Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини виникнення логістики та етапи її розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

економічних потокових процесів.Колобов А.А.

Логістика – наука про планування, управління і контроль за рухом матеріальних і інформаційних потоків в будь-яких системахОмельченко І.Н.
Логістика – наука про управління матеріальними, інформаційними і фінансовими потоками.Тунаков А.П.
Логістика – це наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв’язками.Крикавський Є.В.
Логістика – наука про організацію спільної діяльності менеджерів різних підрозділів підприємства, а також групи підприємств по ефективному просуванню продукції по ланцюгу «закупівлі сировини - виробництво -збут - розподіл» на основі інтеграції і координації операцій, процедур і функцій, виконуваних в рамках даного процесу з метою мінімізації загальних витрат ресурсівМіротін Л.Б.
Логістика – сукупність способів і методів ефективного управління товарними потоками із забезпеченням найменших витрат і високого рівня організації і здійснення процесів постачання, управління товарним ринком, виробництва і збуту, включаючи і післяпродажне обслуговуванняП’єр Казабан
Мистецтво управління переміщенням військ як вдалині, так і поблизу від ворога, організація їх тилового забезпеченняВійськовий енциклопедічний лексікон
Логістика – це перш за все визначене прогресивне мислення, методологія процесу крізної організації аналітичної оптимізації складних цілеспрямованих, зокрема слабоструктурованих систем, якими можна представляти будь-які організаційно-економічні, виробничо-комерційні, виробничо-господарські і інші подібного роду потоково-процесні види діяльності.Семененко А.
Логістика – це процес управління і планування матеріальними, фінансовими і трудовими потоками, а також інформаційним потоком з метою прискорення фізичного розподілу і мінімізації загальних витрат при постачанні, виробництві і збуті товару.Громовік Б. П.
На підставі таблиці 1 можна зробити висновок, що найбільшого поширення набули управлінські, економічні й оперативно-фінансові аспекти трактування логістики. Також можна відмітити, що одна група авторів трактує поняття логістики як – напрям господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва. 
Інша група авторів розглядає логістику як міждисциплінарний науковий напрям, безпосередньо пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків 
Зарубіжні автори частіше трактують логістику як процес управління рухом і зберіганням сировини, компонентів готової продукції в господарському обігу з моменту сплати грошей постачальникам до моменту отримання грошей за доставку готової продукції споживачу [2, с. 22].
Таким чином, можна зробити висновок, що більшість вчених зв'язує сутність логістики з виконанням функцій менеджменту матеріальних і інформаційних потоків від джерела сировини до місць споживання готової продукції.
Аналіз визначень логістики дає змогу окреслити такі загальні риси поняття логістики:
      - часово-просторова трансформація предмета потоків;
      - інтеграція функцій менеджменту логістичних процесів;
      - супроводження потоків товарів потоками інформації;
      - орієнтація на критерій ефекту і ринкової корисності, пов’язаної з реалізацією поставок, та критерій раціоналізації структури витрат [5].
Основним практичним завданням логістики є забезпечення споживача необхідними товарами в необхідній кількості в потрібний час в потрібне місце з мінімальними витратами, що виникають з рухом та зберіганням матеріалів і товарів, при потрібній якості обслуговування певних споживачів [6, с. 231].
Формування теорії логістики здійснювалось за рахунок поступового синтезу чотирьох концепцій [9, с. 33]:
аналізу загальних витрат. Концепція аналізу загальних витрат (метод "TDC" — total distribution cost, "принцип однієї парасольки") включає всі витрати, обумовлені виконанням логістичних операцій. Було доведено, що в деяких випадках, зростання транспортних витрат при повітряних перевезеннях порівняно з наземним чи морським транспортом перекривається економією на інших елементах витрат (зберігання, навантаження, перевантаження та ін.), що веде до зниження загальних витрат;
системного підходу. Реалізація концепції аналізу загальних витрат привела до розуміння того, що мета логістики може бути досягнута тільки в результаті використання концепції системного підходу. Підприємство починає розглядатися як виробнича система, що складається із певної кількості достатньо автономних підсистем, кожна з яких, в свою чергу, є системою (маркетинг, менеджмент, логістика, фінанси та ін. Взаємозв'язки між фазами матеріального потоку, з однієї сторони, і цільова спрямованість такого потоку, з іншої, обумовили створення логістичної системи. В її рамках забезпечується об'єднання та координація взаємопов'язаних фаз матеріального потоку, контролюються всі аспекти, що мають відношення до переміщення та зберігання матеріалів і продуктів у постачанні, виробництві, фізичному розподілі, вирішуються конфлікти, за рахунок чого досягається мета логістики.
покращення сервісу. Кожний різновид сервісу обладнання характеризується певним набором операцій, величиною витрат, стандартом якості. Концепція покращення сервісу стала потужним імпульсом розвитку та широкого розповсюдження концепції логістики. Вдосконалення логістичної системи стало досягатися за рахунок мінімізації загальних витрат і покращення сервісу обладнання.
уваги до каналів фізичного розподілу. З'явилися рекомендації щодо реорганізації структури управління підприємством. Виник новий підхід організаційного вдосконалення управління матеріальним потоком у сфері розподілу товарів — "управління фізичним розподілом" (physical distribution management). 
Для підприємств, що випускають широкий асортимент виробів, обслуговують велику кількість територіально відокремлених споживачів і мають розвинуту розподільчу мережу, пріоритетом структурних змін вважалась фіксація зусиль на зниженні витрат, що виникають в каналах фізичного розподілу. Акцент пропонувалося зробити на зменшенні надлишкових товарних запасів, використанні прогресивних видів тари, раціональному розміщенні фірмових магазинів, станцій технічного обслуговування, гарантійних майстерень, регіональних складських комплексів, виборі найкращих маршрутів руху і транспортних засобів. Це ставало важливим як з точки зору економізації поставок, так і для забезпечення високого стандарту якості сервісу. 
У рамках відділу управління
Фото Капча