Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Конспект заняття
К-сть сторінок: 
115
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Винахід (корисна модель) може бути секретним, якщо містить інформацію, віднесену до державної таємниці. Якщо винахід (корисна модель) створений працівником у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачено інше, або з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця, то він вважається службовим винаходом (корисною моделлю).

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в ст. 6 п. 2 визначає об’єкти винаходу. Ними можуть бути:
Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо) ; (До поняття «продукт» можна віднести: пристрій, речовину, штам мікроорганізму або культуру клітин. Наприклад, пристроєм може бути пристосування для відкорковування пляшок. Прикладом речовини можуть бути які-небудь компоненти прального порошку, харчові добавки тощо. Штамом мікроорганізмів може бути, наприклад, нова вакцина від грипу).
Спосіб – це, по суті, технологія, тобто послідовність дій. Наприклад, спосіб визначення точки роси в природному газі, або спосіб очистки трансформаторного масла.
Застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. А прикладом нового використання відомого продукту може бути, скажімо, використання медузи як в’яжучого елементу у складі будівельної суміші. (Незважаючи на комічність, такий винахід був справді зареєстрований в СРСР).
Корисна модель – це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоздатності, тобто є новим і промислово придатним.
Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, що має характеризуватися явно вираженими просторовими формами. Така форма має характеризуватися не лише наявністю елементів і зв’язків між ними, але й формою виконання цих елементів, їх певним взаємним розташуванням. Якщо винахід містить сутність заявленої пропозиції, то корисна модель – викладення цієї сутності у просторі. Корисна модель може стосуватися лише пристрою. Якщо порівняти корисну модель з промисловим зразком, то не важко помітити, що промисловий зразок – це зовнішня форма промислового виробу (пристрою). Корисна модель – е внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв’язок між ними.
Промисловий зразок – це форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу.
Об’єктом промислового зразка може бути:
  • форма (зовнішній контур, вид промислового виробу) ;
  • малюнок (зображення, контур на площині, який виконується за допомогою контурних ліній, штрихів, світлотіньових плям в одному або декількох кольорах переважно на папері, тканині та інших матеріалах) ;
  • розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначення для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
Це може бути, скажімо, зовнішній вигляд якого-небудь приладу, комп’ютера, автомобіля, автобуса, конфігурація протектора на колесі, форма хліба, тістечка, дивана, столу або стільця. В принципі, чого завгодно, тієї ж чашки, етикетки, пляшки. Наприклад, пляшка Coca-Cola – всім відомий приклад. Надання пляшці саме цієї форми стало результатом роботи дизайнера. Але вона не є винаходом. На неї виданий патент на промисловий зразок.
Під торговельною маркою розуміють позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.
Географічне зазначення – це назва географічного місця, яке вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.
Прикладом останньої може служити зазначення «Switzerland» («Швейцарія») або «Swiss» («швейцарський»), що у багатьох країнах сприймається як географічне зазначення товарів, виготовлених у Швейцарії, і зокрема, у відношенні годинників.
1. 4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
Сорт рослин – це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів. Під породою тварин зазвичай розуміють селекційні досягнення у тваринництві.
Інтегральна мікросхема – це мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.
Зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними визначене законом як топографія інтегральної мікросхеми. Таке просторово-геометричне розташування утворюється в результаті послідовного нанесення численних шарів.
Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Комерційна таємниця – це технічна, комерційна, організаційна та інша інформація, що здатна підвищити ефективність виробництва або іншої соціально доцільної діяльності або забезпечити інший позитивний ефект. Виключенням є відомості, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці, слова,
Фото Капча