Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини виникнення логістики та етапи її розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

це складські приміщення, площею більше 10 тис. кв. метрів, в яких використовується спеціальне обладнання для виконання вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання вироблюваної продукції, а також інформаційна система, за допомогою якої виявляються логістичні послуги [1].

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це зв'язано з тим, що мистецтво логістики розвивається настільки стрімко й швидко, що професіоналам приходиться постійно займатися самоосвітою.
Стратегічний напрямок логістики в Україні зумовлений декількома причинами:
1.       Швидким зростанням витрат на будь-які перевезення (викликаним зростанням цін на нафту та енергетичною кризою);
2.       Переорієнтацією від ринку надання послуг до ринку споживача і як наслідок досягнення межі ефективності системи обслуговування і виробництва. Для подальшого просування послуг на ринку стало необхідним зокрема поліпшення роботи в сфері розподілу, що дозволяє знижувати ціну послуг і постачати його точно в термін і потрібної якості;
3.       Розвитком комп'ютерних технологій, що дозволяє здійснювати обробку величезних масивів інформації і обмінюватися даними в реальному часі з мінімальними витратами [2].
Щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важливо з’ясувати причини, які стримують її практичне застосування.
По-перше, це відсутність належного державного підходу до проблем логістики, що виявляється як у відсутності відповідної бази, так і у відсутності спеціалістів та центрів їх підготовки. 
По-друге, загальна економічна криза, незавершеність вирішення питання власності, скорочення обсягів виробництва, інфляція гальмують будь-які новації. 
По-третє, відсутній комплексний облік витрат, при якому їх зростання у транспортно-складському господарстві перекривається ефективністю, досягнутою за межами цієї галузі господарства. Разом з тим існуюча система бухгалтерського обліку, методики внутрішньовиробничого госпрозрахунку, що використовуються на практиці, поки не дають змоги повністю оцінювати витрати й результати діяльності підрозділів та служб підприємства. 
По-четверте, логістичний підхід передбачає досить кардинальні зміни в структурі підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур, створення спеціалізованих цехів і служб транспортно-складського господарства. 
По-п'яте, розвиток ідей логістики гальмується недоліками професійної підготовки кадрів. Існує багато й інших причин, ліквідація яких прискорила б впровадження логістики у практику.
У результаті такої мотивації можна говорити про розвиток і поступове впровадження логістики в господарську практику. Звідси на відміну від традиційного управління матеріальними потоками, здійснюваного людьми з давніх часів, при використанні логістичного підходу виділяється категорія «наскрізний матеріальний потік», який стає об'єктом управління з якісними показниками, що контролюються.
Логістика як наукова дисципліна і практика менеджменту може стати надійним помічником в удосконаленні діяльності підприємств. Тому в Україні необхідно створити розгалужену мережу логістичних утворень, яка в нинішніх кризових умовах допоможе підприємствам швидше встановити нові господарські зв'язки. Такі утворення, як ніякі інші, спроможні швидко відновити виробничий ритм, зняти бар'єри у господарських стосунках.
 
Завдання 1. Управління запасами з використанням АВС та XYZ аналізу
 
Метод АВС дозволяє контролювати стан запасів. Він заключається в розбитті номенклатури N на три нерівноцінні підсистеми А, В і С на основі формального алгоритму. 
Товари (матеріали) групи А – це небагаточисельні, але найважливіші товари, на які припадає найбільша частина грошових коштів, вкладених в запаси. Розміри запасів за позиціями групи А постійно контролюють, визначають витрати, пов’язані з закупівлею, доставкою і зберіганням.
Товари (матеріали) групи В займають серединне положення у формуванні запасів підприємства і порівняно з групою А вимагають до себе меншої уваги. Тут здійснюється звичайний контроль і збір інформації про запаси, який дозволить своєчасно виявити основні зміни у використанні запасів.
На долю товарів (матеріалів) групи С припадає найменша частина всіх фінансових коштів, вкладених у запаси. Перевірка наявних запасів проводиться лише періодично, наприклад, один раз в 6 місяців.
Порядок виконання завдання покажемо на прикладі.
Вихідні дані для проведення аналізу АВС та аналізу XYZ приведені в таблиці 1. 
Розраховуємо частку окремих позицій асортименту в загальному обсязі запасів. Далі будуємо впорядкований список: асортиментні позиції в порядку спадання частки в загальному обсязі. Після цього шукаємо частку наростаючим підсумком. Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.
Для розподілу аналізованого асортименту на групи А, В і С скористаємося наступним алгоритмом:
•в групу А включаємо 20% позицій впорядкованого списку, починаючи з найбільш значущої;
•в групу В включаємо наступні 30% позицій;
•в групу С включаємо решту 50% позицій.
 
Таблиця 1
Вихідні дані
№ позиціїСередній запас за рік за позицієюРеалізація за квартал
1234
12255532560540573
2975228260267240
33395997600698500
4320841028064
524060809050
617030504040
747020210412064
8680200190190180
92375705665795580
1021050703050
111135305400205205
12800202080
1334070558550
14538017557955602270
151270315335300320
1640510311010092
17500120140130170
18876228228200140
1972301500219016951795
201420305360365390
Разом297267789731465107853
 
Таблиця 2
Аналіз АВС
Первинний списокВпорядкований списокГрупа 
№ пози
ціїСередній запас за позицією, грн.Частка позиції в загальному запасі, %№ позиціїСередній запас за позицією, грн.Частка позиції в загальному запасі, %Частка наростаючим підсумком, %
122807,6622557,59197230А
29503,199753,28145380
3337011,33339511,4233395
43701,243201,0892375
52400,812400,8112255В
61700,571700,57201420
75201,754701,58151270
86802,296802,29111135
923007,7323757,992975
102100,712100,7118876
1112104,0711353,828680С
12800,27800,2717500
134401,483401,147470
14528017,74538018,1016405
1512204,1012704,2713340
164301,454051,364320
175001,685001,685240
188562,888762,9510210
Фото Капча