Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Статистика» №РГР000012

Предмет: 
Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

майбутня цифра залежить від того, наскільки виправдаються і будуть достовірними кожна з «найбільш ймовірних» приблизних оцінок. Якщо кожен з цих «наукових здогадів» буде мати, наприклад, 60% імовірності, то імовірність того, що в результаті всі п’ять перемінних будуть достовірними, складає усього лише 8% (0, 60 х 0, 60 х 0, 60 х 0, 60 х 0, 60). Таким чином, очікувана віддача в дійсності буде залежати від випадкового збігу обставин. Відповідальному за прийняття рішень треба знати про інші значення кожної з п’яти перемінних і про те, що він виграє або програє від їхніх різних комбінацій. Таким чином, віддача залежить від комбінації значень великого числа різних перемінних. Але у формальній математиці використовується тільки очікуване ранжирування (наприклад, найгірший, середній, найкращий). Отже, пророкування єдиного найбільш ймовірного рівня віддачі залежить від можливих цифр, що фактично не розкривають повної картини. Інфляція виявляється у підвищенні цін та зниженні купівельної спроможності грошової одиниці. Зростання рівня цін нерівнозначне поняттю Їінфляційне зростання цін, тому що їх підвищення може бути обумовлене покращенням якості товарів та послуг. Найважливішим показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці, є індекс споживчих цін. Він є також основним показником, який дає можливість реально оцінити зміну цін (тарифів) на споживчому ринку. Методологія розрахунку індексу споживчих цін в Україні заснована на положеннях, які знайшли відображення в резолюції Міжнародної організації праці. Ціллю розрахунків індексу споживчих цін є оцінка виміру в часі загального рівня цін на товари та послуги, які придбаються, використовуються та здобуваються населенням для невиробничого споживання. При визначенні індексу споживчих цін спочатку розраховується за місяць ціна кожного товару, що спостерігається,   по окремій адміністративно-територіальній одиниці. При цьому використовується формула середньої арифметичної простої, тобто сума зареєстрованих цін на товар (послугу) у різних точках ділиться на кількість зареєстрованих цін. Потім визначаються середні ціни по регіонах на основі середніх цін на кожний товар (послугу). Представник, отриманих по окремим адміністративно-територіальним одиницям. Розрахунок проводиться за формулою середньої арифметичної зваженої, в якій вагою служить доля середньої річної чисельності наявного міського населення адміністративно-територіальних одиниць di, де проводиться реєстрація цін, в загальній чисельності наявного міського населення регіону. Індивідуальні індекси середніх цін використовуються потім в розрахунках індексу споживчих цін. Основою для розрахунку індексу споживчих цін виступає класична формула Ласперіса. Подана формула є більш універсальною в порівнянні зі стандартною формулою Ласперіса, оскільки в ній використовується безперервний ланцюг витрат. Визначення індексу споживчих цін за квартал, період з початку року і таке інше відбувається ланцюговим методом, тобто шляхом множення місячних (квартальних і так далі) індексів споживчих цін. Індекс споживчих цін використовується при вирішення ряду питань державної політики, для аналізу та прогнозу цінових процесів в економіці, переглядання розмірів грошових доходів та мінімальних соціальних гарантій населення, перерахунку показників системи національних рахунків в постійні ціни. Для оцінки інфляції використовується також індекс-дефлятор валового внутрішнього продукту. Від визначає ступінь інфляції за всією сукупністю благ, які виробляються та споживаються у країні. Цей показник враховує не тільки зміну цін товарів народного споживання, але й цін товарів, які використовуються у державних інтересах, інвестиційних, товарів та послуг, які експортуються та імпортуються. Індекс-дефлятор у більшості країн світу визначається за методом Пааше відношенням номінального валового внутрішнього продукту (у поточних цінах) до реального (у порівняних цінах).

Рівень інфляції розраховується на основі індексу споживчих цін та індексу-дефлятора. Про рівень інфляції можна судити і по індексу купівельної спроможності грошової одиниці, який показує, у скільки раз знецінились гроші. Показником динаміки інфляції виступає її норма. Норма інфляції показує, на скільки відсотків змінився рівень інфляції.
Рейтингові оцінки видів транспорту В процесі надання послуг туристична компанія може проводити рейтингові оцінки видів транспорту. Оцінки видів транспорту за рейтингом дозволяють споживачам послуг туристичних та інших компаній, наприклад, таких, які займаються наданням послуг в сфері транспорту, придбати уявлення про той чи інший вид транспорту, про його рейтинг (вище або нижче інших видів транспорту). Рейтинг видів транспорту дозволяє споживачеві скоріше визначитися, яким з видів транспорту скористуватися при замовленні туристичних послуг, або тільки транспортних послуг для будь-яких цілей. Оцінювання рейтингу кожного виду транспорту може проводитися за допомогою анкетування. На кожний вид транспорту складається анкета з переліком важливих питань, які можуть включати наступні: зручність виду транспорту для споживача; ціна замовлення транспортного засобу; швидкість транспорту; головні відмінності одного виду транспорту від інших; престиж транспорту; інші питання. Відповідаючи на ці питання, менеджер компанії, яка надає транспорті або туристичні послуги, кожному з питань присвоює визначену оцінку. На основі оцінок в кінці підраховується рейтинг того чи іншого виду транспорту по шкалі, яка може бути вибрана довільно (наприклад, 10-тибальна шкала). Рейтинги можуть при цьому складатися як загальні, так і окремо по цілям використання транспорту. При визначенні рейтингу можна використовувати для більш точної оцінки, наприклад, 100-бальну шкалу оцінювання. Рейтингові оцінки набувають популярності у сучасних умовах розвитку економіки. У розвинутих країнах значна частина споживачіввідноситься з побоюванням до придбання послуг, в тому числі і транспортних, якщо неможливо довідатися про якість послуг, інші показники. Тому наявність рейтингів, а також характеристики того чи іншого виду транспорту дозволяє споживачеві відчувати себе комфортно. Система споживчого експортування з ціллю отримання рейтингу того чи іншого виду транспорту будується
Фото Капча