична середа»
3. «Людина – машина – мікробіологічна середа»
4. «Людина – машина – побутова середа»
5. «Людина – машина – виробнича (техногенна) середа
 
Розділ 2 – безпека життєдіяльності в умовах НС
39. Назвіть номер неправильної відповіді. Параметрами побутового середовища являються:
1. Розмір житлової площі на людину
2. Стан здоров'я людини
3. Ступінь електрифікації
4. Наявність центрального опалення
5. Наявність холодної та гарячої води
6. Рівень та наявність громадського транспорту
40. Назвіть номер неправильної відповіді. Параметрами виробничого середовища являються:
1. Види продукції, які виробляються на ньому
2. Об’єм виробництва
3. Ступінь забрудненості виробництва
4. Продуктивність праці
5. Енергоємність
6. Сировинна база
7. Відходи виробництва
41. Різнобічний процес людських умов для свого існування та розвитку – це:
1. Життєдіяльність
2. Діяльність
3. Безпека
4. Небезпека
42. Безпека – це?
1. Стан діяльності, при якому з відповідною ймовірністю виключно прояв небезпеки
2. Різнобічний процес створення людських умов для свого існування та розвитку
3. Складний біологічний процес, який відбувається в організмі людини та дозволяє зберегти здоров’я та працездатність
4. Центральне поняття БЖД, яке поєднує явища, процеси, об’єкти, здатні в визначених умовах нанести небезпеку здоров’ю людини
43. Як називається процес створення людиною умов для свого існування та розвитку?
1. Небезпека
2. Життєдіяльність
3. Безпека
4. Діяльність
44. Що є ціллю БЖД:
1. Сформувати у людини пізнання та відповідальність у відношенні особистої безпеки та безпеки навколишніх
2. Захист людини від небезпек на роботі та за її межами
3. Навчити людину надавати самодопомогу і взаємодопомогу
4. Навчити оперативно ліквідувати наслідки НС
45. Вкажіть номера правильних відповідей. Функції безпеки життєдіяльності:
1. Моніторинг стану середовища існування
2. Зниження вірогідності появи небезпек
3. Розробка та використання засобів еко- біозахисту
4. Використання засобів слабої ланки для забезпечення безпеки
5. Навчання населення основам БЖД
46. Скільки аксіом науки БЖД ви знаєте?
1. 10
2. 5
3. 7
4. 4
47. Скільки функцій БЖД існує:
1. 2
2. 1
3. 3
4. 5
48. Вкажіть номер правильної відповіді. Стан гарантованого захисту особистості, суспільства, народу, образу життя, державних інститутів, суверенітету країни, територіальної цілісності природних ресурсів, недоторканості її меж, конституційного строю та системи управління … безпекою:
1. Національною
2. Державною
3. Громадською
4. Особистою
5. Регіональною
49. Вкажіть номер правильної відповіді. Навколишнє середовище людини обумовлено сукупністю факторів, які спосібні оказувати пряму або побічну, негайну або віддалену дію на діяльність людини, його здоров’я та здоров’я нащадків:
1. Здоров’я та нащадки
2. Середовище проживання
3. Біологічне середовище
4. Середовище життєдіяльності
5. Навколишнє середовище
6. Природне середовище
 
Фото Капча