Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему: "Морально-етичні норми журналістики та їх порушення під час інформаційної війни в 2014 року"

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
67
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація
 
Абрамов Євген Валентинович. Морально-етичні норми журналістики та їх порушення під час інформаційної війни в 2014 року на матеріалах російських і українських ЗМІ. – Донецький Національний Університет, 2015 рік. – Рукопис на 48 аркушах.
Дипломна робота посвячена комплексному дослідження морально-етичних норм журналістики та їх порушень під час інформаційної війни в 2013 – 2014 роках під час віроломного захвата Крима Росією та подій на Сході України.
У дипломній роботі проаналізовані матеріали російських телеканалів, які грубо порушували морально-етичні норми (російський канал «Первый канал», російський канал «Россия 24», російський канал «5 канала») та особисті дослідження проведення інформаційної війни на сайтах російської служби Бі-Бі-Сі, та самопроголошеної Донецької Народної Республіки, «Крымская правда», «Севастопольская газета», «Независимая газета», радіо «Эхо».
Провівши дослідження, ми виконали мету та завдання дипломної роботи, показавши на прикладах порушення морально-етичних норм при проведенні інформаційної війни в 2014 року російськими ЗМІ при окупації Крима, та під час бойових дій на Сході України.
Ключові слова: професійні стандарти журналістики, морально-етичні норми, інформаційна війна, журналістська совість, інформаційна зброя.
 
Annotation
 
Abramov Yevgen. The moral and ethical standards of journalism and their violation during the information war in 2014 on material of Russian and Ukrainian media. – Donetsk National University, In 2015. 48 manuscript pages.
Thesis consecrated comprehensive study of moral and ethical standards of journalism and their violations during the information war in 2013 – 2014 years in the treacherous capture of Crimea events Russia and Ukraine in the East.
In the thesis work the materials Russian television, which grossly violated ethical norms (Russian channel «First Channel», Russian channel «Russia 24» Russian TV «Channel 5») and personal study of information warfare at the sites of the Russian service of BBC -Cl, and self provozholoshennoyi Donetsk People's Republic, «Crimean truth», «Sevastopolskaya newspaper», «Nezavisimaya Gazeta», radio «Echo. «
After some investigation, we accomplished the goals and objectives of the thesis, showing the examples of violations of ethical norms in conducting an information war in 2014 when the Russian media occupation of Crimea, and during the fighting in the east of Ukraine.
Keywords: professional standards of journalism, ethical standards, information warfare, journalistic conscience, information weapons.
 
Аннотация
 
Абрамов Евгений Валентинович. Морально-этические нормы журналистики и их нарушения при информационной войны в 2014 году на материалах российских и украинских СМИ. – Донецкий Национальный Университет, 2015. – Рукопись на 48 листах.
Дипломная работа посвящена комплексному исследования морально-этических норм журналистики и их нарушений при информационной войны в 2013 – 2014 годах во время вероломного захвата Крыма Россией и событий на Востоке Украины.
В дипломной работе проанализированы материалы российских телеканалов, которые грубо нарушали морально-этические нормы (российский канал «Первый канал», российский канал «Россия 24», российский канал «5 канала») и личные исследования проведения информационной войны на сайтах русской службы Би-Би-Си, и самопровозголошеной Донецкой Народной Республики, «Крымская правда», «Севастопольская газета», «Независимая газета», радио «Эхо».
Проведя исследования, мы выполнили цель и задачи дипломной работы, показав на примерах нарушения морально-этических норм при проведении информационной войны в 2014 году российскими СМИ при оккупации Крыма, и во время боевых действий на Востоке Украины.
Ключевые слова: профессиональные стандарты журналистики, морально-этические нормы, информационная война, журналистская совесть, информационное оружие.
 
Зміст
 
Анотація
Вступ
РОЗДІЛ 1. Етичні принципи і стандарти професійної журналістики
1.1 Моральні орієнтири в сучасному українському суспільстві
1.2 Етичний кодекс журналіста як ефективний засіб забезпечення свободи слова
1.3 Проблеми професійної етики та моралі у вітчизняній журналістиці
РОЗДІЛ 2. Інформаційна війна 2014 – 2015 як ефективний інструмент реалізації зовнішньої політики держав
2.1 Історія розвитку та сутність інформаційної війни: світовий досвід
2.2 Види, методи, засоби ведення та наслідки інформаційного протиборства
2.3 Особливості пропагандистських технологій російських мас-медіа під час війни з тероризмом на Сході України
2.4 Порушення морально-етичних норм російськими ЗМІ в умовах «гібридної» війни на Донбасі
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ЗМІ постають головною зброєю у веденні інформаційних війн. За допомогою медіа можна маніпулювати громадською думкою, впливати на прийняття важливих стратегічних рішень, змінювати кордони без застосування реальної зброї.
Сьогодні не так важливо мати численну армію, або надвелику територію, достатньо володіти низкою потужних засобів масової інформації.
У наш же час виникнення таких понять як « інформаційна війна», «медіа-агресія», « інформаційна безпека» свідчить не тільки про тісний зв’язок мас-медіа з конфліктними ситуаціями, а й про те, що у збройних конфліктах сучасності боротьба на інформаційному полі не менш важлива, ніж безпосередньо військові дії.
В останні рік Україна стала жертвою інформаційної війни, яку веде Росія. ЗМІ Росії зробили і роблять все можливе для повного дезорієнтування в ситуації та прихилення всіх фактів на свій бік. Для цього існує ціла низка засобів масової комунікації, які функціонують на різних рівнях. Для протистояння інформаційній агресії,
Фото Капча