Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Конспект заняття
К-сть сторінок: 
115
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Головні завдання Укрпатенту: приймання заявок на видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності, проведення експертизи заявок на об’єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об’єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей.

Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав».
УААСП є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Головними завданнями Агентства є: забезпечення колективного управління майновими правами, переданих Агентству, суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав України та інших країн, на території України та за її межами відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав; участь у здійсненні державної реєстрації прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також реєстрації договорів, які стосуються права авторів на твори.
Інститут інтелектуальної власності і права.
Інститут є структурною складовою Національної системи охорони інтелектуальної власності, головним завданням якого є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності. Діяльність інституту безпосередньо координується Державним департаментом інтелектуальної власності. Міністерством освіти і науки України Інститут акредитовано за ІV рівнем протокол засідання ДАК № 46 від 15. 07. 2003 р.
Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності.
Для забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в адміністративному порядку на підставі Закону України «Про внесення змін у деякі закони України з питань інтелектуальної власності» від 21 грудня 2000 року № 2188-III була створена Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності. Регламент Апеляційної палати Департаменту, затверджений наказом МОН України від 15. 09. 2003 № 622 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30. 09. 2003 за № 877/8198. На підставі Регламенту Апеляційної палати Держдепартаменту наказом Держдепартаменту 24 жовтня 2003 рік № 99 затверджено склад Апеляційної палати. Апеляційна палата сформована з найбільш кваліфікованих співробітників Держдепартаменту й Укрпатенту. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання її колегій.
Державне підприємство «Інтелзахист»
Державне підприємство «Інтелзахист» створене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 серпня 2002 року № 449 і підпорядковане Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти i науки України. Підприємство створене з метою удосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності.
Основними завданнями підприємства є:
 • організація і забезпечення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
 • забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
 • участь у реалізації Департаментом державної політики щодо легалізації програмного забезпечення;
 • здійснення інших заходів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.
Фонд патентної документації громадського користування.
Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) відкритий у жовтні 1999 р. ФГК призначений для забезпечення поточною та ретроспективною патентною інформацією всіх осіб, які зацікавлені в створенні, правовій охороні та використанні об’єктів промислової власності. ФГК єдиний в Україні налічує патентну інформацію патентних відомств 55 держав світу та 3 міжнародних і регіональних організацій промислової власності. У його складі – бюлетені таких промислово розвинутих держав, як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Японія, Австрія, а також Європейського патентного відомства, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, всіх держав СНД та Балтії загальною кількістю понад 12000 примірників. З квітня 2001 року ФГК увійшов до складу Філії Українського інституту промислової власності «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг».
Громадські організації:
 • Всеукраїнська громадська організація «Антипіратський союз України».
 • Агентство захисту прав України.
 • Авторсько-правове товариство.
 • Українська асоціація власників товарних знаків.
 • Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності (ВАІВ). Головна мета створення ВАІВ є захист прав власників інтелектуальної власності.
 • Українська асоціація патентних повірених.
 • Творчі громадські об’єднання України.
 • Організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
Суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління, що створені і працюють в Україні:
 • Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав».
 • Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав «Оберіг».
 • Громадська організація «Об’єднання правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності «Статус».
 • Об’єднання підприємств «Український музичний альянс».
 • Об’єднання підприємств «Українська ліга музичних прав».
 • Громадська організація «Агентство охорони прав виконавців».
 • Всеукраїнська громадська організація Гільдія кінорежисерів «24/1».
 • Асоціація «Дім авторів музики в Україні».
 • Громадська організація «Спілка авторів України».
 • Всеукраїнська громадська організація «Автор».
 
Лекція № 3. ОХОРОНА ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. Мета і принципи правової охорони.
Будь-яка власність має потребу в охороні, інтелектуальна власність не є виключенням. Однак способи охорони права на об’єкти інтелектуальної власності відрізняються від таких для матеріальних об’єктів. Якщо матеріальний об’єкт власності досить помістити під «замок» чи приставити до нього охоронця, то для охорони об’єктів інтелектуальної власності такі засоби непридатні. Основним способом охорони в цьому випадку є видача автору або іншому суб’єкту права об’єкта інтелектуальної власності охоронного документа; патенту чи свідоцтва.
Охорона, яка надається інтелектуальній власності законами України, сприяє збільшенню кількості винаходів і раціоналізаторських пропозицій, росту інвестицій, розвитку науково-дослідної діяльності, що приводить до технічного прогресу, поліпшення якості промислової продукції, підвищення культурного
Фото Капча