Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини виникнення логістики та етапи її розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">19713023,96723024,326170

2015205,1114204,781280
29726100
 
Побудуємо криву АВС (рис.2). По осі ОХ відкладаємо позиції асортименту в порядку спадання частки в загальному запасі, виражені в процентах до загальної кількості позицій. По осі ОУ відмічаємо частку кожної позиції в загальному запасі наростаючим підсумком, також виражену в процентах.
Рис.2. Крива АВС аналізу
Аналіз АВС дозволяє диференціювати асортимент (номенклатуру ресурсів або асортимент товарів) по ступеню їх вкладу в результат. Принцип диференціації асортименту в процесі ХУZ-аналізу інший – весь асортимент (ресурси) ділять на три групи в залежності від рівномірності попиту і точності прогнозування.
Ознакою, за якою конкретну позицію асортименту відносять до групи Х, У або Z, є коефіцієнт варіації попиту (υ) за цією позицією.
Розглянемо порядок проведення ХУZ-аналізу (рис.3).
 
Рис.3. Порядок проведення XYZ-аналізу
 
Використовуючи вихідні дані (табл. 1), розраховуємо коефіцієнт варіації попиту за окремими позиціями асортименту за формулою:
 (1)
де хі – і-е значення попиту за даною позицією,    – середньоквартальне значення попиту,  n – число кварталів.
Розміщуємо асортиментні позиції в порядку зростання значення коефіцієнта варіації. Поділ асортименту на групи Х, У та Z здійснюємо на основі наступного алгоритму.
Таблиця 3 
Алгоритм розподілу асортименту на групи Х, Y, Z
Група Інтервал 
Х0 ≤ υ < 10%
У10% ≤ υ < 25%
Z25% ≤ υ < ∞
Результати розрахунків представимо в таблиці 4.
Таблиця 4
Аналіз ХYZ
№ позиціїРеалізація за рік, грн.Середня реалізація за квартал грн.Чисельник підкореневого виразуЗначення коренюЗначення коефіцієнта варіації, %Впорядкований списокГрупа
Коефіцієнт варіації№ позиції
12255551,251046,7516,182,9312,93Х
 
 
 
 
 
У
 
 
 
 
 
 
 
Z
2975248,75966,7515,556,2583,72
33395698,75138206,75185,8826,60153,94
432082,573113,5216,3926,25
524070100015,8122,59166,38
6170402007,0717,68208,74
7470122,51009150,2341,00911,27
86801902007,073,721713,36
92375686,2523918,7577,3311,271914,01
102105080014,1428,28416,39
111135278,7526268,7581,0429,07617,68
128030360030,00100,001818,06
133406575013,6921,071321,07
14538013451942450696,8651,81522,59
151270317,562512,503,94326,60
16405101,25166,756,466,381028,28
17500140140018,7113,361129,07
18876199516435,9318,06741,00
1972301795253050251,5214,011451,81
201420355385031,028,7412100,00
 
 
Побудуємо криву ХУZ. По осі ОХ відкладемо позиції асортименту в порядку зростання коефіцієнта варіації попиту в процентах до загальної кількості позицій асортименту, а по осі ОУ – коефіцієнт варіації попиту в процентах (рис.4).
 
Рис.4. Крива аналізу XYZ
 
Побудуємо матричне представлення АВС - ХУZ-аналізу для формування логістичних рішень (табл.5). Номер позиції вибираємо з табл.2 і табл.4.
Таблиця 5
Матриця АВС – ХУZ
ХУZ
А-19, 914, 3
В1, 20, 15, 21811
С8, 1617, 13, 4, 5, 67, 10, 12
 
Для товарних позицій, які входять в групи АХ, АУ і АZ необхідно виробити індивідуальні технології управління запасами. Так для позиції 18 та 11 (група ВУ та ВZ) необхідно розрахувати оптимальний розмір запасу і використовувати технологію доставки “точно в строк” – JIT (just-in-time).
Позицію 19 (група АУ) слід контролювати щоденно. В зв’язку з великими коливаннями попиту необхідно буде передбачити страховий запас. 
Управління запасами за позиціями ВХ, ВУ, ВZ може здійснюватися як за однаковими, так і за індивідуальними технологіями.
Планування запасів за позиціями, які входять в групи СХ, СУ і СZ може здійснюватися на більш тривалий період, наприклад, на квартал, з щомісячною перевіркою наявності запасів на складі.
 
Завдання 2. Проектування логістичного рішення стосовно вибору постачальника
 
Вибір перспективного постачальника (постачальників) з огляду на динаміку товарних ринків є ключовою задачею, керуючись актуальними вимогами змін в світовій стратегії постачання в напрямку “єдиного джерела”. Це означає, що придатність постачальника визначається не тільки ціновими факторами, а й довгостроковістю постачання, перспективністю стосовно гарантії кількості і якості виробів, їх наступної (при необхідності) переробки (утилізації). Подібні вимоги існують і для постачальників сировини. За цих умов для  оцінки постачальників та їх наступного вибору придатним може бути лише багатокритерійний підхід. Його використання вимагає реалізації наступного алгоритму:
-формування систем можливих суттєвих критеріїв (етап 1);
-формування  безконфліктної системи критеріїв (етап 2);
-оцінка важливості (“ваги”) кожного критерію (етап 3);
-оцінка кожного постачальника за вибраними критеріями (етап 4);
-розрахунок інтегрального критерію та вибір постачальника (етап 5)
Необхідно здійснити вибір єдиного з чотирьох можливих постачальників А, В, С і Д конкретного виробу. Для цього маємо сформовану систему можливих суттєвих критеріїв:
К1 – ціна виробу;
К2 – віддаль до кінцевого виробника;
К3 – транспортна гнучкість поставки;
К4 – якість виробу;
К5- можливість постачання точно у визначений час (Just-in-time);
К6 – гнучкість стосовно динаміки вимог  до постачальника;
К7- можливість подальшого розвитку виробу;
К8 – можливість подальшої переробки  (утилізації)
і  задану важливість кожного критерію
Таблиця 6
Важливість критеріїв
КритерійВажливість, %Послідовність
К1143
К228
К396
К4261
К5202
К6115
К7124
К867
Задано також експертні оцінки кожного з постачальників.
Розрахувати інтегральний критерій та вибрати  постачальника. Здійснити аналіз отриманих результатів.
Результати обчислень сформуємо у вигляді
Фото Капча