Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль домогосподарств в економічній системі суспільства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

малих – 25, 9%, у сільській місцевості – 30, 7%.

Рис. 3. 1. Кількість домогосподарств в Україні (тис. шт.)

Рис. 3. 2. Розподіл домогосподарств за місцем проживання

Середній розмір домогосподарства в Україні становить 2, 58 особи. Більш чисельні домогосподарства, як і раніше, характерні для сільської місцевості (2, 70 особи проти 2, 53 у міських поселеннях). Середній розмір домогосподарства найбільший у західних областях (3, 45-2, 67 особи), найменший – у Кіровоградській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях (2, 31-2, 44 особи).

У складі домогосподарств частка підлітків 14-17 років становить 4, 5%, дітей у віці 7-13 років – 6, 4%, дошкільного віку – 7, 8%, жінок у віці 18-54 років – 27, 4%, чоловіків у віці 18-59 років – 29, 1%, осіб пенсійного віку: жінок – 17, 4%, чоловіків – 7, 5% (додаток 1).

До складу кожного п’ятого домогосподарства, як і у 2012р., входить молода сім’я, в якій дружина та чоловік віком до 35 років включно.

Жінки очолюють 58, 4% домогосподарств у міських поселеннях та 48, 6% – у сільській місцевості. Чоловіки у віці 30-59 років головують майже у третині домогосподарств. Кожне четверте домогосподарство очолюють жінки у віці 55 років і старші, кожне п’яте – жінки у віці 30-54 років, 14% – чоловіки у віці 60 років і старші.

Найбільш поширеними в Україні залишаються домогосподарства з двох осіб (додаток 2).

Рис. 3. 3. Розподіл домогосподарств залежно від кількості осіб у їх складі у 2012р.

Якщо аналізувати розподіл домогосподарств за чисельним складом та кількістю працюючих осіб у 2012р., то 76, 9% – непрацюючі, і лише 23, 1 – працюючі. Міське домогосподарство має у своєму складі 28, 4% працюючих і 71, 6% непрацюючих. У сільських домогосподарствах – 12, 3% працюючих і 87, 7% непрацюючих. Середня кількість працюючих на одне домогосподарство в 2012р. становила 1, 1 (значення зросло порівняно з 2011р.).

Рис. 3. 4. Розподіл домогосподарств за наявністю працюючих осіб у їх складі

Слід зазначити, що розподіл домогосподарств України, у складі яких є працюючі особи за їх кількістю скоротився. Причиною є поглиблення розвитку тіньової економіки. Розподіл домогосподарств за наявністю працюючих осіб у їх складі наведено у додатку 3.

 Рис. 3. 5. Розподіл домогосподарств України у складі яких є працюючі особи, за їх кількістю у 2011р.

 Рис. 3. 6. Розподіл домогосподарств України у складі яких є працюючі особи, за їх кількістю у 2012р.

Серед усіх сукупних витрат домогосподарств, як і у 2011р., 90% становили споживчі витрати.

Найбільш вагомою статтею (54%) сукупних витрат домогосподарств продовжували залишатися витрати на харчування (включаючи харчування поза домом). Порівняно з 2011р. частка цих витрат збільшилася на 0, 3 в. п.

На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства направляли, як і у 2011р., третину усіх витрат.

Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби становили відповідно 1, 4% та 2% сукупних витрат домогосподарств (у 2011р. – 1, 4% та 1, 9% відповідно). Частка неспоживчих сукупних витрат зменшилася на 0, 4 в. п. і склала десяту частину усіх витрат домогосподарств.

Свої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. Середньомісячні сукупні ресурси одного пересічного домогосподарства за 2012р. склали 3806 грн., міського – 3943 грн., сільського – 3498 грн. і зросли порівняно з 2011р. у цілому по Україні на 8%, у міських поселеннях – на 7%, у сільській місцевості – на 9%. У середньому на одного члена домогосподарства сукупні ресурси становили відповідно 1469 грн., 1558 грн. та 1296 грн.

Рис. 3. 7. Середньомісячні сукупні ресурси домогосподарства

Частка грошових доходів у структурі сукупних ресурсів домогосподарств зменшилася порівняно з 2011р. на 0, 8 в. п. і становила 89%. У міських домогосподарствах вона зменшилася на 0, 9 в. п., у сільських – на 0, 6 в. п. і становила відповідно 92% та 82%.

Більше половини сукупних ресурсів домогосподарств складали доходи від зайнятості, частка яких порівняно з 2011р. зменшилася на 0, 7 в. п., в основному за рахунок зниження з 6% до 5% частки доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості.

Пенсії, стипендії та соціальні допомоги (включаючи готівкові та безготівкові пільги та субсидії) становили 27% сукупних ресурсів пересічного домогосподарства, доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель – 8%. Частка допомог від родичів та інших осіб (грошова допомога та грошова оцінка допомоги продовольчими товарами) склала 6%.

За останні роки в Україні суттєво зросли одноразові виплати при народженні першої, другої та третьої дитини. Це, звичайно, є вагомою підтримкою сімей з дітьми. Але це все носить одноразовий характер, хоч, звичайно, ці виплати розбивають на певний період.

Аналіз світового досвіду доводить, що практично в усіх розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємництва та сімейного бізнесу, підтримці найбільш доцільних і ефективних його напрямів. Навіть у країнах з віковими традиціями приватного підприємництва ця форма бізнесу потребує підтримки і сприяння з боку держави. В Україні на шляху

Фото Капча